Kierunki rozbudowy sieci tramwajowej w Krakowie w latach 2013

advertisement
Kierunki rozbudowy sieci
tramwajowej w Krakowie w latach
2013- 2022
Materiał do druku 1165
Opracowanie:
Dominik Jaśkowiec
Radny Miasta Krakowa
Charakterystyka rozwoju infrastruktury tramwajowej
w latach 1999-2012
1. Dynamiczna rozbudowa linii tramwajowych w
południowej części Miasta:
• Budowa linii tramwajowej na os. Kurdwanów,
• Budowa linii tramwajowej na os. Ruczaj,
• Budowa linii tramwajowej na os. Płaszów.
2. Poprawa komunikacji tramwajowej w centrum Krakowa:
• Budowa układu komunikacyjnego w rejonie KCK wraz z
tunelem tramwajowym i linią tramwajową w ciągu ulicy
Nowa Pawia, realizacja I linii „szybkiego” tramwaju.
3. Stagnacja rozwoju systemu komunikacji tramwajowej w
północnych rejonach Krakowa.
Efekt: brak włączenia do systemu komunikacji tramwajowej wysoce
zurbanizowanego rejonu Krakowa zamieszkałego przez około 150 tys.
mieszkańców miasta (Dzielnice: III, IV i część Dzielnicy XV).
NIEPOKOJĄCE TENDENCJE:
Rozbudowa systemu komunikacji tramwajowej
w Krakowie rozmija się w znacznej części z potrzebami
mieszkańców Miasta (wyrażonymi w wielkości
potencjalnych potoków pasażerskich na planowanych
liniach).
Forsuje się rozwiązania relatywnie drogie, co przekłada się na
niską efektywność realizowanych inwestycji
w porównaniu do poniesionych nakładów finansowych.
Wielkość potoków pasażerskich na liniach zrealizowanych
i postulowanych (pas/h)
Linia tramwajowa Krowodrza Górka - Górka Narodowa Wschód
(maks.: 4461 rejon ul. Wolbromskiej)
Maksymalne/minimalne potoki na poszczególnych odcinkach:
2925-1228 (odcinek od pętli tramwajowej na osiedlu Krowodrza Górka do osiedla Prądnik
Biały - rejon ulicy Pachońskiego),
2038-939 (odcinek od ulicy Pachońskiego do ulicy Bociana),
1567-524 (odcinek od ulicy Bociana do planowanej pętli w rejonie osiedla Górka Narodowa Wschód).
Linia tramwajowa ul. Mogilska – Mistrzejowice (maks.: 3923 rejon ul. Meissnera)
Maksymalne/minimalne potoki na poszczególnych odcinkach:
2433-1308 (odcinek od ulicy Mogilskiej do osiedla Olsza II),
1882-1020 (odcinek od osiedla Olsza II do osiedla Prądnik Czerwony - Rondo Barei),
1287-377 (odcinek od Ronda Barei do osiedla Oświecenia),
875-201 (odcinek od osiedla Oświecenia do osiedla Mistrzejowice).
Linie zrealizowane charakteryzują się mniejszymi potokami pasażerskimi:
2035-772 (odcinek ul. Czerwone Maki – ul. Lipińskiego) – osiedle Ruczaj.
979-155 (odcinek Mały Płaszów – Rondo Grzegórzeckie) – osiedle Płaszów.
Przykładowe porównanie efektywności inwestycji:
Linia tramwajowa ul. Wielicka – ul. Lipska koszt realizacji
inwestycji wg. WPF: 302 mln. złotych, efekt: skrócenie czasu
podróży
5 minut!
Linia tramwajowa Mistrzejowice – ul. Mogilska, koszt realizacji 139
mln. złotych, efekt: skrócenie podróży
12 minut!
(Linia nr 9 przystanek Mistrzejowice – Wieczysta czas przejazdu 23 minuty
obecnie, kurs o 16:55 , po budowie linii Mistrzejowice – Mogilska 11 minut).
Koszt budowy wg WPF linii tramwajowej do os. Górka Narodowa
Wschód wynosi 230 mln. złotych
Koszt budowy linii tramwajowej Rakowice – Mistrzejowice
wynosi: 105 mln. złotych
Łączny koszt budowy dwóch linii tramwajowych w północnej
części Krakowa to w zależności od wariantu:
369 mln. złotych lub 335 mln. złotych
Proponowane linie priorytetowe
linia tramwajowa os. Krowodrza Górka –
os. Górka Narodowa
linia tramwajowa Meissnera –
Mistrzejowice
linia tramwajowa
Rakowice – Mistrzejowice
Download