program podnoszący jakość owoców jabłoni

advertisement
PROGRAM PODNOSZĄCY JAKOŚĆ OWOCÓW JABŁONI
PREPARAT
DAWKA/ha
CEL ZABIEGU I UWAGI
WCZESNĄ WIOSNĄ, OKRES BEZLISTNY (00-07 BBCH)
Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, dostarczenie długodziałającego azotu.
Fertil C-N 40-12,5
300-500 kg
Poprawa pobierania P, K i mikroelementów, wzrost zawartości próchnicy w glebie.
MYSIE UCHO (53 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Zwiększenie efektywności nawozów i środków ochrony roślin. Poprawa pokrycia liści.
ZIELONY PĄK, RÓŻOWY PĄK (56-59 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Zwiększenie efektywności nawozów i ŚOR. Poprawa pokrycia liści.
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
Zaopatrzenie rozwijających się pąków w krzem, wapń i mikroelementy.
FosMagnum®
1-3 l
Zwiększenie efektywności działania fungicydów. Stymulacja naturalnej odporności roślin.
Zwiększenie wytrzymałości pąków w okresach niższych temperatur. Zaopatrzenie w potas
SuperFifty®
1-1,2 l
wpływający na wzrost komórek, gospodarkę wodną oraz fotosyntezę.
KWITNIENIE (60-65 BBCH)
FosMagnum®
1-3 l
Zwiększenie efektywności działania fungicydów. Stymulacja naturalnej odporności roślin.
Stymulacja kwitnienia, zapłodnienia i zawiązywania owoców. Zwiększenie wytrzymałości
SuperFifty®
1-1,2 l
pąków w okresach niższych temperatur.
KONIEC KWITNIENIA, POCZĄTEK ZAWIĄZYWANIA OWOCÓW (69 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Zwiększenie efektywności nawozów i ŚOR. Poprawa pokrycia liści.
Zaopatrzenie rozwijających się zawiązków w krzem, wapń i mikroelementy. Stymulacja
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
rozwoju zawiązków.
FosMagnum®
1-3 l
Zwiększenie efektywności działania fungicydów. Stymulacja naturalnej odporności roślin.
Ograniczenie nadmiernego opadania zawiązków. Zaopatrzenie w potas wpływający
SuperFifty®
1-1,2 l
na wzrost komórek, gospodarkę wodną oraz fotosyntezę.
WZROST ZAWIĄZKÓW (71-74 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Zwiększenie efektywności nawozów i ŚOR. Poprawa pokrycia liści.
Zaopatrzenie rozwijających się zawiązków w krzem, wapń i mikroelementy, wpływające
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
na wartość przechowalniczą. Stymulacja rozwoju zawiązków.
FosMagnum®
1-3 l
Zwiększenie efektywności działania fungicydów. Stymulacja naturalnej odporności roślin.
WZROST OWOCÓW (76-79 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Zwiększenie efektywności nawozów i ŚOR. Poprawa pokrycia liści.
Zaopatrzenie rozwijających się owoców w krzem, wapń i mikroelementy wpływające
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
na wartość przechowalniczą. Wyrównanie plonu.
SuperFifty®
1-1,2 l
Poprawa dorastania, wybarwiania i smaku owoców.
DOJRZEWANIE OWOCÓW (81-85 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Zwiększenie efektywności nawozów i ŚOR. Poprawa pokrycia liści.
Zaopatrzenie rozwijających się owoców w krzem, wapń i mikroelementy wpływające
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
na wartość przechowalniczą. Wyrównanie plonu.
PRZED ZBIORAMI (87 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Zwiększenie efektywności nawozów i ŚOR. Poprawa pokrycia liści.
Zaopatrzenie rozwijających się owoców w krzem, wapń i mikroelementy wpływające
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
na wartość przechowalniczą. Wyrównanie plonu.
ZumbaPlant®
1-1,5 kg
Wykonanie 2 zabiegów w celu podniesienia zdolności przechowalniczej owoców.
Download