PREPARAT DAWKA/ha CEL ZABIEGU I UWAGI

advertisement
PREPARAT
DAWKA/ha
CEL ZABIEGU I UWAGI
ROZWÓJ PĄKÓW I LIŚCI (03-50 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
FosMagnum®
1-3 l
Zwiększenie efektywności nawozów i środków ochrony roślin. Poprawa pokrycia liści.
Zaopatrzenie rozwijających się pąków w krzem, wapń i mikroelementy.
Zwiększenie efektywności działania fungicydów. Stymulacja naturalnej odporności
roślin.
ROZWÓJ KWIATOSTANU (51-59 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
FosMagnum®
1-3 l
ZumbaPlant®
1-1,5 kg
SuperFifty®
1-1,2 l
Zwiększenie efektywności nawozów i ŚOR. Poprawa pokrycia liści.
Zaopatrzenie rozwijających się pąków w krzem, wapń i mikroelementy.
Zwiększenie efektywności działania fungicydów. Stymulacja naturalnej odporności
roślin.
Zwiększenie odporności roślin na choroby powodujące więdnięcie i zgnilizny.
Zwiększenie wytrzymałości pąków w okresach niższych temperatur. Zaopatrzenie
w potas wpływający na wzrost komórek, gospodarkę wodną oraz fotosyntezę.
POCZĄTEK KWITNIENIA, KWITNIENIE (60-69 BBCH)
ZumbaPlant®
SuperFifty®
1-1,5 kg
1-1,5 l
Zwiększenie odporności roślin na choroby powodujące więdnięcie i zgnilizny.
Stymulacja kwitnienia, zapłodnienia i zawiązywania owoców. Zwiększenie
wytrzymałości pąków w okresach niższych temperatur.
WZROST OWOCÓW (71-79 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
Zaopatrzenie rozwijających się owoców w krzem, wapń i mikroelementy wpływające
na jędrność, wybarwianie oraz dorastanie owoców.
ZumbaPlant®
1-1,5 kg
Zwiększenie odporności roślin na choroby powodujące więdnięcie i zgnilizny.
SuperFifty®
1-1,2 l
Zwiększenie efektywności nawozów i ŚOR. Poprawa pokrycia liści.
Poprawa dorastania, wybarwiania i smaku owoców.
DOJRZEWANIE OWCÓW, ZBIORY (80-89 BBCH)
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Zwiększenie efektywności nawozów i ŚOR. Poprawa pokrycia liści.
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
Zaopatrzenie rozwijających się owoców w krzem, wapń i mikroelementy wpływające
na jędrność, wybarwianie oraz dorastanie owoców.
ZumbaPlant®
1-1,5 kg
Zwiększenie odporności roślin na choroby powodujące więdnięcie i zgnilizny.
Wydłużenie trwałości pozbiorczej owoców.
BEZPOŚREDNIO PO ZBIORACH – PRZED SKOSZENIEM (91-99 BBCH)
Fertil C-N 40-12,5
350-400 kg
NaturalCrop® SL
1-1,5 l
Herbagreen® Z20
1-1,5 kg
FosMagnum®
Ilsac-on
1-3 l
1-1,5 l
Przygotowanie roślin do plonowania w roku następnym. Dostarczenie azotu.
Poprawa pobierania P, K i mikroelementów, wzrost zawartości próchnicy w glebie.
Zmniejszenie stresu związanego z utratą i odbudową liści.
Odbudowa ulistnienia, wzmocnienie roślin.
Zwiększenie efektywności działania fungicydów. Stymulacja naturalnej odporności
roślin.
Poprawa zawiązywania pąków kwiatowych na następny rok.
Download