Nagła śmierć sercowa u osób aktywnych fizycznie ze zdrowym

advertisement
Nagła śmierć sercowa u osób aktywnych fizycznie ze
zdrowym sercem.
Michał Chudzik
http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news---latest-news/sudden-cardiac-death-in-sport-may-occur-in-healthy-hearts
Nagła śmierć sercowa u osób aktywnych fizycznie ze zdrowym sercem.
Nagła śmierć sercowa w sporcie jest zwykle powodowana przez dziedziczne lub
wrodzone wady serca. Jednak według badaczy z St George’s, Uniwersity of
London w Wielkiej Brytanii duży odsetek śmierci może także występować
w anatomicznie normalnych sercach doświadczających syndromu nagłej arytmii,
co sugerowałoby, że część zgonów spowodowanych jest przez przez zaburzenia
„elektryczne” serca
Badania pokazują, jak aktywność fizyczna może powodować nagłą śmierć u osób
ze zdrowym sercem.
Zdaniem
Sanjay’a Sharma, profesora St George’s Uniwersity w Londynie i dyrektora
medycznego londyńskiego maratonu, serce może wyglądać się bez żadnych istotnych
nieprawidłowości organicznych - co nasuwa przypuszczenie, że główną przyczyną zgonu były
nieprawidłowości elektryczne w sercu.
Pojawiają się na poziomie molekularnym, dlatego trudno je często zdiagnozowac podczas
rutynowych badań lekarskich. Takie zgony określane są jako syndrom nagłej śmierci
arytmicznej i powodowane są wrodzonymi wadami w systemie elektrycznym serca. Zespół
Brugadów, arytmogenna dysplazja prawej komory, włóknienie lewej komory – to najczęściej
pojawiające się nieprawidłowości prowadzące do nagłej, arytmicznej śmierci sercowej u
sportowców.
Badania NZS wśród osób aktywnych fizycznie ze zdrowym sercem
357
przypadków NZS
Osoby
18-40 lat
regularnie uprawiające sport
61%
zgonów w trakcie ćwiczeń
39% zgonów po wysiłku lub w
czasie odpoczynku
Badania zaprezentowane na: Young Investigators Awards Session Clinicial Science of the European Society of Cardiology Congress (ESC; 28
August ‒ 2 September, London, UK). Autor: Sanjay Sharma, professor of Inherited Cardiac Diseases in Sports Cardiology at St George’s University
Hospital in London and medical director of the London Marathon
Badania NZS wśród osób aktywnych fizycznie ze zdrowym sercem
WYNIKI:
• arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ARVC) i zwłóknienia lewej komory były
szczególnie powszechne u pacjentów, którzy zmarli w trakcie lub tuż po treningu
• jeśli zawodnik ma ARVC, zaleca się, aby NIE uczestniczył w wysiłku o wysokim
natężeniu, ponieważ jest w grupie wysokiego ryzyka. Włóknienie serca lub lewej
komory są również istotnymi czynnikami NZS.
Różnice płciowe przy NZS u osób aktywnych fizycznie ze zdrowym sercem
92% badanych
przypadków NZS
8% badanych
przypadków NZS
Śmiertelność u mężczyzn wynosi 9 na 1 wyczynowców oraz 20 na 1 sportowców rekreacyjnych
i jak dotąd nie ma racjonalnego uzasadnienia tego zjawiska. Przypuszcza się natomiast, że:
• Mężczyźni są bardziej nastawieni na rywalizację i mogą ignorować pierwsze symptomy
• Panowie mogą wykonywać większy wysiłek fizyczny, ponieważ mają większą wydolność
mięśniową
• Kobiety są bardziej chronione dzięki endogennym estrogenom
Wnioski:
W przypadku wystąpienia NZS bez wad wrodzonych bądź też uwarunkowań
genetycznych
zaleca
się
szczegółowe
badania
wszystkich
krewnych
pierwszego stopnia zmarłego w celu określenia członków rodziny, którzy
również mogą być zagrożeni NZS. Istnieje wówczas 52% prawdopodobieństwa
znalezienia poważnych wad elektrycznych serca.
Wnioski:
Sportowcy, którzy podczas wykonywania ćwiczeń mają zawroty głowy, mroczki przed
oczami oraz czują niemiarowe bicie serca powinni skonsultować się z lekarzem.
Niestety w 80% przypadków NZS jest pierwszym i jedynym objawem.
Jakkolwiek badanie EKG potrafi wskazać sportowców zagrożonych wystąpieniem
NZS, jednakże z logistycznych względów nie zawsze możliwe jest wykonanie takiego
badania podczas masowej imprezy sportowej. Dlatego też tak ważna jest dostępność
defibrylatorów podczas wszelkich wydarzeń sportowych, co pozwoli na szybką
reakcję i uratowanie chorych na miejscu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Download