Program szkolenia - Państwowy Instytut Weterynaryjny

advertisement
Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy
Instytut Badawczy
\
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
SZKOLENIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2014-2018
„Antybiotykooporność u zwierząt i w żywności”
Program szkolenia
I dzień
9:00 – 9:45
9:45 – 10:30
10:30 – 11:15
Antybiotykooporność bakterii – epidemiologia, mechanizmy, metody, zasady
wykonywania i interpretacji antybiogramu
Antybiotykooporność bakterii odzwierzęcych – Listeria spp.
Antybiotykooporność bakterii odzwierzęcych – Campylobacter spp.
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 13:45
Antybiotykooporność bakterii odzwierzęcych – Salmonella spp.
Antybiotykooporność bakterii komensalnych – Escherichia coli
Antybiotykooporność bakterii wywołujących problemy kliniczne u zwierząt
13:45 – 14:45 Przerwa obiadowa
14:45 – 16:15
Monitoring pozostałości antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego
II dzień
9:00 – 10:30
10:30 – 11:30
Monitoring stosowania antybiotyków u zwierząt konsumpcyjnych
Oporność na antybiotyki - unormowania prawne
11:30 –11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:15
12:15 – 15:45
15:45
Oporność na antybiotyki - unormowania prawne
Rekomendacje dotyczące stosowania antybiotyków u zwierząt
Obiad
dr Dariusz Wasyl, dr hab. Kinga Wieczorek, dr Artur Jabłoński, lek. wet. Agnieszka Dobrowolska, dr Michał
Gagucki, lek. wet. Ewa Żmuda-Trzebiatowska, dr Jacek Boruta
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie.
www.piwet.pulawy.pl/wckp/
Download