Program szkolenia - Państwowy Instytut Weterynaryjny

advertisement
Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy
Instytut Badawczy
\
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
SZKOLENIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2014-2018
14-15 października 2014
„Antybiotykooporność u zwierząt i w żywności”
Program szkolenia
I dzień
9:00 – 9:45
9:45 – 10:30
10:30 – 11:15
Antybiotykooporność bakterii – epidemiologia, mechanizmy, metody, zasady
wykonywania i interpretacji antybiogramu
dr Dariusz Wasyl, PIWet-PIB
Antybiotykooporność bakterii odzwierzęcych – Listeria spp.
dr hab. Kinga Wieczorek, PIWet-PIB
Antybiotykooporność bakterii odzwierzęcych – Campylobacter spp.
dr hab. Kinga Wieczorek, PIWet-PIB
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15
Antybiotykooporność bakterii odzwierzęcych – Salmonella spp.
dr Dariusz Wasyl, PIWet-PIB
12:15 – 13:00
Antybiotykooporność bakterii komensalnych – Escherichia coli
dr Dariusz Wasyl, PIWet-PIB
13:00 – 13:45
Antybiotykooporność bakterii wywołujących problemy kliniczne u zwierząt
dr Artur Jabłoński, PIWet-PIB
13:45 – 14:45 Przerwa obiadowa
14:45 – 16:15
Monitoring pozostałości antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego
lek. wet. Agnieszka Dobrowolska
II dzień
8:00 – 9:30
9:30 – 11:00
Monitoring stosowania antybiotyków u zwierząt konsumpcyjnych
dr Michał Gagucki, GIW
Oporność na antybiotyki - unormowania prawne
lek. wet. Ewa Żmuda-Trzebiatowska, GIW
11:00 –11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 14:30
Rekomendacje dotyczące stosowania antybiotyków u zwierząt
dr Jacek Boruta, dr Michał Gagucki, GIW
14:30
Obiad
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie.
www.piwet.pulawy.pl/wckp/
Download