Elektryczny czujnik sygnalizacji pozycji

advertisement
Elektryczny czujnik
sygnalizacji pozycji
Montaż
Elektryczny czujnik sygnalizacji pozycji GEMÜ 1232 jest przeznaczony
do zaworów skokowych z napędem liniowym o skoku do 20 mm (skok
uruchamiania). Urządzenie jest wykonane w nierdzewnej obudowie z tworzywa sztucznego i jest wyposażone w jeden lub dwa indukcyjne łączniki
zbliżeniowe. Połączenie w kierunku osiowym pomiędzy drążkiem przełączającym i wrzecionem napędowym nie ma luzów i jest zamknięte siłowo.
Przyłączenie elektryczne jest wykonywane łączówką z zaciskami śrubowymi.
z indukcyjnymi
łącznikami zbliżeniowymi
Właściwości
• Każdy z łączników zbliżeniowych można regulować precyzyjnie i bezstopniowo niezależnie od siebie za pomocą gwintowanych wrzecion
• Montaż wychylny o 360°
• Opcjonalnie z przyłączeniami wtykowymi wybranymi przez klienta
• Opcjonalnie z certyfikatem UL
Zalety
Prosty, późniejszy montaż do napędów linearnych GEMÜ
Możliwy montaż na zaworach innych producentów
Kompaktowa konstrukcja w stabilnej obudowie
Łącznik niepodlegający zużyciu, wykrywanie bezdotykowe
Stopień ochrony IP 65 wg EN 60529
Wymiary GEMÜ 1232
[mm]
70
□ 50
68
•
•
•
•
•
1232
Dane techniczne
Warunki robocze
Podłączenie elektryczne
Zakres regulacji łącznika krańcowego
2 - 20 mm bezstopniowo
Temperatura otoczenia
-20 ... +60
Średnica kabli
Zalecany przekrój żyły przewodu
IP 65 EN 60529
UL
PP
1.4104
PNP 3-przewod. (kod 305)
Standard
24 V DC
Certyfikat UL
24 V DC
Opcja z LED
24 V DC
≤ 40 mA
≤ 40 mA
≤ 80 mA
≤ 24 mA
≤ 24 mA
≤ 44 mA
1 kHz
1 kHz
1 kHz
10 - 30 V DC
200 mA
≤ 2,5 V
10 - 30 V DC
200 mA
≤ 2,5 V
10 - 30 V DC
180 mA
≤ 2,5 V
Schemat przyłączeniowy (kod 202)
bl/bl
Opcja wskaźnika LED
L-
L-
R1
L+
L+
<1 mA
≥ 3 mA
1 kHz
-
Indukcyjny
łącznik
zbliżeniowy
OTWARTY
Łącznik krańcowy
ZAMKNIĘTY
Łącznik krańcowy
OTWARTY
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
w stanie zakrytym
Prąd znamionowy
w stanie niezakrytym
Maks. częstotliwość
przełączania
-
bl
br
sw
ZAMKNIĘTY
sw
br
V2
4
br/bn
V1
2
3
Podłączenie
przez klienta
Napięcie robocze
bl/bl
1
Standard
8 V Namur
Schemat przyłączeniowy (kod 303)
Pozycja OTWARTY
br/bn
NAMUR 2-przewod. (kod 207)
1
2
R2
Napięcie znamionowe UB
Pobór prądu w stanie
zakrytym
Pobór prądu w stanie
niezakrytym
Maks. częstotliwość
przełączania
Napięcie robocze
Prąd obciążenia
Spadek napięcia
No. 14-M91
Szczegóły patrz www.ul.com
1.4104
Element zakrywający
UL 508
C22.2
bl
Opcja wskaźnika LED
3
UB = napięcie robocze /
UB
0V
1
2
3
= wyjście sygnału / 0V = GND, 0V
Plan przyłączania wtyczka M12, 4-stykowa, kod 304
4
1
1232
3
2
PIN
1
2
3
4
Standard
L1/L+, napięcie zasilające
Us, sygnał pozycji krańcowej ZAMKNIĘTY
N/L-, napięcie zasilające
Us, sygnał pozycji krrańcowej OTWARTY
2
Napięcie robocze
Wrzeciono uruchamiające
UR (recognized)
CSA
1.4305
V4
Element prowadzący
R4
Część dolna, polipropylen 30% GF
Przełącznik
Certyfikaty
PSU
Pozycja ZAMKNIĘTY
Cześć górna, polisulfon
0,75 mm²
V3
Materiały
dostępna x 1
4,5 ... 7 mm
R3
Stopień ochrony Łączówka z zaciskami śrubowymi M16
Opcja z LED
L+, napięcie zasilające (Ub= 10-30 V DC)
Us, sygnał pozycji krańcowej ZAMKNIĘTY
L-, napięcie zasilające (Ub= 10-30 V DC)
Us, sygnał pozycji krańcowej OTWARTY
Dane do zamówienia
Fieldbus
Kod
Bez
Funkcja
000
OTWARTY/ZAMKNIĘTY
NAMUR
ZAMKNIĘTY
NAMUR
OTWARTY
OTWARTY/ZAMKNIĘTY
OTWARTY
ZAMKNIĘTY
OTWARTY/ZAMKNIĘTY
OTWARTY
ZAMKNIĘTY
NAMUR
PNP z LED
PNP z LED
PNP z LED
PNP
PNP
PNP
Podłączenie elektryczne
Kod
Dławik kablowy Skintop M16 Wtyczka M12
(tylko schemat przyłączeniowy według kodu 304)
1103
Dławik kablowy M16
Kod
A00
A01
Schemat przyłączeniowy
A10
Zaciski przyłączeniowe, PNP 202
303
Wtyczka M12; 4-stykowa; PNP (A3x) A11
A12
A30
304
Certyfikat
A31
A32
1110
kod
Zaciski przyłączeniowe, NAMUR A02
1101
Kod
bez
-
Certyfikat UL (nie wszystkie wersje)
Przełącznik
NAMUR 2-przewod.
(tylko schemat przyłączeniowy wg kodu 202)
3-przewod. łącznik zbliżeniowy PNP
Inne przełączniki na zamówienie
Przykład zamówienia
Typ
Fieldbus (kod)
U
Kod
207
305
1232
000
1232
000
Akcesoria
Funkcja (kod)
Przełącznik (kod)
Podłączenie elektryczne (kod)
Plan podłączania (kod)
Certyfikat (kod)
Z
Z
A30
A30
305
305
1101
1101
303
303
Zestaw montażowy 1232 S01Z... (wrzeciono + elementy mocujące) do zaworu. Proszę zamawiać oddzielnie!
3
1232
-
-
Czujnik sygnalizacji GEMÜ 1215
w połączeniu z zaworami GEMÜ
uruchamia się w pozycji zaworu
“OTWARTY” na 100% ; wyjątek
stanowią typy serii 667, w których
jest sygnalizowana pozycja zaworu
“ZAMKNIĘTY” . Urządzenie jest
dodatkowo wyposażone we wskaźnik optyczny.
GEMÜ 1205 - czujnik sygnalizacji pozycji
z mikroprzełącznikiem spełniający wymagania ATEX
Elektryczny czujnik sygnalizacji
pozycji GEMÜ 1205 jest wyposażony
w jeden lub dwa mikroprzełączniki
do sygnalizacji pozycji krańcowych.
Można je mechanicznie nastawiać.
Urządzenie jest przystosowane do
montażu
z aplikacjami zabezpieczonymi przed
wybuchem zgodnie z dyrektywą
ATEX.
GEMÜ 1205 jest przystosowany do
montażu z napędami liniowymi o
maks. skoku 70 mm.
GEMÜ 1201 i 1230
Czujniki sygnalizacji pozycji z mikroprzełącznikiem
Elektryczne czujniki sygnalizacji
pozycji GEMÜ 1201 i 1230 są
wyposażone w jeden lub dwa mikroprzełączniki do sygnalizacji pozycji
krańcowych. Można je mechanicznie
nastawiać.
GEMÜ 1201 jest przystosowany do
montażu z napędami liniowymi o
maks. skoku 70 mm.
GEMÜ 1230 jest przystosowany do
montażu z napędami liniowymi o
maks. skoku 20 mm.
GEMÜ 1234 i 1235/1236
Samouczące się czujniki sygnalizacji pozycji
Czujniki sygnalizacji pozycji
GEMÜ 1234 i GEMÜ 1235/1236 są
wyposażone w automatyczny programator pozycji krańcowych oraz
dodatkowo we wskaźnik optyczny w
formie diod świecących dla oczekiwanego napięcia roboczego i pozycji
krańcowych.
GEMÜ 1211 i 1231 - czujnik sygnalizacji pozycji z
łącznikiem zbliżeniowym spełniający wymagania ATEX
Elektryczne czujniki sygnalizacji
pozycji GEMÜ 1211 i 1231 są wyposażone w jeden lub dwa łączniki
zbliżeniowe do sygnalizacji pozycji
krańcowych. Można je mechanicznie
nastawiać. Urządzenia są przystosowane do montażu z aplikacjami
zgodnymi z ATEX.
GEMÜ 1211 jest przystosowany do
montażu z napędami liniowymi o
maks. skoku 70 mm.
GEMÜ 1231 jest przystosowany do
montażu z napędami liniowymi o
maks. skoku 20 mm.
GEMÜ 1214
Czujnik sygnalizacji pozycji z łącznikiem zbliżeniowym
Elektryczny czujnik sygnalizacji
pozycji GEMÜ 1214 jest wyposażony
w jeden lub dwa łączniki zbliżeniowe
do sygnalizacji pozycji krańcowych.
Można je mechanicznie nastawiać.
GEMÜ 1214 jest przystosowany do
montażu z napędami liniowymi o
maks. skoku 70 mm.
pozostałe elektryczne czujniki sygnalizacji pozycji
dla zaworów z napędem nastawnika,
np. zaworów klapowych i kulowych
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nieporozumień,
przeważająca jest wersja niemieckojęzyczna tej karty danych
GEMÜ 1215
Czujnik sygnalizacji pozycji z mikroprzełącznikiem
Wszelkie prawa w tym prawa autorskie i prawa
własności przemysłowej wyraźnie zastrzeżone
Pozostałe elektryczne czujniki sygnalizacji pozycji dla zaworów z napędem linearnym,
np. zawory membranowe i talerzowe
Czujnik sygnalizacji pozycji GEMÜ
1225 jest przystosowany do montażu
z armaturą klapową do klap serii
GEMÜ DN 15-50 mm z PCV-U,
mosiądzu i stali szlachetnej.
Oprócz elektrycznej sygnalizacji
pozycji krańcowych przez przełączniki urządzenie jest seryjnie
wyposażone w optyczny wskaźnik
pozycji krańcowych w formie diod
świecących.
Więcej wskaźników pozycji i czujników sygnalizacji pozycji, akcesoriów i innych produktów patrz oferta produktów i cennik.
Chętnie udzielimy Ci dalszych informacji.
ZAKRES DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORS TWA
ZAWORY ORAZ SYSTEMY POMIAROWE I KONTROLNE
GEMÜ Gebr.Müller · Apparatebau GmbH & Co.KG · Fritz-Müller-Str.6-8 · D-74653 Ingelfingen-Criesbach · Telefon +49(0)7940/123-0 · Telefaks +49(0)7940/123-192
[email protected] · www.gemu-group.com
Zmiany zastrzeżone · 07/2013 · 88460167
GEMÜ 1225 - czujnik sygnalizacji pozycji
z mikroprzełącznikiem
Download