Informacja prasowa

advertisement
Informacja prasowa
Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r.
To nie musi być wiek, to może być chłoniak
Niewinne objawy, które powinny wzbudzić Twoją czujność
Zmianom zachodzącym wraz z wiekiem w ludzkim organizmie towarzyszą dolegliwości
traktowane często jako typowe dla osób starszych. Jednak objawy nie zawsze związane
są ze starością i mogą być wywołane przez chłoniaka – chorobę nowotworową, która może
rozwijać się podstępnie, a wczesne symptomy nie są charakterystyczne. Dlatego tak ważna
jest świadomość oznak choroby.
Od objawów do rozpoznania
Ze względu na fakt, że społeczeństwo się starzeje, choroby wieku starszego będą dotykać
coraz większej liczby osób – poczynając od chorób neurodegeneracyjnych, schorzeń układu
sercowo – naczyniowego, cukrzycy, aż po nowotwory. U starszych ludzi zwykle występują
inne towarzyszące dolegliwości. Objawy, których doświadczają seniorzy, są często
bagatelizowane przez nich samych, ich bliskich, ale także lekarzy pierwszego kontaktu. Osoby
starsze tłumaczą dolegliwości, na które się uskarżają, jako wynikające z upływającego czasu.
Część osób wypiera chorobę, wstydzi się, nie chce obarczać swoimi problemami najbliższych.
Jednocześnie rodzina jest skupiona na swoich sprawach, dzieciach, pracy, nie zwracając
uwagi na niespecyficzne objawy chorego. Takich objawów może także nie rozpoznać lekarz
pierwszego kontaktu, ponieważ w przypadku chłoniaka, mogą być mylone z przeziębieniem
czy grypą.
Najczęstszym objawem chłoniaka jest niebolesne powiększenie węzłów chłonnych szyjnych,
pachowych, pachwinowych lub w innych umiejscowieniach. U chorego mogą występować
także inne objawy jak: gorączka, osłabienie, poty nocne, utrata masy ciała, swędzenie skóry
lub inne. Jeśli dolegliwości utrzymują się dłużej niż przez okres kilku tygodni, należy zwrócić
się do lekarza. W razie podejrzenia chłoniaka, do ustalenia rozpoznania konieczne jest
badanie histopatologiczne podejrzanego węzła chłonnego. Zabieg biopsji operacyjnej węzła
chłonnego jest zazwyczaj wykonywany w znieczuleniu miejscowym, a pacjent spędza
w szpitalu jedynie kilka godzin - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Kierownik
Kliniki Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie.
Chłoniaki są nowotworami układu chłonnego. Wywodzą się z limfocytów – komórek układu
limfoidalnego (chłonnego). Każdego roku w Polsce rejestrowanych jest ok. 7 500 nowych
zachorowań.
Wśród czynników ryzyka występowania chłoniaka wymienia się m.in.: zaburzenia układu
odpornościowego (immunologicznego), choroby autoimmunologiczne, wcześniejsze leczenie
przeciwnowotworowe czy niektóre zakażenia. Przyczyna wystąpienia chłoniaka
w indywidualnym przypadku nie jest znana, dlatego ważna jest czujność i świadomość
społeczeństwa w zakresie występowania i wczesnych objawów choroby.
Chłoniak – świadomość oznak choroby
Chcemy zwrócić uwagę chorych i ich bliskich na niespecyficzne objawy chłoniaka.
Świadomość dolegliwości towarzyszących chorobie jest kluczowym czynnikiem jej wczesnego
rozpoznania oraz rozpoczęcia leczenia - mówi Maria Szuba ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”.
Kampania edukacyjna jest odpowiedzią na potrzebę edukacji w zakresie chłoniaków.
Hasło akcji zwraca uwagę na fakt, że oznaki chłoniaka mogą być przypisywane starości.
Tymczasem dolegliwości traktowane przez chorych i ich bliskich, jako „typowe” dla osób
w starszym wieku, mogą świadczyć o poważniejszym schorzeniu i tylko prawidłowe
rozpoznanie choroby pozwoli na podjęcie odpowiedniego leczenia.
Liczymy, że kampania przyniesie nie tylko pozytywne efekty edukacyjne, ale u wielu starszych
osób doprowadzi do szybszego rozpoznania. Mamy nadzieję, że dzięki kampanii edukacja
prowadzona dotychczas przez Stowarzyszenia poszerzy krąg osób zainteresowanych wiedzą
o chłoniakach - mówi dr Elżbieta Lampka, onkolog Centrum Onkologii - Instytutu
w Warszawie i p.o Prezesa Stowarzyszenia Sowie Oczy.
Organizatorem kampanii jest firma Roche Polska.
Partnerami wspierającymi kampanii To nie musi być wiek, to może być chłoniak są:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” i Stowarzyszenie Wspierające
Chorych na Chłoniaki "Sowie Oczy".
Kontakt dla mediów:
Anna Ciecierska
FleishmanHillard
M +48 609 998 990
E [email protected]
Paweł Wakor
Roche Polska
M +48 505 197 480
[email protected]
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards