PDF, 814 KB

advertisement
Ćwiczenia na rozgrzewkę
DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA
XXI WIEKU ?
Co ma wspólnego uczenie się
z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju?
Oroooo
czyli
o różnych aspektach tworzenia atmosfery
sprzyjającej uczeniu się
Czy nasze szkoły są
środowiskiem sprzyjającym
procesowi uczenia się?
Jak to widzą uczniowie?
Wybrane wyniki z ewaluacji zewnętrznych.
Przygotowanie Jolanta Lenkiewicz-Broda
Wymaganie II
Procesy edukacyjne są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się.
Co mieści się w wymaganiu?
Służebna rola planowania procesów wobec rozwoju uczących się.
Warunki konieczne do efektywnego uczenia się.
Upodmiotowienie uczniów jako współautorów procesów
edukacyjnych.
Tworzenie warunków zapewniających koncentrację na uczeniu się.
Nastawienie na zdobywanie przez uczniów kompetencji
kluczowych.
Holistyczne postrzeganie świata.
Informowanie uczniów o postępie w ich wszechstronnym rozwoju
intelektualnym.
Podkreślenie znaczenia zdobyczy nauki dla doskonalenia
procesów edukacyjnych.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia
się i formułowane wobec nich oczekiwania
Do jakiej części Twoich lekcji w szkole pasują
poniższe zdania? Wiem dlaczego czegoś się uczę na
tej lekcji.
Do wszystkich
Do większości
Do połowy
Do mniej niż połowy
Do żadnej
Brak odpowiedzi
Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz
ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować
ich indywidualny rozwój.
Do jakiej części nauczycieli pasują poniższe zdania? Nauczyciele rozmawiają
ze mną na temat przyczyn moich trudności w nauce.
Do wszystkich
Do większości
Do połowy
Do mniej niż połowy
Do żadnego
Brak odpowiedzi
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność
uczenia się.
Czy ktoś pomógł Ci dzisiaj zastanowić się, czego się nauczyłaś/eś?
Na wszystkich zajęciach
Na większości
Na połowie
Na mniej niż połowie
Na żadnych
Brak odpowiedzi
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę
sprzyjającą uczeniu się.
Do jakiej części nauczycieli pasują poniższe opisy? Nauczyciele sprawiedliwie
odnoszą się do wszystkich uczniów.
Do wszystkich
Do większości
Do połowy
Do mniej niż połowy
Do żadnego
Brak odpowiedzi
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego
uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach
Do jakiej części Twoich lekcji w szkole pasują poniższe zdania? Lubię się uczyć na
lekcjach.
Do wszystkich
Do większości
Do połowy
Do mniej niż połowy
Do żadnej
Brak odpowiedzi
Nauczyciele stosują różne metody pracy
dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału
Do jakiej części Twoich lekcji w szkole pasują poniższe zdania?
Nauczyciele potrafią zainteresować mnie tematem lekcji.
Do wszystkich
Do większości
Do połowy
Do mniej niż połowy
Do żadnej
Brak odpowiedzi
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia
uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie.
Do jakiej części Twoich lekcji w szkole pasują poniższe zdania? Nauczyciele
nawiązują do tego, czego uczymy się na innych przedmiotach
Do wszystkich
Do większości
Do połowy
Do mniej niż połowy
Do żadnej
Brak odpowiedzi
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania
i przebieg procesu uczenia się.
Czują się odpowiedzialni za własny rozwój.
Do jakiej części nauczycieli pasują poniższe zdania? Nauczyciele zachęcają
mnie realizowania własnych pomysłów.
Do wszystkich
Do większości
Do połowy
Do mniej niż połowy
Do żadnej
Brak odpowiedzi
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.
Do jakiej części Twoich zajęć w szkole pasują poniższe zdania? Wykonuję
zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów.
Na wszystkich lekcjach
Na większości
Na połowie
Na mniej niż połowie
Na żadnej
Brak odpowiedzi
Mózg jest miejscem pracy
nauczycieli
Neurodydaktyka
droga do poznania tajemnic mózgu
 jest nową interdyscyplinarną dziedziną wiedzy,
która łączy osiągnięcia neurobiologów,
neuropsychologów i neuroradiologów;
dostarcza wiedzy na temat pracy mózgu;
 pozwala zrozumieć procesy uczenia się
i zapamiętywania
Cel neurodydaktyki:
opracowywanie i wdrażanie metod
nauczania
i uczenia się
przyjaznych
mózgowi
Mózg uczy się poprzez:
 ruch




zmysły
doświadczenia
stawianie pytań
zabawę
Mózg:
 chętnie korzysta ze wzorów i schematów
 uwielbia naśladować
 działa wg własnego rytmu, najlepiej rozwija się
w wyniku możliwości samodzielnego wyboru i
przeżywania
 lubi tworzyć połączenia i skojarzenia
 uwielbia poznawać świat i doszukiwać się
w nim sensu
 dużo efektywniej uczy się w zespole
 uwielbia uczyć się w przyjaznej atmosferze
 uczy się tylko tego, co uzna za ciekawe, ważne
i przydatne
Na czym polega nauczanie przyjazne
mózgowi?
 po pierwsze – zaciekawiać
 po drugie - wykorzystać silne strony
mózgu
 po trzecie - stwarzać bezpieczną
i przyjazną atmosferę
Ocenianiekultura błędu
kontra
kulturze nie popełniania błędów
W nauczaniu przyjaznym mózgowi, błędy
traktowane są jako naturalny i oczywisty element
procesu uczenia się. Uczeń wie, że ma prawo je
popełniać, więc nie boi się wybierać trudnych,
obarczonych ryzykiem rozwiązań.
Jak udzielać informacji zwrotnej,
aby motywowała uczniów do nauki?
 wyszczególniać i doceniać
 odnotowywać to, co należy poprawić

wskazać sposób poprawy

wskazać kierunki dalszego rozwoju
To, czy uczeń będzie się uczył na lekcji
wynika z jego
potrzeby,
ciekawości
i oceny,
że to, co mu proponujemy, jest dla niego
przydatne.
Co to jest mózg? Dzieci wiedzą
lepiej
• https://www.youtube.com/watch?v=6XXknC6Vf
-I
Literatura/źródła:
1.
2.
3.
4.
http://egaga.pl/dlaczego-radosne-i-szczesliwe-dzieci-ucza-sie-szybciej/
http://alteredukacja.evenea.pl/
http://www.macmillan.plszkolenia.smal-talks/2978.jak-uczy-sie-mozg
creuro.eyja./.../-608-neurodydaktyka-wybrane-aspekty-praktycznemarek-kaczmarzyk
5. edusciencevideo Colin Rose.Jak sprawić by uczeń chciał się-uczyć
cz.1-6
6. www.youtube.com/watch?v=wllR68NO6dA Małgorzata Taraszkiewicz.
Osiem strategii efektywnego uczenia się
7. www.youtube.com/watch/v=tcimO1wePc Ewa Weber. Po pierwsze nie
szkodzić
8. https://www.youtube.com/watch Jak szybko się uczyć
9. Marzena Żylińska. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne
mózgowi. Toruń 2013
10. Anarchistka w szkole. Neurodydaktyka i wspieranie uczenia się
11. Ewa Filipiak. Rozwijanie zdolności uczenia się.GWP, Sopot 2012
Dziękujemy za uwagę
Download