Wzrost występowania niewydolności serca

advertisement
Wzrost występowania niewydolności serca
- analiza najnowszych danych epidemiologicznych
Michał Chudzik
https://cardiacrhythmnews.com/latest-statistics-show-heart-failure-on-the-rise/
Występowanie niewydolności serca u dorosłych
Niewydolność serca
5.7 mln
(2009-2012)

6.5 mln
(2011-2014)
Zgodnie z nowymi danymi statystycznymi
American Heart Association (2017)
Na podstawie najnowszych danych statystycznych przewiduje się, iż w roku 2030
liczba osób ze z diagnozowaną niewydolnością serca może wzrosnąć o 46%
obejmując ponad 8 mln chorych.
Za jedną z głównych przyczyn tak dużego wzrostu występowania HF, obok
starzenia się społeczeństwa oraz problemów zdrowotnych, podaje się rozwój
medycyny, za sprawą którego więcej osób przeżywa zawał mięśnia sercowego.
Epidemiologia chorób układu krążenia
Od wielu lat dane pozostają niezmienne - choroby układu sercowonaczyniowego (tj. choroba niedokrwienna serca, podwyższone ciśnienie
tętnicze krwi oraz udar mózgu) stanowią główną przyczynę śmierci na całym
świecie.
17.3 mln zgonów na świecie (2013)
z powodu CVD
U więcej niż 1 na 3 dorosłych
zdiagnozowano chorobę
sercowo-naczyniową
(92.1 mln dorosłych
Amerykanów, 2014)
Z czego 807 775
przypadków zakończyło
się zgonem chorego
Dane epidemiologiczne chorób sercowo-naczyniowych
Każdego roku średnio 790 000 Amerykanów doświadcza zawału
mięśnia sercowego - z czego 114 000 umiera
2014 r: u 795 000 Amerykanów wystąpił udar mózgu
(pierwszorazowy bądź nawracający)  z czego 133 000 zgonów
W USA zanotowano 350 000 incydentów pozaszpitalnych
zatrzymania krążenia z czego 90% ze skutkiem śmiertelnym
Współczynników zgonów z powodu CVD:
2004 r > 2014 r
o 25%
Poziom aktywności fizycznej:
1998 r <2015 r
o 7%
Life’s Simple 7
Life’s Simple 7 to zbiór celów zapobiegania chorób sercowonaczyniowych poprzez eliminowanie podstawowych czynników ryzyka.
Life’s Simple 7:
1. Zakaz palenia papierosów
2. Odpowiednia aktywność fizyczna
3. Zdrowe i racjonalne odżywianie
4. Utrzymanie odpowiedniej masy ciała
5. Prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego
6. Prawidłowa glikemia
7. Utrzymanie optymalnego ciśnienia tętniczego krwi
Dane statystyczne parametrów Life’s Simple 7
Palenie tytoniu: 17% mężczyzn + 14% kobiet + 5% dzieci/młodzieży (12-17lat)
Prawidłowa aktywność fizyczna: 22% dorosłych (2015r)
Zdrowe odżywianie: poprawa głównie w środowisku osób wykształconych z
wyższymi dochodami
Otyłość u dorosłych: 1999-2000 r < 2013-2015 r - z 30.5% do 37.7%
Otyłość u dzieci/młodzieży:  33.4% ( 16.2% nadwaga + 17.2 % otyłość)
Cholesterol całkowity: 94.6 mln/ 40% Amerykanów < 200 mg/dL
Ciśnienie tętnicze krwi: 86mln/ 34% Amerykanów  BP
Cukrzyca: 23.4 mln/9.1% Amerykanów ze zdiagnozowaną cukrzycą
7.6 mln/ 3.1% Amerykanów z niezdiagnozowaną cukrzycą
81.6 mln/ 33.9% Amerykanów w stanie przedcukrzycowym
Download