Broń biologiczna

advertisement
BROŃ BIOLOGICZNA
1.
2.
3.
4.
5.
Istota broni biologicznej
Historia i przykłady jej stosowania.
Środki służące do przenoszenia broni
biologicznej.
Oznaki użycia broni biologicznej.
Ochrona przed zakażeniem bronią biologiczną.
•
Broń biologiczna – broń masowego rażenia, w skład, której wchodzą
różne drobnoustroje chorobotwórcze oraz ich toksyny. Zwyczajowo zalicza
się także do broni biologicznej broń opartą o toksyny pochodzenia
biologicznego (np. botulina, rycyna).
•
Użycie broni biologicznej może mieć na celu pogorszenie stanu zdrowia
(zgon lub niezdolność do działania u ludzi), obniżenie własności użytkowych
materiałów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (dotyczy zwłaszcza
żywności).
„BROŃ BIEDAKÓW”
•
•
•
•
•
Łatwa i tania produkcja, duże zapasy w krajach „popierających terroryzm”,
łatwość pozyskania, przenoszenia i gromadzenia.
możliwość zarówno skrytego jak i jawnego ataku zrealizowanego w prosty
sposób
duży efekt psychologiczny, duże nakłady przy usuwaniu skutków ataku,
wysoka podatność populacji cywilnej na działanie czynników biologicznych
(brak szczepień przeciwko większości potencjalnych patogenów)
przy skrytym ataku mogą wystąpić trudności w rozpoznania patogenu
(nietypowość objawów dla rzadkich jednostek chorobowych) –wymagana
duża sprawność służb epidemiologicznych i sprawozdawczości zdrowotnej.
Czynniki utrudniające lokalizację
rejonów zakażeń
• okres inkubacji
choroby
• przemieszczanie się
ludzi (przed
ujawnieniem się
zakażenia)
• zakażenia wtórne
• trudności w
ujawnieniu niektórych
nosicieli
HISTORIA






•
•




II w. p.n.e., Chiny: rzucanie koszyków z pszczołami na wojska
przeciwnika
1346 r., Kaffa (obecnie Teodozja na Krymie): wrzucanie ciał
zmarłych na dżumę do oblężonego miasta
1495 r., Neapol: zakażenie wina krwią chorych na trąd
(Hiszpanie)􀁺1650 r.
1763 r., Fort Pitt-Pensylwania: idea podrzucenia tubylcom
kocyod chorych na ospę (płk Henry Bouquet)
I Wojna światowa rok 1915 zatrucie studni przez Niemców w
Galicji.
1939-1942 Japonia użyła broni biologicznej w :
Mongolii nad rzeką Chałchin-Goł.1939 r. skazani na śmierć
zarażali ujęcia wody podczas wycofywania się wojsk
japońskich,
Chiny - w 1940 roku japończycy rozsiali pchły z samolotu w
rejonie Nin-bo - zarażone były pałeczkami dżumy.
Niemcy przez cały okres wojny prowadziły intensywne prace
nad bronią biologiczna w Laboratorium Poznańskim
USA w latach 1950 - 1953 użyła broni biologicznej w Korei.
W 1979 roku w okolicach Swierdłowska w fabryce broni
biologiczej nastąpiła awaria. W jej wyniku uwolnione zostały do
środowiska bakterie wąglika. Dane z różnych źródeł wskazują,
że zginęło wtedy od 70 do ponad 200 osób
Wielkie amerykańskie miasta stały się poligonami do badania
skutków działania broni biologicznej. Ich mieszkańcy byli
zupełnie nieświadomi tego faktu. Nieszkodliwe bakterie,
rozpylano nad metropoliami i obserwowano ich
rozprzestrzenianie, co pozwalało przewidywać skutki
prawdziwych ataków.
Współczesne przykłady ujawnionych Współczesne przykłady ujawnionych akcji akcji
bioterrorystycznych
•
•
•
•
•
•
1972r., „The Fasist Order of Rising Sun”
(USA): zgromadzenie 72 kg bakterii duru
brzusznego Salmonella typhi
1984r., sekta „Rajneesh Puram”, Dallas:
zakażenie sałatek w barach bakterią duru
brzusznego (751 zachorowań, koszt ataku
ok. 100 $)
􀁺1995r., sekta „Najwyższa Prawda”
(Japonia): trzy nieskuteczne próby
rozproszenia bakterii wąglika i toksyny
botulinowej, zgromadzenie środków do
produkcji aerozoli biologicznych, próby
pozyskania wirusa Ebola, później atak
chemiczny sarinem w metrze tokijskim i
jokohamskim, z 12 ofiarami śmiertelnymi
1997r. grupa „Counter Holocaust Lobbyist of
Hitler”, (Waszyngton, DC): podrzucenie
płytek Petriego oznaczonych nazwami
zarazków dżumy i wąglika. Był to „fałszywy
alarm”: koszt poniżej 1 $,ewakuacja i
kwarantanna kilkuset ludzi, odkażanie
przechodniów, wysokie koszty identyfikacji
mikrobiologicznej.
􀁺2001-2002, (USA): seria niewyjaśnionych
przypadków rozsyłania pocztą listów z
zarodnikami wąglika: ok. 20 zachorowań, 5
zgonów.
2002, „Al-Khaida” (Afganistan) –wykrycie
przygotowań do ataku bioterrorystycznego
(bakterie wąglika).
amerykańska prezentacja mająca
uprawdopodobnić posiadanie broni
biologicznej przez Irak
Konwencje o zakazie używania
broni B
• Podstawowym dokumentem
jest, ratyfikowany przez 125
państw-stron świata, Protokół
Genewski z 1925 dotyczący
zakazu stosowania broni
chemicznej i biologicznej
• Konwencja z dnia 26 marca
1975 rok zakazuje
przeprowadzenia badań
produkcji i gromadzenia
zapasów broni chemicznej i
biologicznej oraz nakazuje jej
niszczenia.
Bruno Jasieński Bruno Jasieński: „ : „Palę Paryż ”,1927. ”, literacka wizja
i zapowiedź bioterroryzmu politycznego
– Groteskowa historia
upokarzanego paryskiego
proletariusza, który
wykradł z Instytutu im.
Pasteura próbówki z
kulturami modyfikowanych
zarazków dżumy i wpuścił
je do wodociągów
miejskich (wprawdzie
zarazki dżumy nie nadają
się do takich celów).
– Spowodował w ten
sposób „wyjątkowo
złośliwą epidemię”,
wskutek czego „Paryż
wymierał cicho i
dostojnie”, co umożliwiło
zbudowanie na jego
gruzach republiki
proletariackiej (ocaleli
osadzeni w więzieniu
robotnicy
Portret Brunona Jasieńskiego(1901-1939),
futurystycznego literata, autorstwa Tytusa Czyżewskiego
RODZAJE ŚRODKÓW
BRONI BIOLOGICZNEJ
Wirus Eboli
Bakteria dżumy
Mykotoksyna kropidlaka
popielatego
Bronie wirusowe
wirus Ebola, wirus
Marburg
• wysoka
temperatura
• silne bóle stawów
• obfite krwawienia
ze wszystkich
otworów
• objawy po 2-3
dniach
Bronie bakteryjne
cholera:
•
silny nieżyt jelitowo – żołądkowy
•
odwodnienie organizmu i śmierć
dżuma:
•
wysoka gorączka
•
obrzęk płuc
•
nieleczona powoduje po 2-5 dniach
zgon
wąglik
•
atakują drogi oddechowe
•
początkowo jak zwykłe
przeziębienie
•
wymioty
•
bóle stawów
•
krwotoki
•
środki zaradcze to szczepienia i
antybiotyki
•
zbyt długie działanie bakterii
powoduje śmierć
dżuma
Zmiany podskórne spowodowane wąglikiem
Riketsje
Riketsje to rodzaj małych bakterii,
zwykle wewnątrzkomórkowych,
będących wyłącznie
pasożytami; Ich żywym
zbiornikiem są zakażone pchły,
pasożytujące na szczurach i
myszach; część z nich wywołuje
choroby u ludzi i zwierząt: dur
plamisty, gorączkę plamistą,
gorączkę śródziemnomorską
dur brzuszny
•
infekcja żołądka
•
silna gorączka
•
powiększenie węzłów
chłonnych
•
owrzodzenie jelit
Bronie grzybicze
Mykotoksynytoksyny
wytwarzane przez
niektóre gatunki
grzybów
•
zaburzenie w
funkcjonowaniu
układu
oddechowego
•
powstanie infekcji
ropnych
ŚRODKI PRZENOSZENIA
•
Lotnicze,
-
Przyrządy rozpylające,
Bomby,
•
Artyleryjskie,
-
Rakiety,
Pociski,
•
inne,
- np. Pojemniki zrzucane z samolotów,
śmigłowców, samochodów, wozów
bojowych.
•
Dywersja,
-
Wszelkiego rodzaju działania mające na
celu doprowadzenie do skażenia bronią
biologiczną terenu, zwierząt, roślin,
żywności, ujęć, wody pitnej, itp..
•
wykorzystanie areozoli biologicznych
(zwłaszcza wprowadzenie do wentylacji i
klimatyzacji);
użycie naturalnych przenosicieli zarazków
(zakażonych owadów, szczurów, itp.);
zanieczyszczenie wody i żywności
(terroryzm „hipermarketowy”);
podrzucenie i wysyłanie zakażonych
przedmiotów i przesyłek.
•
•
•
DROGI ZAKAŻEŃ
W zależności od zastosowania,
sposobu przenoszenia zakażenie
może nastąpić po przez:
• Drogi oddechowe;
• Przenikanie przez skórę oraz
błony śluzowe;
• Spożywanie skażonej żywności,
wody;
• Ukąszenia przez zakażone owady,
kleszcze;
• Kontakt ze skażonymi
przedmiotami, zakażonymi
zwierzętami;
• Zranienia skażonymi elementami
pocisków, bomb, rakiet;
• Bezpośredni kontakt z chorymi.
Oznaki użycia broni biologicznej.
•
Mniejszy huk – (podczas wybuchu bomby,
rakiety, pocisku);
•
Pojawienie się dymów, mgieł – (za
•
Mokre plamy lub drobny pył - w miejscu
wybuchu;
Charakterystyczne do tego rodzaju
broni odłamki:
Ceramiczne,
Plastikowe,
Kartonowe, itp.;
Nagły wzrost populacji gryzoni,
owadów, kleszczy;
Masowe zachorowania wśród ludzi i
zwierząt;
Wzrost martwych zwierząt, ptaków
dziko żyjących;
Zrzucanie różnych przedmiotów.
•
•
•
•
•
samolotami, śmigłowcami, pociskami rakietowymi);
Ochrona przed zakażeniami broną
biologiczną.
Są to działania
epidemiologiczne, przede
wszystkim:
• Obserwacja – zanieczyszczenia
mikrobiologicznego;
• Identyfikacja – skażeń;
• Systemy ochrony - zbiorowej i
indywidualnej;
• Dezynfekcji – środowiska,
wyposażenia;
• Szczepienia ochronne.
Ochrona przed zakażeniami broną
biologiczną.
Osoby, które zostały narażone na
działanie biologicznych
środków bojowych powinny:
• Udać się jak najszybciej do
punktów zabiegów
sanitarnych:
- Zostaną tam dokonane zabiegi
sanitarne i specjalne;
• Ludzie , którzy przebywali w
schronach – opuszczają
ukrycia dopiero po informacji
odpowiednich służb o braku
skażenia.
Środki ochrony przed zakażeniem biologicznym
Zbiorowe
Indywidualne
Środki ochrony dróg
oddechowych
Środki ochrony
skóry
Schrony
Maski przeciw
gazowe
Przemysłowe
respiratory
Maseczki zastępcze
Standardowa
Odzież Ochronna
Uszczelnione
pomieszczenia
Zastępcza odzież ochronna:
-płaszcza,
-kombinezony
-narzuty
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards