Sepam 10 slajdy 3

advertisement
Sepam serii 10
Charakterystyki
techniczne
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
1
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Sepam serii 10 N
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007

Pomiaru prądu doziemnego
poprzez przekładniki prądowe,
przekładnik doziemny
lub czuły przekładnik
ziemnozwarciowy
(Ferrantiego)

3 wyjścia przekaźnikowe
2
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Sepam serii 10 B

Pomiar prądu fazowego
poprzez przekładniki prądowe

Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
w 2 lub 3 w fazach

Wyrównawczy prąd doziemny
mierzony jest poprzez
przekładniki prądowe,
przekładnik doziemny
lub czuły przekładnik
ziemnozwarciowy
(Ferrantiego)

3 wyjścia przekaźnikowe
3
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Sepam serii 10 A
■ Pomiar prądu fazowego
poprzez przekładniki prądowe
■
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
w 2 lub 3 w fazach

Wyrównawczy prąd doziemny
mierzony jest poprzez przekładniki
prądowe, przekładnik doziemny
lub czuły przekładnik
ziemnozwarciowy (Ferrantiego)

7 wyjść przekaźnikowych

4 wejścia logiczne

1 port komunikacyjny
4
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nadprądowe międzyfazowe – ANSI 50-51

Układ odczulania zabezpieczeń przy załączaniu
(Cold load pick-up) - CLPU I
Krzywa typu IDMT; nastawa I>
i typu DT ; nastawa I>>
Strefa blokowania
Strefa działania
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
5
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Zabezpieczenia


Zabezpieczenie doziemne – ANSI 50N-51N / 50G-51G
Redukcja drugiej harmonicznej
 3 poziomy czułości:
Standard - przy wykorzystaniu przekładników
fazowych lub doziemnego: (0,1...24) Ino

Czuły – przy wykorzystaniu przekładników
fazowych lub przekładnika doziemnego:
(0,01...2,4) In

Strefa blokowania
Bardzo czuły – poprzez przekładniki
ziemnozwarciowe typu CSH: (0,2...240) A
prądu pierwotnego

Strefa działania
Krzywa typu IDMT;
nastawa Io>
i typu DT;
nastawa Io>>
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007

Układ odczulania zabezpieczeń przy załączaniu
(Cold load pick-up) - CLPU Io
6
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne
- ANSI 49RMS

Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne
wykorzystywane jest do ochrony
przed przeciążeniami transformatorów
SN/nn i kabli .
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
7
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Pomiar i diagnostyki

Prąd wyrównawczy (doziemny)

Prądy fazowe

Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
Prądy skuteczne 3 faz

Maksymalne wartości prądów w 3 fazach

Sygnalizacja wyłączenia

Wyłączane prądy
8
Prostota
Sepam series 10
Niezawodność
Efektywność
Pomiar i diagnostyki
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007

Rejestracja ostatniego zakłócenia

Rejestracja 5 ostatnich zdarzeń (z oznacznikami czasu)

Samokontrola (Watchdog)
9
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Sterowanie i monitoring

Selektywność logiczna dla szybkiego,
selektywnego wyłączania – ANSI 68
■ Wysyłanie
sygnału selektywności logicznej
■
■ Odbiór sygnału selektywności logicznej
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007

Otwarcie zewnętrzne wyłącznika

Zdalne sterowanie wyłącznika
10
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Sterowanie i monitoring

Sterowanie wyłącznika i blokada zamykania
– ANSI 86

Ciągła kontrola sprawności obwodu
otwierania
Impuls
otwierania
Impuls
zamykania
Blokada
zamykania
(ANSI86)
Wyzwalacz otwierania
Impuls
zamykania
Blokada
zamykania
(ANSI86)
Wyzwalacz zamykania
Sterowanie wyłącznika poprzez Sepam
serii 10B lub N
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
Impuls
otwierania
Wyzwalacz otwierania Wyzwalacz zamykania
Sterowanie wyłącznika poprzez Sepam serii 10A
11
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Sterowanie i monitoring

Wejścia/wyjścia i LED sygnalizujące zakłócenia:
2 tryby pracy:
 Standardowy -
Wejścia logiczne Przeznaczenie standardowe
.
.
Wyjścia
przekaźnikowe
Personalizacja
.poprzez nastawy
Wyłącznik otwarty
Wyłącznik zamknięty
NIE
NIE
Zewnętrzne otwarcie
Zdalne / lokalne
TAK
TAK
Przeznaczenie standardowe
.
Otwieranie wyłącznika
Blokada wyłącznika
Sygnalizacja otwarcia
I
Zamknięcie wyłącznika poprzez zdalne sterowanie
Sygnał blokady I
Sygnalizacja zakłócenia w obwodzie wyłączania
Samokontrola (Watchdog I
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
■ Personalizowany
Personalizacja
.poprzez nastawy
TAK
TAK
TAK
Personalizacja
.poprzez nastawy
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
12
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Protokoły komunikacyjne

1 port komunikacyjny


Zainstalowane protokoły komunikacyjne:

Modbus

IEC 60870-5-103
Interfejs:

Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
RS485 - 2 przewody
13
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Zasilanie

3 rodzaje zasilania (+/- 20%) :

(24...125) V = i (100...120) V

(110...250) V = i (100...240) V 

(220...250) V = i wysoki próg wejść
logicznych
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
14
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Zestawienie charakterystyk technicznych
Funkcje
.
ANSI
Funkcje
. kod
Sepam serii 10
Zabezpieczenie nadprądowe doziemne
Standard
Czułe
Bardzo czułe
Zabezpieczenie nadprądowe międzyfazowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe – model cieplny
Odczulanie zabezpieczeń nadprądowych i doziemnych
przy załączaniu (CLPU I i CLPU Io)
emisja
sygnału
zwłoki logicznej
Selektywność logicznaI wysyłanie
sygnału
selektywności
logicznej
I odbiór sygnału selektywności logicznej
Sepam serii 10 I
Sepam serii 10 I
Funkcje
.
Liczba wejść / wyjść
I
Wejście dla prądu doziemnego
Wejścia dla prądów fazowych
Wyjścia przekaźnikowe logiczne
Wejścia logiczne
Port komunikacyjny RS485
2 lub 3
Wyłączenie zewnętrzne
Pomiary
Pomiar prądu doziemnego
Pomiar prądów fazowych
Maksymomierz prądów fazowych
Sterowanie i diagnostyka
Otwieranie i blokada zamykania
Sygnalizacja otwarcia
Kontrola obwodu otwierania
Zdalne sterowanie wyłącznika
Rejestracja ostatniego zakłócenia
Rejestracja 5 ostatnich zdarzeń
Komunikacja
Modbus
IEC 60870-5-103
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
 Funkcje stałe
 Funkcje do dyspozycji zależnie od modelu Sepam
15
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Próby typu bazowane na normach międzynarodowych
Normy
Normy
Wymagania
ogólne
Przekaźniki I
Zasilanie I
Tętnienie prądu stałego I
Dopuszczalna tolerancja napięcia I
i
i
i i
Odwrócona biegunowości prądu stałego I
Środowisko / pole elektromagnetyczne I
Wymagania ogólne
Promieniowanie i emisja poprzez oprzewodowanie
Fala oscylacyjna wolno
tłumiona
tłumiona
Rozładowanie elektrostatyczne
Pole o częstotliwości radiowej
Zakłócenia elektryczne przejściowe szybkie, powtarzalne
Fale udarowe
Zakłócenia poprzez oprzewodowanie
Odporność wejść logicznych przy częstotliwości przemysłowej
Pole magnetyczne o częstotliwości przemysłowej
Klasa
i i
i
i
i
Klasa
Klasa
i
Klasa
i
i
i
Klasa
Klasa
Klasa
i i
i i
i
i
i
i
Klasa
Klasa
Klasa
Dyrektywy Komisji Europejskiej
i
(poprawki)
poprawka
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
16
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Próby typu bazowane na normach międzynarodowych
Normy
Odporność klimatyczna
Narażenie na zimno
Narażenie ciepło suche
Temperatura zmienna
Narażenie na ciepło wilgotne
Mgła solna
Szczelność płyty czołowej
Narażenie korozyjne / próba z użyciem dwóch gazów
I
Odporność mechaniczna
Wibracje I
Klasa
Udary i wstrząsy
Klasa
Narażenia na wstrząsy sejsmiczne
Klasa
Odporność mechaniczna płyty czołowej
Bezpieczeństwo
2 dżule
I
Wytrzymałość dielektryczna przy częstotliwości przemysłowej
i
Fala udarowa
i
i
Wytrzymałość izolacji
Odporność na płomień
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
17
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
Kod identyfikacyjny
serii
Gama Sepam serii 10
Nadprądowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Nadprądowe zabezpieczenie fazowe i ziemnozwarciowe
Nadprądowe zabezpieczenie fazowe i ziemnozwarciowe;
.wejścia cyfrowe i port komunikacyjny
Liczba wejść prądowych
1 wejście dla prądu ziemnozwarciowego
2 wejścia prądu fazowego + 1 wejście prądu ziemnozwarciowego
I
3 wejścia prądu fazowego + 1 wejście prądu ziemnozwarciowego
I
Czułość zabezpieczenia ziemnozwarciowego I
Standardowa (0,1....24) Ino (1)
(1) z zastosowaniem przekładnika 1A / 5A
(2) z przekładnikiem CSH
yższej (0,01....2,4)
Czułe
czułości (0,01....2,4)
Ino (1)
Ino (1)
Bardzo czułe (0,2...24) A i (2...240) A
(2)
Napięcie zasilania I
(24...125) V = i (100...120) V  I
(110...250) V = i (100...240) V 
(220...250) V = i wysoki próg wejść logicznych
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
18
Prostota
Sepam serii 10
Niezawodność
Efektywność
25 referencji
Typ
Sepam serii
Kat. nr
Przekładniki ziemnozwarciowe
Typ
Typ
Kat. nr
Przekładnik dzielony śr. 110 mm
Przekładnik średnica wewnętrzna 120 mm
Przekładnik średnica wewnętrzna 200 mm
Przekładniki ziemnozwarciowe
CSH120 i CSH 200
Części zamienne
Typ
Typ
Zestaw zapasowych złączy CCA690
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
19
Sepam serii 10
Rozwiązania
komunikacyjne:
Sepam serii 10
i system SCADA
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
20
Prostota
Sepam serii 10
Integracja z systemem zdalnego sterowania
Niezawodność
Efektywność
Sieć komunikacyjna:
radio, telefon,
GSM/GPRS, Ethernet
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
Protokoły:
IEC, DNP3,
Modbus
Sieć lokalna
21
Dziękujemy
za uwagę
Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007
22
Download