teoria aktora sieci

advertisement
TEORIA AKTORA
SIECI
Teoria aktora-sieci
w języku polskim spotyka się też nazwę
"socjologia nie-ludzi", używany jest też
skrót ANT od nazwy angielskiej ACTOR
NETWORK THEORY.
Teoria aktora-sieci
Szkoła myśli socjologicznej, która powstała
w ramach filozofii i socjologii nauki.
Opiera się na założeniu agencyjności
(sprawczości), także tzw. nieludzi, czyli
również komputerów i maszyn. Podkreśla,
że ważne są sieci materialno-semiotyczne, a
nie same przedmioty.
http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2010/04/bruno_latour.jpg
Bruno Latour
http://www.vjf.cnrs.fr/histrecmed/images/callon3.jpg
Michel Callon
http://i.pinger.pl/pgr34/560d747d00072b3d4e0e0038
John Law
ANT rozpościera się
na 4 dziedziny
naukowe
filozofia
socjologia
antropologia
kulturowa
semiotyka
TEORIA AKTORA SIECI
SIEĆ
AKTOR
TEORIA
Po co
TEORIA AKTORA
SIECI?
Bibliografia
• Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora
sieci Bruno Latoura, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, Kraków, 2008.
• Latour Bruno, Splatając na nowo to, co społeczne: wprowadzenie
do teorii aktora-sieci, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, Kraków, 2010.
• Abriszewski K., Inny sposób myślenia, "Kultura popularna„, Kraków
2010, nr 3-4, s. 126-138.
• Bruno Latour, Prolog w formie dialogu pomiędzy studentem i
(cokolwiek) Sokratycznym Profesorem.
Wykonały
Emilia Grosz
Monika Jastrzębska
Joanna Łuczkiewicz
Download