Immanuel Kant - Filozofia dr M. Penczek - efa1995

advertisement
Immanuel Kant.doc
(18 KB) Pobierz
Immanuel Kant (1724-1804):
miejsce narodzin i śmierci: Królewiec
miejsce pracy: Uniwersytet w Królewcu
stanowisko filozoficzne: idealizm transcendentalny
Dotychczas przyjmowano, że wszelkie nasze poznanie musi się dostosowywać do przedmiotów
(…) Spróbujmy więc raz czy nam się lepiej nie powiedzie przy rozwiązywaniu zadań metafizyki
jeśli przedmioty muszą się do nas przystosować.
Teoria poznania:
 istnieje rzeczywistość poza naszymi umysłami
 jest to świat niezależnych od umysłu rzeczy samych w sobie (noumena). Są one dla nas
niepoznawalne. Istnieją i są źródłem doznań zmysłowych
 nasze poznanie rzeczywistości jest konstrukcją tworzoną przez nasz umysł. Doznania
zmysłowe ujmowane są przez umysł przy pomocy dwóch form transcendentalnych:
przestrzeni i czasu
 powstaje czasowe i przestrzenne uporządkowanie doznań zmysłowych
 czas i przestrzeń nie istnieją obiektywnie, są apriorycznymi (niezależnymi) od
wszystkiego formami.
Kategorie intelektu:
 kategorie stosunku:
- substancja i przypadłość
- przyczynowość
- wspólnota (wzajemne oddziaływanie)
 kategorie modalności: możliwość, istnienie, konieczność
 kategorie ilości: jedność, wielość, całość
 kategorie jakość: realność, przeczenie realności, ograniczenie
Metafizyka:
 czasami umysł próbuje wykraczać poza granice tego, co sam tworzy. Próbuje wtedy
mówić coś o rzeczach samych w sobie. Tak powstaje metafizyka. Posługujemy się wtedy
ideami: Boga, wszechświata, duszy
 próbujemy naukowo dowieść: istnienia Boga, wolności we wszechświecie,
nieśmiertelności duszy
Klęska metafizyki:
 w sferze doświadczenia nie ma Boga, wolności i nieśmiertelności
 idee rozumu odnoszą się do sfery rzeczy samych w sobie, czyli czegoś niepoznawalnego
 metafizyka to pytania nieuniknione, ale beznadziejne. Nie można poznać przedmiotu
tych pytań

próby odpowiedzi na te pytania metafizyczne prowadzą do sprzeczności i niejasności
Rozum praktyczny:
 nie można naukowo dowieść istnienia Boga, nieśmiertelności duszy, wolności woli
 trzeba jednak przyjąć te tezy z przyczyn praktycznych. Bez ich przyjęcia nie jest
możliwa etyka i moralność
 są to idee regulatywne rozumu praktycznego: idea wolności, Boga, nieśmiertelności.
Plik z chomika:
efa1995
Inne pliki z tego folderu:

Anzenbacher Arno - Wprowadzenie do filozofii.pdf (39524 KB)
 J.M. Bocheński-Zarys historii filozofii.pdf (1127 KB)
 SCEPTYCY.docx (13 KB)
 Sokrates.docx (13 KB)
 STOICY.docx (13 KB)
Inne foldery tego chomika:

 Antropologia kulturowa - dr A. Łobos
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - dr A. Dworak
 Psychologia rozwojowa - mrg J. Góźdź
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards