powszechnie wprowadzić używanie paliw bezołowiowych

advertisement
 Ochrona przyrody jest bardzo
elementem edukacji ekologicznej.
ważnym
Aby dziecko jako przyszły użytkownik naszej planety
wiedziało że trzeba o nią dbać,
Musimy wykształcić pewne nawyki już w przedszkolu.
 Zacznijmy od powietrza.
Powietrze to inaczej atmosfera.
Powszechnie wiadomo, że w obecnych czasach
atmosfera jest zanieczyszczona.
Na zanieczyszczenia wpływa:
- smog – spaliny z samochodów, palenie papierosów,
fajki i cygar,
- opary z dezodorantów, lakierów,
- palenie przez rolników słomy na polach,
- spalanie traw
i działkowiczów.
i
liści
przez
ogrodników
 Co trzeba zrobić aby
zanieczyszczona jak najmniej:
atmosfera
była
- ograniczyć ilość samochodów,
- powszechnie
bezołowiowych,
wprowadzić
używanie
paliw
- wprowadzać dalsze zakazy palenia,
- budować ścieżki rowerowe, aby upowszechnić
jazdę rowerami,
- obowiązkowość katalizatorów w samochodach.
Ocieplenie klimatu
Ziemia ogrzewana jest przez słońce. Ciepło słoneczne
nagrzewa wszystko, co znajduje się na powierzchni
ziemi. Cześć tego ciepła wraca z powrotem w kosmos.
Niektóre gazy, np.: dwutlenek węgla powodują
zatrzymanie ciepła. Zbyt duża ilość dwutlenku węgla
doprowadza do ocieplenia się ziemi. Na skutek
spalania węgla i drewna oraz dużej ilości spalin
samochodowych wzrasta ilość dwutlenku węgla
w powietrzu. Ocieplanie się ziemi spowoduje topienie
lodowców, co jest bardzo niekorzystne, ponieważ
wody zalewają lądy.
Musimy więc wszyscy współdziałać,
by powstrzymać pogłębienie się efektu
cieplarnianego.
Co robimy?
- zaprzestajemy marnotrawstwa energii,
- wstrzymujemy wyrąb drzew,
- nie nadużywamy samochodów.
NAUCZMY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW
DBAĆ O CAŁE ŚRODOWISKO!!!
 Warstwa ozonowa
Ozon to warstwa gazu znajdującego się nad ziemią.
Warstwa ta zmniejsza dostęp promieni
ultrafioletowych do naszej planety.
Zanieczyszczając powietrze chemikaliami niszczymy
warstwę ozonową, co powoduje zagrożenie ze strony
promieni ultrafioletowych. Te zanieczyszczenia to
freony, znajdujące się w aerozolach, lodówkach,
urządzeniach klimatyzacyjnych. To właśnie freony
powodują, że warstwa ozonowa ulega zniszczeniu.
W efekcie czego powstaje dziura ozonowa,
która z roku na rok jest coraz większa.
Coraz większa dziura ozonowa przepuszcza promienie
ultrafioletowe w nadmiarze powodujące poparzenia
skóry, uszkodzenia wzroku i raka skóry.
Co robimy aby ustrzec się przed nadmierną ilością
freonu?
- produkujemy dezodoranty, które nie zawierają
freonów,
- nie przebywamy na słońcu w nadmiarze,
- stosujemy kremy ze specjalnymi filtrami
chroniącymi naszą skórę przed działaniem
promieni uva i uvb,
- latem chodzimy w okularach przeciwsłonecznych
z filtrami uva i uvb
 Kwaśne deszcze
Podczas spalania węgla uwalniają się różne szkodliwe
substancje. Jedną z takich substancji jest dwutlenek
siarki. Po rozpuszczeniu w wodzie tworzy on słaby
kwas.
Wyobraźmy sobie teraz,
nasze dymiące zakłady pracy,
dymy z ogniska. Uchodzą one
do atmosfery i deszcze, które
padają nie są czyste. Są lekko
zakwaszone.
Nazywamy je kwaśnymi deszczami. Nie są one
szkodliwe dla naszej skóry, ale szkodzą wodom,
roślinom, lasom, zwierzętom, budynkom.
Co robimy aby zapobiec padaniu kwaśnym
deszczom?
- w zakładach pracy na kominy zakładane są filtry
gazów,
- w samochodach konwertory katalityczne.
 Las w niebezpieczeństwie
Środowisko leśne to obszar, na którym znajdują się
drzewa, rośliny, zwierzęta.
Jak drzewa nam pomagają?
- drzewa, rośliny i gleba wchłaniają wodę deszczową,
- las produkuje tlen korzystając z energii słonecznej,
- zanieczyszczenia krążące w powietrzu przetwarzane
są przez drzewa i powietrze docierające do nas jest
czyste.
Każdy z nas wie, że pożytek z lasu jest nieoceniony.
Trzeba chronić las i wszystko co w nim zamieszkuje.
Co robimy aby uchronić i chronić nasze lasy?
- tworzymy parki narodowe,
- oszczędnie gospodarujemy papierem,
- mądrze korzystamy z darów lasu i jego zasobów,
- zakładamy szkółki leśne.
MY JAKO „LEŚNY ZAKĄTEK” SZCZGÓLNIE
CHCEMY DBAĆ O EKOLOGIĘ!!!
 Nauczmy naszych przedszkolaków dbać o całe
środowisko.
 Zaszczepmy im ważne wartości jego ochrony.
 Pokażmy jak dbać o atmosferę, ziemię i całą
przyrodę by jak najdłużej nam służyła.
 W przedszkolu i w domu są duże możliwości
na zastosowanie ekologii w praktyce.
 Jako rodzice i nauczyciele możemy dzieciom
wskazać sposoby i zasady dbania o środowisko
człowieka.
Download