8600_Kukiz 15 do MZ - e

advertisement
Interpelacja nr 8600
do ministra zdrowia
w sprawie leczenia wrodzonej utraty słuchu
Zgłaszający: Piotr Liroy-Marzec, Maciej Masłowski, Andrzej Kobylarz, Jarosław Porwich, Paweł
Skutecki, Wojciech Bakun, Barbara Chrobak, Norbert Kaczmarczyk
Data wpływu: 12-12-2016
Szanowny Panie Ministrze!
Głuchota wrodzona występuje w ok. 1 na 300 urodzeń. W zdecydowanej większości jest to przypadłość o
podłożu genetycznym. Nie leczona wrodzona utrata słuchu może mieć poważne konsekwencje dla
rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz wykształcenia mowy u dziecka. Brak szybkiego podjęcia
działania oraz wszczepienia implantu może spowodować nieodwracalne wady rozwojowe u pacjentów.
Dorośli pacjenci, którzy nie otrzymają potrzebnej wymiany procesora mowy są narażeni na znaczące
obniżenie komfortu życia, utratę pracy oraz spadek aktywności społecznej.
Od 2004 roku NFZ refunduje zabieg wszczepienia implantu słuchowego. W 2014 roku wymieniono 202
procesory mowy, liczba pacjentów zakwalifikowanych do tego zabiegu przekraczała 700. Każdego roku
wzrasta także liczba pacjentów zaimplantowanych. Obecnie wynosi ona około 9000 osób.
Procesor mowy jest zewnętrzną i nieodłączną częścią implantu o przewidzianym czasie użytkowania. Po
okresie gwarancji urządzenia, zwiększa się liczba usterek. Ponadto wymiana procesora na nowy, przy
obecnym postępie technologicznym, znacząco przyczynia się do walki z wykluczeniem osób z wadami
słuchu oraz zdecydowanej poprawy jakości życia. Wymiana procesora mowy jest refundowana przez NFZ
w 100%. Jednakże wraz ze wzrostem liczby pacjentów zaimplantowanych, będzie zwiększać się liczba
zakwalifikowanych do wymiany procesora mowy. Kolejki oczekujących zdecydowanie przewyższają liczbę
wykonywanych zabiegów.
W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwo prowadzi statystykę oczekujących na bieżąco? Jaka jest obecnie liczba osób, którym
wymieniono procesor mowy w stosunku do oczekujących?
2. Jaka jest liczba oczekujących na zabieg osób w wieku do 18 roku życia?
3. Czy widzi Pan potrzebę stworzenia ministerialnego programu wymiany procesora mowy oraz
wszczepienia implantu słuchowego (m.in ślimakowego i pniowego) dla dzieci i młodzieży?
4. Jakie kroki pojęło Ministerstwo w celu rozładowania kolejek oczekujących na zabieg w ciągu ostatnich
trzech lat?
Download
Random flashcards
Create flashcards