seca mBCA 515 odbiorcy

advertisement
seca mBCA 515 odbiorcy
Wiele zalet, wielu odbiorców.
Następujące dane ilościowe lekarzy, zestawione według dziedziny
specjalizacji, zostały pobrane z rejestru Naczelnej Izby Lekarskiej*.
Lekarze według
dziedziny specjalizacji
Alergologia
Anestezjologia i
intensywna terapia
Lekarze
aktywni
zawodowo
Energia
Płynność
Ryzyko
kardiometaboliczne
Funkcja/
rehabilitacja
Prognoza
Rozwój/
wzrost
1.144
6.064
۰
Ryzyko kardiometaboliczne: Ocena ryzyka
kardiometabolicznego, Energia/funkcja: Leczenie
chorób związanych z masą tłuszczową, takich
jak nadciśnienie i chroba niedokrwienna serca |
Płynność: Diagnostyka i monitorowanie leczenia,
niewydolności serca (prowadzi do wzrostu proporcji wody pozakomórkowej)
۰
Wszystkie moduły: Ogólna kontrola stanu zdrowia
(ocena masy tłuszczu, bilans płynów, ryzyka kardiometabolicznego) | Energia/funkcja: Diagnoza
i leczenie chorób związanych z masą tłuszczową
takich jak, otyłość, patologiczne wychudzenie i
chroniczny brak energii itd.
Angiologia
176
Balneoklimatologia i
medycyna fizykalna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia ogólna
Chirurgia
onkologiczna
Choroby płuc
۰
۰
503
1.083
8.869
595
2.684
Choroby wewnętrzne
28.176
۰
۰
۰
۰
۰
Energia/funkcja: Diagnoza i ocena przebiegu
choroby w stadium zakażenia HIV (w porównaniu
z masą beztłuszczową, masa tłuszczowa jest zmniejszona) | Prognoza: Ocena przebiegu choroby
w stadium zakażenia HIV (kąt fazowy służy jako
wskaźnik do oceny stanu zdrowia)
Choroby zakaźne
1.105
Dermatologia i wenerologia
۰
۰
۰
2.519
۰
Energia/rozwój: Diagnoza i leczenie chorób
związanych z masą tłuszczową, takich jak
cukrzyca typu 1+2 | Ryzyko kardiometaboliczne:
Ocena kardiometabolicznego ryzyka u pacjentów
z cukrzycą
۰
Energia/rozwój: Planowanie leczenia i monitorowanie żywienia i chrób metabolicznych, cukrzycy
typu 2, (proporcja masy tłuszczowej z reguły
zwiększona) oraz nadczynność i niedoczynność
tarczycy, (proporcja masy tłuszczowej zwiększona
lub zmniejszona) | Płynność: Kontrola leczenia
akromegalii (wzrost wody pozakomórkowej)
Diabetologia
931
۰
۰
۰
۰
Endokrynologia
Gastroenterologia
Geriatria
Hematologia
1.095
۰
۰
691
۰
۰
269
۰
326
۰
۰
۰
۰
Płynność: Diagnoza i leczenie chorób wątroby,
jak marskość wątroby (większa zawartość wody w
okolicy brzucha)
۰
۰
Energia/funkcja: Diagnoza, zapobieganie i leczenie niedożywienia oraz utraty mięśni w starszym
wieku
۰
Energia/funkcja: Diagnoza i ocena rozwoju
choroby w przypadku nowotworów złośliwych
(rak) (masa tłuszczowa w porównaniu z masą
beztłuszczową jest zmniejszona)
Ryzyko kardiometaboliczne: Ocena ryzyka kardiometabolicznego | Energia/funkcja:
Leczenie chorób związanych z masą tłuszczową,
takich jak nadciśnienie i chroba niedokrwienna
serca | Płynność: Diagnoza i monitorowanie
niewydolności serca (prowadzi do zwiększenia
proporcji wody pozakomórkowej)
Kardiologia
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
2.815
۰
۰
۰
۰
3.453
۰
۰
۰
۰
۰
۰
Wszystkie moduły: Ogólna kontrola stanu zdrowia
(ocena masy tłuszczu, bilans płynów, ryzyko
kardiometaboliczne)
۰
Wszystkie moduły: Ogólna kontrola stanu zdrowia
(ocena masy tłuszczu, bilans płynów, ryzyka kardiometabolicznego) | Energia/funkcja: Diagnoza
i leczenie chorób związanych z masą tłuszczową
takich jak, otyłość, patologiczne wychudzenie i
chroniczny brak energii itd
742
Medycyna rodzinna
10.378
Medycyna sportowa (cywilna)
Medycyna sportowa (wojskowa)
*Stan 30.06.2012
۰
۰
۰
۰
۰
241
۰
Funkcja: Monitorowanie proporcji masy mięśni
szkieletowych
7
۰
Funkcja: Monitorowanie proporcji masy mięśni
szkieletowych
seca mBCA 515 odbiorcy
Lekarze według
dziedziny specjalizacji
Nefrologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Okulistyka
Onkologia i hematologia
dziecięca
Lekarze
aktywni
zawodowo
Energia
Płynność
Ryzyko
kardiometaboliczne
Funkcja/
rehabilitacja
Prognoza
Płynność: Diagnoza i monitorowanie leczenia
niewydolności nerek (powoduje zwiększenie
proporcji wody pozakomórkowej)
۰
901
1.314
515
3.950
۰
۰
۰
Funkcja: Monitorowanie leczenia chorób z zakresu
synaps nerwowo-mięśniowych oraz mięśni (jak
stwardnienie rozsiane), które mają wpływ na
proporcję masy mięśni szkieletowych
۰
۰
Energia/funkcja: Diagnoza i ocena przebiegu
choroby w przypadku nowotworów złośliwych
(rak) (masa tłuszczowa w porównaniu z masą
beztłuszczową jest zmniejszona) | Prognoza: Ocena przebiegu choroby nowotworowej (kąt fazowy
służy jako wskaźnik do oceny stanu zdrowia)
۰
Energia/funkcja: Diagnoza i ocena przebiegu choroby w przypadku nowotworów złośliwych (rak)
(masa tłuszczowa w porównaniu z masą
beztłuszczową jest zmniejszona) | Prognoza: Ocena przebiegu choroby nowotworowej (kąt fazowy
służy jako wskaźnik do oceny stanu zdrowia)
4.288
144
۰
۰
Onkologia kliniczna
587
Ortopedia i traumatologia
narządu ruchu
Otorynolaryngologia
Patomorfologia
Pediatria
PołoŜnictwo i ginekologia
۰
۰
۰
۰
3.430
3.380
750
14.688
7.528
Energia: Leczenie psychicznych zaburzeń takich
jak anoreksja, która prowadzi do chronicznego
braku energii | Rozwój: Kontrola leczenia w przypadku przepisania leków przeciwdepresyjnych,
które mają wpływ na ciężar ciała
Psychiatria
3.744
Radiologia i
diagnostyka obrazowa
Radioterapia onkologiczna
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Urologia
Chirurgia stomatologiczna
Ortodoncja
Protetyka stomatologiczna
Stomatologia dziecięca
Stomatologia zachowawcza
z endodoncją
۰
۰
2.983
672
۰
1.724
۰
۰
Funkcja: Monitorowanie leczenia kontrolując
proporcję masy mięśni szkieletowych
1.567
1.153
1.823
1.108
1.429
753
12.255
2.389
207551517012
Zdrowie publiczne
Rozwój/
wzrost
seca gmbh & co. kg • Hammer Steindamm 9 – 25 • 22089 Hamburg • Niemcy • Telefon +48 22 6570 441 • Faks +48 22 6570 426 • www.seca.com
Download