MŁODZIEŻOWA AKADEMIA MEDYCZNA

advertisement
MŁODZIEŻOWA AKADEMIA MEDYCZNA
MAM - PUM
Rok Akademicki 2011/2012
PROGRAM/Projekt/
6. października
Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego
Mnich w ogrodzie – czyli o tym, jak Mendel liczył groszki
Prof. Andrzej Ciechanowicz
Hemofilia – choroba królów i carów
Doc. Jarosław Peregud – Pogorzelski
10. listopada
Styl życia a nowotwory
Prof. Wenancjusz Domagała
Styl życia, a choroby układu krążenia
Prof. Zdzisława Kornacewicz – Jach
Metabolizm białek w kontekście diety Dukana
Prof. Kazimierz Ciechanowski
8. grudnia
Mózg – ludzkie centrum dowodzenia
Prof. Przemysław Nowacki – neurolog
Prof. Leszek Sagan – neurochirurg
Prof. Romuald Bohatyrewicz
TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ
12. stycznia
Kliniczne przykłady zaburzeń endokrynologicznych człowieka
Prof. Anheli Syrenicz
Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy
Prof. Liliana Majkowska
Gospodarka hormonalna kobiety na różnych etapach życia
Prof. Zbigniew Celewicz
9. lutego
Diagnostyka i terapia prenatalna
Prof. Zbigniew Celewicz
Prof. Stanisław Zajączek
Prof. Jacek Rudnicki
8. marca
Nowotwory zapisane w genach
Prof. Jan Lubińskie z zespołem
Europejskiego Centrum Genetyki
12. kwietnia
Transplantologia
Prof. Marek Ostrowski
Prof. Tomasz Grodzki
Doc. Maciej Wójcicki
TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ
14. czerwca
Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego
Choroby przenoszone drogą płciową
1
2
Download