Ratusz w Koszalinie dawniej i dziś

advertisement
*
Koszalin– miasto na prawach powiatu
w północno-zachodniej Polsce, w
województwie zachodniopomorskim,
drugie co do wielkości miasto na
Pomorzu Zachodnim. Największe
miasto regionu Środkowopomorskiego.
Położone na Pobrzeżu Koszalińskim,
nad rzeką Dzierżęcinką, nad jeziorami:
Jamno i Lubiatowo Północne.
23 maja 1266 r. biskup Herman von
Gleichen nadał prawa miejskie
Koszalinowi.
Mateusz Zdanowicz
*
Flaga Koszalinarównoległe pasy
jednakowej szerokości
o barwach białoniebieskich. Barwy
Koszalina zostały
oficjalnie przyjęte
w 1959 roku. Barwy flagi
nawiązują do herbu
miasta.
*
pierwsza połowa XIV w.
pierwsza połowa XIX w.
1938 r.
od 1959 r.
*
2016 rok
1962 rok
Ratusz w Koszalinie znajduje się w centrum miasta na Rynku Staromiejskim.
Został zburzony w czasie II wojny światowej. Nowy ratusz został uroczyście
otwarty w 1962r. Jest to charakterystyczny budynek, który niewiele się
zmienił mimo upływu lat. Bez wątpienia stanowi wizytówkę miasta. W 2014r.
został przebudowany plac przed ratuszem, który zyskał efektowne,
podświetlane fontanny.
*
2016 rok
1929 rok
Za początek koszalińskiego muzeum uważa się rok 1912, kiedy niemieckie Towarzystwo
Krajoznawcze i Ochrony Kraju otworzyło w ratuszu staromiejskim pierwszą wystawę. 2 lata
później Heimatmuseum otrzymało pomieszczenia w Domu Miejskim (obecnie poliklinika przy ul.
Szpitalnej 2), a w 1929 budynek przy ul. Gdańskiej (obecnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
53). Muzeum zlikwidowano w 1945.
Muzeum w Koszalinie przejęło część zbiorów Heimatmuseum i 15 czerwca 1947
rozpoczęło działalność przy ul. Piłsudskiego. Do 1949 zarządzało nim miasto, później
zostało upaństwowione. Od 1 stycznia 1999 muzeum podlega Urzędowi Miejskiemu
w Koszalinie.
*
2015 rok
1816 do 1945
Góra Chełmska jest to wzgórze, na którym znajduje się wieża
widokowa i sanktuarium „Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej”. To
miejsce odwiedził Jan Paweł II 01.06.1991 r.
*
Okres przed II Wojną Światową
2016 rok
Ulica Zwycięstwa – najdłuższa ulica Koszalina, tworząca razem z ulicą Szczecińską oś
komunikacyjną wschód-zachód. Od skrzyżowania z ulicami 4 Marca i R. Traugutta do wschodnich
granic miasta jest częścią drogi wojewódzkiej nr 206. Przy tej ulicy znajduje się Rynek
Staromiejski z siedzibą urzędu miasta.
*
Charakterystyczne
budowle Koszalina to
między innymi wieża
widokowa na Górze
Chełmskiej, Kościół
pod wezwaniem Ducha
Świętego, który
również był miejscem
spotkania wiernych
z papieżem Janem
Pawłem II oraz
„Płomienne Ptaki”,
czyli popularne
„Hasiory” przy
budynku Politechniki
Koszalińskiej.
*
Politechnika Koszalińska –
państwowa politechnika
utworzona w 1968 w
Koszalinie jako Wyższa
Szkoła Inżynierska w
Koszalinie; od 1996 nosi
obecną nazwę.
Uczelnia została utworzona
zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z 8 czerwca
1968 jako Wyższa Szkoła
Inżynierska w Koszalinie.
Ustawą z 4 lipca 1996 roku
Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 roku dotychczasowa nazwa Uczelni zostanie
zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska. Obecnie Uczelnia dąży do otrzymania statusu
uniwersytetu.
*Bibliografia:
* www » Koszalin
* www.Herb Koszalina – Wikipedia.pl
* Ratusz, Koszalin - 1962 rok
* Nie)oczywiście: Pomorze Środkowe
* Historia | Muzeum w Koszalinie
* Muzeum w Koszalinie – Wikipedia
* Województwo zachodniopomorskie
* Góra Chełmska - Zaplanuj swój wyjazd
* Koszalin dawniej i dziś [zdjęcia]
* Fotografia turystyczna – Koszalin
* Hasior #Koszalin #PłomiennePtaki
* Diecezja koszalińsko-kołobrzeska -
http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/d.php?m=6
* Politechnika Koszalińska
* http://www.polskieszlaki.pl/ratusz-w-koszalinie.htm
*
Download