Nie zaśmiecaj swojego sumienia

advertisement
Przygotował: Michał
Woźniak
4 „GRZECHY GŁÓWNE”
 1.
Brak segregacji odpadów
 2.Dzikie
wysypiska odpadów
 3.
Spalanie odpadów w paleniskach
domowych
 4.Powstawanie
niepotrzebnych odpadów
Film 1 – Ładowanie …
 Na
czym polega segregacja odpadów?
 Jakie
korzyści daje nam segregacja
odpadów?

Z
Recykling
jakimi odpadami spotykacie się w domu?
RECYKLING
Zmniejsza zużycie surowców naturalnych
 Chroni środowisko
 Oszczędza energię

CIEKAWOSTKA
 Wyprodukowanie
I tony papieru to
ścięcie 17 drzew i zanieczyszczenie
440 000 litrów wody !!!
 Statystyczny
Polak zużywa rocznie
blisko 63 kg papieru !!!
Film 2 – Ładowanie …
 Co
nazywamy „dzikim wysypiskiem
śmieci” ?
 Czy
widział ktoś takie wysypisko w
okolicy ?
CZY TO JEST ZAGROŻENIE DLA
ŚRODOWISKA ?
Siedlisko bakterii chorobotwórczych i
groźnych grzybów
 Komary, muchy i szczury…
 Powstaje gaz (metan) – zagrożenie
samozapłonem
 Substancje toksyczne

 Co
by było gdyby wszyscy ludzie tak
postępowali ze śmieciami?
 Dlaczego
nie jest tak jak być
powinno?
Możliwe przyczyny:
 Mieszkańcy nie wiedzą co to jest segregacja
 Ludzie przyzwyczajeni są do „tradycyjnego”
wyrzucania śmieci
Film 3 – Ładowanie …
W jaki sposób
spalanie odpadów
może nam zaszkodzić
?
SPALANIE ODPADÓW W
PALENISKACH DOMOWYCH
 rakotwórcze
związki: dioksyny i
furany,
 tlenek węgla (CO),
 tlenki azotu (NOx),
 dwutlenek siarki (SO2)
 chlorowodór,
 cyjanowodór,
 pyły –zatrucia metalami ciężkimi
POWSTAWANIE
NIEPOTRZEBNYCH
ODPADÓW
Jak możemy zapobiegać
powstawaniu niepotrzebnych
odpadów ?
 rozsądne
zakupy
 oszczędzanie papieru
 powtórne wykorzystanie posiadanych
przedmiotów
 przedłużenie okresu żywotności mebli i
wyposażenia domowego
Download