Nowy wpis/aktualizacja/wykreślenie Nr zbioru 16/2017 Data wpisu

advertisement
Nowy wpis/aktualizacja/wykreślenie
Nr zbioru 16/2017
Data wpisu: 10.01.2017
Data aktualizacji treści wpisu: Data wykreślenia wpisu: INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1. Nazwa zbioru:
SIO – System Informacji Oświatowej
2. Administrator danych:
Administrator: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
Regon: 711581647
Miejscowość: Sokołów Podlaski
Kod pocztowy: 08-300
Ulica: Wolności
Nr domu: 23
Województwo: Mazowieckie
3. Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
Nie wyznaczono podmiotu.
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
Nie powierzono.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie oświaty.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie
procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji
oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych
systemu informacji oświatowej.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Uczniowie oraz kadra pedagogiczna szkół i placówek oświatowych.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Stopień awansu zawodowego
Wynagrodzenie
9. Sposób zbierania danych do zbioru:
Dane zbierane są z innych źródeł niż od osób, których dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Dane nie są przekazywane
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa
trzeciego:
Dane nie są przekazywane.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards