Rozmowa z Agatą Skowrońską - Teatr Polski we Wrocławiu

advertisement
312
313
] Magdalena Piejko
Niepodobne do niczego
Mariusz Sieniewicz
Wszystkim Zygmuntom między oczy!!!
fot. Tomasz Żurek
Rozmowa z Agatą Skowrońską
]
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Agata
.........................................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Skowrońska
.........................................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
...............................................................................................................
Magdalena Piejko: Kiedy pierwszy raz zamarzyłaś o scenie?
Agata Skowrońska: Myślałam o tym od dziecka, tak jak to często zdarza się małym dziewczynkom. Moja prawdziwa przygoda z teatrem zaczęła się jednak w liceum w Olsztynie, skąd
pochodzę. Pierwsza sztuka, w której grałam, była napisana wraz z naszą pomocą przez panią
prowadzącą kółko teatralne w Miejskim Ośrodku Kultury.
M.P.: I brałaś udział w konkursach recytatorskich?
A.S.: Nie, chętnie się zaangażowałam w teatr, dużo śpiewałam.
M.P.: Później przyjechałaś do Wrocławia, skończyłaś wrocławską PWST. Czujesz się jej wychowanką?
A.S.: Przyjechałam do szkoły do Wrocławia, ale ze szkołą nie czuje się jakoś szczególnie związana. Czuję się za to bardzo przywiązana do Wrocławia.
M.P.: Nigdy cię nie kusiło, żeby wyjechać?
A.S.: Owszem, zdarzył się taki krótki moment w moim życiu. Jednak naprawdę lubię Wrocław
i myślę, że to jest generalnie dobre miasto dla sztuki, które daje artystom dużo możliwości.
M.P.: I niczego ci tu nie brakuje pod względem polityki kulturalnej?
A.S.: Nie, Wrocław jest wyjątkowo bogaty, jeżeli chodzi o teatr. Jest otwarty na młodych ludzi,
którzy chcą coś zrobić, mają duże szanse. Miasto im pomaga.
M.P.: We Wrocławiu chyba najczęściej można cię było zobaczyć na scenach Ad Spectatores.
Bardzo pasujesz do tego specyficznego, międzywojennego klimatu, jaki z powodzeniem wytwarzają „spectatorsi”. Co wyjątkowego jest w tym teatrze?
A.S.: To, że jesteśmy po prostu grupą przyjaciół i sami tworzymy ten teatr. To jest zupełnie inna
energia, taka „nasza”. Na pewno jest to troszeczkę inny teatr, bo staramy się wychodzić do ludzi,
dzięki czemu kontakt, który się zawiązuje między nami a publicznością, jest bardziej „dosłowny”. Samo granie w Ad Spectatores niczym się nie różni od grania w innym teatrze. Może mamy
z tego więcej uciechy. Inna jest scena czy atmosfera. Nie ma takiego dystansu do publiczności,
gra się bezpośrednio z widzem. Warsztatowo jednak trzeba być tak samo sprawnym i giętkim.
Trzeba dawać z siebie tyle samo, co na przykład w Teatrze Polskim.
M.P.: Jakim reżyserem jest Maciej Masztalski?
A.S.: Jest otwartą osobą i daje aktorom w pracy wiele swobody. Pozwala na to, że tworzymy
razem nowe spektakle. Poza tym najczęściej wystawia sztuki pisane przez siebie, a pisząc role,
myśli o swoich aktorach.
M.P.: A Paweł Miśkiewicz? Jak wspominasz współpracę z nim?
A.S.: Wspaniale. Spotkanie z Miśkiewiczem i Wiśniowym sadem było dla mnie pierwszym
prawdziwym spotkaniem z teatrem. Kosztowało dużo stresu i energii, ale było niezwykle wzniosłe. Podoba mi się sposób jego pracy z aktorem.
M.P.: Debiutowałaś w Wiśniowym sadzie, od razu otrzymałaś nagrodę na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, niedługo później, za rolę w Weselu, dostałaś Brązową Iglicę. Można za bardzo
uwierzyć w siebie?
A.S.: To jest oczywiście miłe, ale woda sodowa nie uderzyła mi do głowy. Po Wiśniowym sadzie
bardzo zależało mi na tym, żeby dostać etat w Teatrze Polskim, i właśnie ta rola mi to umożliwiła.
M.P.: Jak się zmieniłaś podczas tych dziesięciu ostatnich lat?
314 Agata Skowrońska
pomyślałam sobie, że to jest jakiś tam mój mały sukcesik. Był to dla mnie ważny eksperyment,
zmierzenie się z materią zupełnie inną niż w teatrze. Lubię wyzwania, takie sytuacje, w których
można się jeszcze czegoś nauczyć, gdzieś dalej pójść.
M.P.: Masz na swoim koncie także kilka ważnych ról w filmie; Mała Moskwa, Stary człowiek
i pies...
A.S.: Szczególnie dobrze wspominam pracę nad Starym człowiekiem i psem Witolda Leszczyńskiego. Film nie wszedł na ekrany kin. Scenariusz powstał po podsumowaniu przez autora
swojego życia, jest to coś w rodzaju jego testamentu. Zagrałam tam kobietę, z którą dożył starości. Witold zmarł w trzecim tygodniu kręcenia tego filmu... A w Małej Moskwie gram właściwie
bardzo małą rólkę, z której też się cieszę. Myślę, że Krzystkowi należała się ta nagroda w Gdyni.
M.P.: Trudno jest kobiecie w teatrze?
A.S.: Na pewno jest trudniej z praktycznych względów – o wiele więcej jest ról męskich. Poza
tym kobieta ma warunki, z którymi w jakimś momencie nie może już grać, albo zwyczajnie
wkracza w wiek, w którym dla niej nie ma ról. Ale z drugiej strony to kobieta jest bardziej pyszna
i scena tę pychę trochę karmi. Dostaje się jednak kwiaty – to akurat jest bardzo kobiece.
] Rozmawiała Magdalena Piejko
o b o k]
sceny
A.S.: No, bardzo. Przede wszystkim nabrałam świadomości; świadomości siebie, mojego ciała
i możliwości. To jest zawód, w którym nie można się zatrzymać, tak naprawdę ciągle trzeba się
rozwijać. Cały czas się uczymy. Na pewno czuję się bogatsza o te kilkadziesiąt premier. Dziesięć
lat temu moje granie było paniczne. To tak chyba bywa w chwili, kiedy zabieramy się za coś
nowego, tak jest na każdym początku. Podchodzi się wtedy do zadania bardzo emocjonalnie,
a dopiero z czasem uczymy się myśleć. Dziesięć lat temu wyglądałam na scenie jak przerażony
szczawik.
M.P.: Czy teatr kiedykolwiek cię rozczarował?
A.S.: Teatr, owszem, jest trudny, czasami się jest na górze, czasami się spada w dół. Przez dwa
ostatnie lata nie grałam w moim rodzimym Teatrze Polskim. Teraz wracam. Teatr raz jest okrutny, raz słodki, ale jako zawód mnie nigdy nie rozczarował. Jeśli już gramy i to granie się udaje,
dzieje się coś takiego, czego nie da się opisać, bo nie jest podobne do niczego innego. Pojawia się
wewnętrzna potrzeba i spełnienie, kiedy wydaje się, że udało się przynieść komuś radość. Jeżeli
można wnieść coś od siebie.
M.P.: Praca nad sztuką Don Juan wraca z wojny to chyba zupełnie inna jakość?
A.S.: Tak, ten spektakl był specyficzny, dziwny i ładny. Praca nad nim też wyglądała inaczej:
techniczna i bezduszna. Dopiero kiedy się rozegraliśmy, przedstawienie zaczęło nam sprawiać
frajdę.
M.P.: Twoja ulubiona rola?
A.S.: W wariacjach bernhardowskich w Teatrze Polskim. To było jakieś wariactwo totalne, bardzo emocjonalne i energetyczne. Lubię tak się wybebeszać na scenie, szaleć. Taką ważną rolą
była oczywiście ta pierwsza w Wiśniowym sadzie, w którym grałam jeszcze wtedy z Tadziem
Szymkowem i Igorem Przegrodzkim.
M.P.: Masz wymarzone role?
A.S.: Nie mam wymarzonych ról, nie muszę grać księżniczek czy Lady Makbet. Lubię coś, co jest
trudne, role, w których jest dużo ekspresji. Lubię grać ekspresyjnie.
M.P.: Ale z kolei w spektaklu Wszystkim Zygmuntom między oczy!!! już grałaś zupełnie inaczej?
A.S.: Tam grałam zupełnie nie po moich warunkach i to też było rozwijające. Przede wszystkim
jednak mam w sobie po prostu dużo energii.
M.P.: Angażujesz się także w różne akcje charytatywne?
A.S.: Aktywnie działam we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci. Pomagam organizować imprezy, spotykam się z dziećmi.
M.P.: Ta energia nie ciągnie do reżyserii?
A.S.: Ciągnie. Kiedyś przyjdzie może taki dzień, jeszcze nie teraz.
M.P.: Ostatnio można cię zobaczyć w Operze.
A.S.: To jest dla mnie bardzo ciekawa przygoda. W maju odbyła się premiera. Spektakl to Matka czarnoskrzydłych snów, gramy go po angielsku, współczesna sztuka, ciekawy eksperyment
na pograniczu teatru i opery.
M.P.: Mogłaś nareszcie wykorzystać swoje zdolności wokalne?
A.S.: Nie, sztuka jest rozpisana na wokalistów i partie aktorskie. Z aktorskiego punktu widzenia bardzo trudno było się tam znaleźć w odpowiednich momentach. Później, jak już się udało,
315
michał
chorosiński
przemysław f
wariacje bernhardowskie
fot. Włodzimierz Chomiak
Agata
skowrońska
}
Download