Nowa formuła matury ustnej z języka obcego w

advertisement
Konferencja metodyczna MATURA 2012
Nowa formuła matury ustnej z języka obcego w kontekście praktyki szkolnej.
Mariusz Stinia
Wydawnictwo Pearson Longman oraz PSNJN zapraszają
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
na konferencję metodyczną w Szczecinie
Prezentacja będzie poświęcona zmianom w egzaminie ustnym Matura 2012. Uczestnicy dowiedzą
się, w jakim stopniu nowy egzamin ustny róŜni się od obecnego. Będą mieli równieŜ okazję
zapoznać się z formułą poszczególnych zadań egzaminacyjnych oraz kryteriami oceniania.
Prowadzący postara się odpowiedzieć na pytanie, jak naleŜy zmodyfikować sposób nauczania,
aby skutecznie przygotować uczniów do nowego egzaminu ustnego.
19 kwietnia, wtorek
Radisson Blu Hotel
Plac Rodła 10
Mariusz Stinia – od 1994 roku pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego na wszystkich
etapach edukacyjnych, równieŜ w klasach dwujęzycznych. Od 2008 roku współpracuje
z Instytutem Goethego (GI) w Krakowie oraz jest nauczycielem - konsultantem ds. nauczania
języków obcych w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz wojewódzkim
ekspertem przedmiotowym (języki obce) w zakresie wdraŜania nowej podstawy programowej
w poszczególnych typach szkół. Specjalizuje się w przekładaniu języka podstawy programowej na
metody aktywizujące i realizuje projekty w zakresie współpracy polsko - niemieckiej.
Ein weiterer Schritt in Richtung Kommunikation. Die mündliche Abiturprüfung 2012.
Sebastian WoroŜbit
Die heutige Welt erwartet von Schülerinnen und Schülern kommunikative Kompetenz. Dieser
Herausforderung werden sie auch in der neuen mündlichen Abiturprüfung genügen müssen. Doch
wie kommt man zu dieser Kompetenz? Im Workshop bekommen die Teilnehmer nicht nur einen
Überblick über die neue mündliche Abiturprüfung, sondern auch Hinweise, wie sie mit dem
Lehrbuch „Matura podstawowa z języka niemieckiego“ ihre Schüler auf die Abiturprüfung, also
auch auf aktive Kommunikation erfolgreich vorbereiten können. Die Teilnehmer erfahren auch,
wie sie den Unterricht interessant gestalten können, in dem alle Sprachfertigkeiten trainiert
werden.
Sebastian WoroŜbit - tłumacz i nauczyciel języka niemieckiego. Od 1998 roku związany
z Instytutem Austriackim (ÖI) w Warszawie. Prowadzi kursy na wszystkich poziomach nauczania
(aktualnie specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla prawników oraz kurs dla tłumaczy). Od
kilku lat specjalizuje się i szkoli nauczycieli w dziedzinie wykorzystania tzw. „nowych mediów”
(audio, video, komputer, Internet) w nauczaniu języków obcych. Przygotowuje uczniów do
egzaminów ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) i wchodzi w skład komisji
egzaminacyjnych ÖSD.
Podczas konferencji odbędzie się losowanie
czasopisma Język Niemiecki – nauczaj lepiej!
Partner konferencji:
rocznej,
bezpłatnej
prenumeraty
10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników
10:30 – 11:30
Nowa formuła matury ustnej z języka obcego w kontekście praktyki
szkolnej.
– Mariusz Stinia
11:30 - 11:50
Przerwa kawowa
11:50 – 12:50
Ein weiterer Schritt in Richtung Kommunikation. Die mündliche
Abiturprüfung 2012.
- Sebastian WoroŜbit
12:50 – 13:00
Losowanie prenumeraty czasopisma Język Niemiecki – nauczaj lepiej!
Uczestnicy konferencji otrzymają:
egzemplarz okazowy podręcznika Matura podstawowa z języka niemieckiego – wydanie uaktualnione,
zestaw materiałów konferencyjnych,
certyfikat uczestnictwa,
torbę jubileuszową.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa rejestrując się na
www.pearson.pl/konferencje
Serdecznie zapraszamy!
Sandra ŚnieŜek
Konsultant metodyczny
Patrycja Daszko
Konsultant metodyczny
tel. 661 361 075
tel. 661 361 081
Download