sekret młodości

advertisement
TWÓJ STYL
2012-06-01
NESTLE I LOREA
ZAAW
SEKRET MŁODOŚCI
W PIGUŁCE
Szkodliwe czynniki towarzyszą nam każdego
dnia, Brak snu, zla dietą zanieczyszczenia, stres,
promieniowanie UV przyspieszają wewnętrzne
starzenie komórek. Aby spowolnić ten proces, warto
' ^wać „pigułki młodości', czyli si mlementy diety
SEKRET M Ł O D O Ś C I
.
^
Czasu nikt z nas nie zatrzyma, ale możemy spowolnić proces starzenia się
komórek ciała i skóry. Same kremy nie wystarczą, ale gdy połączymy ich działanie
z suplementami, możemy działać na komórki skóry o d wewnątrz. lnneov Przeciw
Starzeniu Komórek to owoc zaawansowanych badań specjalistów z laboratoriów
LOreal i Nestle. Pigułka pomaga spowolnić starzenie komórek ciała i skóry.1
Chroni też ich D N A przed uszkodzeniami związanymi z codziennym stresem.
Preparat stosuje się jako uzupełnienie zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety
po dwie tabletki dziennie przez trzy miesiące.
<
u
o
z
o
STARZENIE PO 30. ROKU ŻYCIA
ex.
Ważną rolę w przedwczesnym starzeniu się skóry
odgrywają procesy oksydacji oraz proces zapalny
NESTLE ILOREAL
LABORATORIA lfK"t60V
EZPIECZEŃSTWO
ZY
YWNOSCI ISO 22 000
~
PRZECIW
STARZENIU KOMÓREK
o niewielkim nasileniu generowane przez stres,
Dr Agnieszka
siedzący tryb życia, nieodpowiednią dietę, brak snu,
Bliżanowska
^
Centrum Dermatologii
i Medycyny Estetycznej
WellDerm
zanieczyszczenia powietrza etc. Te codzienne
szkodliwe czynniki stopniowo uszkadzają wszystkie
komórki organizmu. Aby spowolnić procesy
starzenia, ważne jest zatem działanie na poziomie
komórkowym.
10 lat badań, aby odkryć właściwości hesperydyny
INNEOV PRZECIW STARZENIU KOMOREK
- polifenolu naturalnie występującego w skórce owoców
P O M A G A S P O W O L N I Ć STARZENIE K O M Ó R E K C I A Ł A I SKÓRY 1
v-r
cytrusowych. Po raz pierwszy hesperydyna
skoncentrowana w dawce 430 mg zostata połączona
z selenem i witaminą C o działaniu
antyoksydacyjnym, aby spowolnić
proces starzenia się komórek zarówno wewnątrz
organizmu, jak i na powierzchni skóry.
Pomaga chronić elementy
komórek aż po DNA1
Pomaga spowolnić
globalny proces starzenia
się każdej komórki1
TWOJA SKÓRA WYGLĄDA 6 LAT MŁ0DZIEJ. ;
1
Selen i witamina C.2 Badanie klinczne porównujące działanie hesperydyny i placebo przeprowadzone w grupte 66 kobiet. Poprawa o 18% zmerzona za pomocą DensiScore®
po T6 miesięcy, zestawiona z wiekiem zgodnie z Batisse et a12002.3 Test konsumencki przeprowadzony w grupie 101 kobet stosujących petna. formułę.
Bardziej promienna skóra:
80 proc. kobiet2
Bardziej napięta skóra:
71 proc. kobiet2
Download