PPT - II LO w Słupsku

advertisement
Losy
Losyabsolwentów
absolwentów2012
2012
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Mickiewicza w Słupsku
Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące
późniejszych losów absolwentów, którzy opuścili jej mury.
Dzięki temu mamy możliwość obserwowania, jakie uczelnie
wybierają nasi byli wychowankowie oraz ewentualnego
modyfikowania programu nauczania pod odpowiednim
kątem. Losy absolwentów to jednak także fascynująca lektura
(o ile ktoś lubi wykresy), gdyż każda cyferka obrazuje iluś
tam młodych ludzi, którzy zdecydowali się wybrać taką, a nie
inną ścieżkę życiową. Za coroczne opracowanie losów
absolwentów odpowiada prof. Maciej Buławski oraz
uczniowie.
Raport opracowany został w oparciu o dane o 138
absolwentach (ze 155), co stanowi ok. 89% uczniów, którzy
ukończyli naukę w naszej szkole w 2012r. Informacje zostały
zebrane drogą internetową i telefoniczną.
Absolwenci studiujący na uczelniach wyższych i w
szkołach policealnych
136
uczelnie wyższe
2
szkoły policealne
0
20
40
60
80
100
120
140
Absolwenci uczący się w szkołach policealnych
1
Szkoła Aktorska w Krakowie
1
Technikum Rachunkowości w Słupsku
Absolwenci na uczelniach prywatnych i państwowych
2
uczelnie prywatne
136
uczelnie państwowe
0
20
40
60
80
100
120
140
Absolwenci na uczelniach zagranicznych
1
VIA University College
2
University of Wolverhampton
0
0.5
1
1.5
2
Absolwenci na wszystkich rodzajach uczelni
58
Politechniki
32
Uniwersytety
21
Akademie
11
Uczelnie medyczne
6
Uczelnie ekonomiczne
5
Uczelnie artystyczne
3
Uczelnie zagraniczne
2
Uczelnie mundurowe
0
10
20
30
40
50
60
Absolwenci studiujący na uniwersytetach
Uniwersytet Poznański
9
Uniwersytet Gdański
9
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
3
Uniwersytet Szczeciński
3
Uniwersytet Toruński
2
Uniwersytet Łódzki
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1
Uniwersytet Śląski
1
Uniwersytet Jagielloński
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Absolwenci studiujący na politechnikach
24
Politechnika Gdańska
11
Politechnika Koszalińska
7
Politechnika Poznańska
Politechnika Warszawska
6
Politechnika Wrocławska
6
3
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
0
5
10
15
20
25
Absolwenci studiujący na akademiach
17
Akademia Pomorska
2
Akademia Marynarki Wojennej
2
Akademia Morska
2
AWFiS w Gdańsku
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Absolwenci studiujący na uczelniach ekonomicznych
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1
1
1
Absolwenci studiujący na uczelniach artystycznych
2
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
2
Akademia Sztuki w Szczecinie
Szkoła Aktorska w Krakowie
1
Absolwenci studiujący na uczelniach medycznych
6
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
2
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1
Collegium Medicum w Bydgoszczy
0
1
2
3
4
5
6
Najczęściej wybieranym kierunkiem jest automatyka i robotyka (8,70%). Na drugim
miejscu znajduje się medycyna (5,80%), zaś na trzecim miejscu filologia angielska,
administracja i biologia (4,35%). Kolejne często wybierane dziedziny to: budownictwo,
bezpieczeństwo narodowe (3,62%), informatyka, gospodarka przestrzenna, geodezja i
kartografia, prawo, architektura wnętrz (2,90%), farmacja, finanse i rachunkowość,
psychologia (2,17%).
Absolwenci II Liceum studiują również takie kierunki jak: ochrona środowiska,
wychowanie fizyczne, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, zarządzanie,
geografia, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, mechatronika, energetyka,
chemia, zarządzanie i marketing, filologia rosyjska, turystyka międzynarodowa,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kosmetologia, filologia angielska z językiem
szwedzkim, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, pedagogika
wychowania przedszkolnego, praca socjalna, zarządzanie i inżynieria produkcji, fizyka
techniczna, edukacja techniczno-informatyczna, nawigacja, kartografia, matematyka,
fizjoterapia, elektronika, transport, logistyka i handel morski, gospodarka turystyczna,
ratownictwo medyczne, grafika, zarządzanie przedsiębiorstwem, archeologia, turystyka i
rekreacja, biofizyka molekularna, mechanika, inżynieria systemów, zarządzanie
inżynierskie, architektura, weterynaria, chemia biologiczna, rachunkowość, inżynieria
chemiczna i procesowa, aktorstwo.
Na podstawie zgromadzonych danych wyciągnąć można następujące wnioski:
1. zdecydowana większość absolwentów badanego rocznika to osoby kontynuujące
naukę na wyższych uczelniach;
2. zdecydowania najczęściej wybieraną uczelnią jest Politechnika Gdańska;
3. najczęściej wybierany kierunek to automatyka i robotyka.
Największą popularnością wśród studiujących absolwentów naszej szkoły
cieszy się Politechnika Gdańska (17,40%). Na drugim miejscu jest Akademia
Pomorska (12,30%), a następnie Politechnika Koszalińska (8%). Ponadto
absolwenci naszego liceum studiują na takich uczelniach jak: Uniwersytet
Gdański, Uniwersytet Poznański (6,52%), Politechnika Poznańska (5,07%),
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Politechnika Wrocławska, Politechnika
Warszawska (4,35%), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński
(2,17%), Akademia Morska w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Toruński, University of Wolverhampton,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (1,45%), Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdyni, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Technikum Rachunkowości w
Słupsku, VIA University College, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Szkoła
Aktorska w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie (0,72%)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards