tutaj

advertisement
PRODUKCJA BIAŁEK REKOMBINOWANYCH W SYSTEMIE OWADZIM
(BACULOVIRUS EXPRESSION STYSTEM)
Celem stażu będzie produkcja targetowych białek rekombinowanych w systemie owadzim
(Baculovirus Expression System). Stażysta miałby na celu pomagać osobom w danych
projektach poprzez przygotowywanie hodowli, buforów i wszelkiego rodzaju odczynników
potrzebnych do oczyszczania i analizy wyników, a także w poprzez branie czynnego udziału
w samym już procesie produkcji i oczyszczania białek.
Wymagania:







Wykształcenie wyższe, tytuł magistra z dziedziny biologii, biotechnologii, biologii
molekularnej.
Umiejętność pracy z komórkami eukariotycznymi
Namnażanie i oczyszczanie plazmidów
Transfekcja
Podstawowe techniki chromatografii białek
Techniki kontroli i analizy procesu oczyszczania (SDS-PAGE, Western Blot)
Samodzielność, kreatywność, zdolności organizacyjne.
Zakres obowiązków:



Hodowle komórek eukariotycznych, przygotowywanie odczynników, żeli itp..
Pomoc w oczyszczaniu białek różnymi metodami chromatograficznymi
Pomoc w analizie wyników, puszczenie żeli, WB itp.
Plan stażu:




Transfekcja komórek owadzich – tworzenie bakulowirusa
Przygotowywanie mediów, odczynników, żeli itp.
Testy ekspresji
Oczyszczanie białek metodami chromatografii powinowactwa i sączenia molekularnego
Download