NADPRZEWODNICTWO

advertisement
Nadprzewodnictwo
Marta Szuplak II c
Magda Sornek II c
Nadprzewodnictwo
Nadprzewodnictwo - cecha przewodnika
elektrycznego, polegająca na tym, że w
pewnych warunkach ma on zerową
rezystancję. Innymi ważnymi zjawiskami
zachodzącymi w nadprzewodnikach są:
wypychanie pola magnetycznego (efekt
Meissnera) oraz kwantowanie strumienia
magnetycznego przechodzącego przez
nadprzewodzącą pętle. Większość
przewodników wykazuje nadprzewodnictwo
dopiero w temperaturze bliskiej zera
absolutnego, czyli 0 K (-273,15°C).
Historia Nadprzewodnictwa

K. Onnes
W roku 1911 Holender K. Onnes na skutek wielu
doświadczeń dotyczących zachowania się metali w
niskich temperaturach odkrył nadprzewodnictwo,
zaobserwował on bowiem nagły spadek rezystancji
rtęci w ciekłym helu w temperaturze 4.15 °K. Prawie
dwadzieścia lat później dwaj Holendrzy, W. J. de Haas
oraz J. Voogd kontynuując prace Onnesa zauważyli, iż
przewodnik wykonany ze stopu Pb - Bi w polu
magnetycznym o natężeniu 16 000 do 20 000
gaussów posiada temperaturę krytyczną 8.8 °K.
Odkrycie to rozpoczęło zaawansowane badania nad
nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi. Niestety,
ze względu na olbrzymie trudności materiałowo technologiczne dalsze badania zostały zarzucone na
następne dwadzieścia lat.
Historia Nadprzewodnictwa
W 1900 roku Paul Drude
opracował teorię przewodnictwa
metali. Teoria Drudego dość
dobrze opisywała przewodnictwo
elektryczne i cieplne metali, jednak zupełnie nie
sprawdzała się przy opisie ciepła właściwego.
Trudności te przezwyciężyła dopiero teoria
zaproponowana przez Petera Debye'a, który
zastosował do opisu ciała stałego mechanikę
kwantową.
Historia Nadprzewodnictwa


W 1933 roku Walther Meissner i Robert Ochsenfeld
dokonali odkrycia drugiej niezwykle ważnej własności
nadprzewodników, mianowicie zjawiska usuwania z ich
wnętrza pola magnetycznego. Zanik oporu elektrycznego i
zjawisko Meissnera uważa się za podstawowe własności
nadprzewodników. Teoretyczny opis tych zjawisk przedstawili
w 1935 roku bracia Fritz i Heinz Londonowie, uzupełniając
elektrodynamikę Maxwella. W roku 1950 Witalij Ginzburg i
Lew Landau opublikowali teorię nadprzewodnictwa. Jednak
własności nadprzewodników były niezwykle trudne do
wyjaśnienia na gruncie teorii mikroskopowej.Nawet w
temperaturze bliskiej zera bezwzględnego, gdy
spodziewalibyśmy się zaniku rozproszenia na
fononach, występuje pewien opór elektryczny
metalu pochodzący od rozproszenia
elektronów na defektach sieci krystalicznej.
Robert Ochsenfeld
Historia Nadprzewodnictwa

Do dzisiaj nie ma zadowalającego modelu opisującego opór
metali w najniższych temperaturach. A jednak opór elektryczny
nadprzewodników maleje do zera i to w temperaturze znacznie
wyższej od zera bezwzględnego! Dopiero w pół wieku od odkrycia
nadprzewodnictwa pojawił się zadowalający mikroskopowy opis
tego zjawiska, zaproponowany przez J. Bardeena, L. Coopera i J. R.
Schrieffera w latach pięćdziesiątych, a zwany od inicjałów jego
twórców teorią BCS.
John Bardeen, Leon Cooper i John Schrieffer
Historia Nadprzewodnictwa

Okazało się, że w niektórych metalach, w odpowiednio
niskiej temperaturze, swobodne elektrony mogą się
przyciągać za pośrednictwem drgań sieci, tworząc pary
elektronów zwane parami Coopera. Było to odkrycie
nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego przez
J. G. Bednorza i K. A. Mullera.
J.G Bednorz i K.A. Muller

Można je porównać z odkryciem elektroniki kwantowej fizyki maserów i laserów. Po tym odkryciu zaistniała
konieczność ponownego rozpatrzenia podstaw
nadprzewodnictwa klasycznego. Nadprzewodniki dają
nam fascynujące możliwości obserwowania w skali
makroskopowej zjawisk będących konsekwencją
własności mikroskopowych; do takich zjawisk należy
kwantowanie strumienia magnetycznego oraz zjawisko
Josephsona.
Nagrody Nobla
Rok
Nazwisko
Za co?
1913
Heike Kamerlingh - Onnes
Odkrycie zjawiska
nadprzewodnictwa
1962
Lew Landau
Wiele prac poświęcił
nadprzewodnictwu
1972
John Bardeeu
Leon Cooper
John Schrie
Twórcy mikroskopowej teorii
nadprzewodnictwa
1973
Ivar Giaever
Brian Josephson
Elektronika tunelowa
nadprzewodnictwa
1987
Georg Bednorz
Karl Miiller
Materiały ceramiczne
1996
Robert Curlow
Richard Smalley
Harold Kroto
Odkrycie nowej odmiany węgla
2003
Anthony James Leggett
Wkład w rozwój teorii
nadprzewodnictwa i nadciekłości
ZASTOSOWANIE
Najwięcej zastosowań znalazły
nadprzewodniki ze względu na swoją
zerową oporność elektryczną
Łożyska nadprzewodzące

Do konstrukcji łożysk nadprzewodzących wykorzystuje się
zjawisko lewitacji magnesu nad nadprzewodnikiem. Łożyska
takie cechują się bardzo dobra stabilnością oraz małymi
stratami. Znajduję zastosowanie w wielu urządzeniach na
przykład w pompach próżniowych.
Przewody i druty
nadprzewodzące

Druty projektuje się tak, aby odprowadzanie ciepła było
zawsze szybsze niż jego wytwarzanie. Dlatego też
włókna nadprzewodzące muszą mieć bardzo małą
średnicę rzędu 0,01 mm. Aby wytworzyć przewody,
stosuje się podłoże z elastycznego materiału,
zawierające ścieżkę nadprzewodzącą. Najprostszy
przewód nadprzewodzący stanowi pręt lub rura
miedziana pokryta warstwą nadprzewodnika. Inną
wersją przewodu jest pokryta warstwą nadprzewodzącą
taśma stalowa lub miedziana
Zastosowanie przemysłowe

Brak strat energii na wydzielanie ciepła w trakcie przepływu
prądu elektrycznego w nadprzewodniku stwarza możliwości
praktycznego zastosowania nadprzewodników.
Ograniczeniem w ich stosowaniu jest konieczność
utrzymywania materiału w niskiej temperaturze, oraz to, że
poznane dotychczas nadprzewodniki wysokotemperaturowe
są materiałami ceramicznymi (a więc są kruche, sztywne itd.).
Nadprzewodniki metaliczne wykorzystywane są głównie w
silnych elektromagnesach.
Zastosowanie przemysłowe


Nadprzewodniki wysokotemperaturowe znajdą
wkrótce powszechne zastosowanie w przemyśle
chemicznym. Dlatego ich własności i sposoby
wytwarzania są ważne dla technologii
chemicznej.
Nadprzewodniki mogą znaleźć zastosowanie
również w elektronice.
Zastosowanie nadprzewodników w
metrologii (SQUID)



elektronika słabych
sygnałów
josephsonowska
elektronika
komputerowa
magnetometry z
czujnikiem SQUID-owym
w medycynie
MAGLEV


Kolej magnetyczna (zwana czasem Maglev od ang.
magnetic levitation - lewitacja magnetyczna) to kolej, w
której tradycyjne torowisko zostało zastąpione przez
układ elektromagnesów. Dzięki polu magnetycznemu
kolej ta nie ma kontaktu z powierzchnią toru gdyż cały
czas unosi się nad nim. Do realizacji tego zadania
wykorzystuje się elektromagnesy wykonane z
nadprzewodników (w Japonii) lub konwencjonalne (w
Niemczech). Mogą przez to rozwijać duże prędkości.
Dzięki zastosowaniu magnesów eliminowane jest tarcie
kół, które w tradycyjnych pociągach znacznie ogranicza
maksymalną prędkość jazdy. Dzięki temu maglevy
zbliżają się do 600 km/h (rekord świata w prędkości
magleva należy do japońskiej jego wersji, został
osiągnięty 2 XII 2003 i wynosi 581 km/h). Istnieją linie
kolei magnetycznej w Japonii, Niemczech i Chinach.
Od 2003 istnieje w Szanghaju najdłuższa na świecie,
pierwsza komercyjna trasa kolei magnetycznej
Transrapid zbudowana przez niemiecką firmę
Transrapid International. Długość trasy wynosi około 30
km, pokonywana jest w 8 minut. Pociąg rozwija
maksymalną prędkość 430 km/h.
Podstawowe własności nadprzewodników
Rozpraszanie elektronów na fononach jest proporcjonalne
do energii fononu, a ta z kolei rośnie wraz z temperatura.
Ciekawym sposobem demonstrowania zerowego oporu
jest wzbudzenie prądu w zamkniętym pierścieniu z
nadprzewodzącego metalu. Przeprowadzono
doświadczenia, w których "trwały prąd" płynął w takim
pierścieniu przez ponad dwa i pół roku bez mierzalnego
osłabienia. Wynika stad, że opór nadprzewodnika jest
mniejszy niż 10-23 Ohm cm, co jest wartościa o 18
rzędów mniejsza od oporu miedzi w temperaturze
pokojowej.
Plany na przyszłość

Postęp nauki przyczynia się do poznawania
substancji, które umożliwiają bezstratny
przepływ prądu w coraz wyższych
temperaturach. Wciąż jednak jest to temperatura
zbyt niska dla praktycznych zastosowań i
wykorzystanie nadprzewodników jest nadal
nieopłacalne w masowych zastosowaniach.
Oczekuje się odkrycia taniego nadprzewodnika,
który pracowałby w temperaturze normalnej (a
więc do ok. 20°C).
LINKI

http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/fizyka/c_na
dprzewodnictwo/historia.html

www.jeybi.republika.pl/n4rys1.gif

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadprzewodnictwo
KONIEC
Dziękujemy za uwagę
:)
Download