Więcej

advertisement
Nawozy organiczne:
L.p.
1.
2.
Nazwa
STAGRO HUMUS
HUMATE GREEN
Główny składnik
uzyskiwany w oparciu o koński obornik przerabiany
przez dżdżownicę kalifornijską. Nawóz wapniowomagnezowy węglanowy, odmiana 0-3.
Substancje humusowe
Zastosowanie
Aktywator wzrostu:
oprysk, podlewanie, fertygacja
Doglebowy nawóz w formie peletu o spowolnionym
uwalnianiu N
Aktywator wzrostu:
OK Universal –PRO
koncentrat
3.
AlgaPlant
Algi morskie
4.
Fertil
Azot organiczny, węgiel i siarka oraz mikroelementy
FERTIL C-N-S
nawóz azotowy poprawiający właściwości fizyko-chemiczne i
biologiczne gleby. Wpływa na szybszy rozkład resztek
organicznych, co przyczynia się do tworzenia próchnicy.
Zwiększa dostępność fosforu, potasu i innych składników
pokarmowych w roztworze glebowym.
Posiada korzystny stosunek C/N zwiększający
namnażanie i rozwój pożytecznych mikroorganizmów
glebowych; przyczynia się do tworzenia próchnicy;
poprawia żyzność i strukturę gleby; wysoka zawartość
długo działającego azotu w formie wyłącznie organicznej,
całkowicie przyswajalnej przez rośliny; azot z nawozu nie
ulga stratom - wymywaniu i gazyfikacji; zawiera
aminokwasy stymulujące rozwój systemu korzeniowego
5.
6.
NATURALCROP®SL
Dolistnie i w formie fertygacji
Powoduje uruchamianie składników pokarmowych
gleby, jej samoczynne oczyszczanie z
chorobotwórczych organizmów roślinnych, grzybów i
szkodliwych drobnoustrojów.
7.
ECOVIGOR AA
8.
ROSAHUMUS
9.
HUMVIT-BIO
SYPKI
Azot organiczny
osady denne zbiorników słodkowodnych, powstaje w
wyniku beztlenowego rozkładu resztek roślinnych,
zwierzęcych i gleby. Zawiera substancje biologicznie
czynne oraz zestaw mikroelementów ( albuminę,
tłuszcze, białka, witaminy, hormony, karotenoidy,
przeciwutleniacze.
na bazie melisy oraz alg morskich. Zawiera niezbędne
do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin składniki
pokarmowe – azot oraz potas pochodzenia naturalnego
56% substancja organiczna W tym: 85% kwasy
humusowe 12% tlenku potasu (K20) rozpuszczalnego
w wodzie 0,6% żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie
ekologiczny nawóz wieloskładnikowy
10.
STAGRO HUMUS
Sapropel
Nawóz organiczny, wieloskładnikowy
Zapobiega stresowi i gwarantuje prawidłowy rozwój
upraw ekologicznych. Nawóz dolistny i doglebowy,
Do doglebowego nawożenia warzyw, sadów i upraw
polowych.
Wermikompost (uzyskany z hodowli dżdżownic)
Nawóz organiczny uzyskiwany w oparciu o koński
str. 1
obornik przerabiany przez dżdżownicę kalifornijską.
11.
NATURA, „ELKUR”
12.
Tecamin Max
nawóz organiczny, wieloskładnikowy Nawóz organiczny
zawierający azot, fosfor, potas, wapń, magnez.
nawóz organiczno-mineralny
do stosowania dolistnego dla intensyfikacji rozwoju
roślin; preparat o silnym działaniu antystresowym
do wszystkich upraw rolniczych i TUZ
silne działanie biostymulujące; przyspiesza transport
substancji odżywczych w roślinie; wzmacnia odporność
oraz działa antystresowo; dostarcza niezbędnych
mikroelementów do prawidłowego rozwoju roślin;
zwiększa plon i poprawia jego jakość
forma granulatu wpływa na szybkie uwalnianie i
szybką skuteczność działania.; nadaje się do
stosowania zarówno wiosną jak i jesienią.
Fertigrain Foliar
nawóz dolistny kompensowany aminokwasami i
mikroelementami
OBORVIT
granulowany obornik bydlęcy
OBORVIT PLUS
obornik koński granulowany - zawiera mineralne
składniki odżywcze i korzystną dla gleby florę
bakteryjną, mikroorganizmy, z których w procesie
przemian w glebie powstaje próchnica, wpływająca na
poprawę żyzności, urodzajności i struktury gleby.
zalecany do nawożenia gleb zniszczonych w wyniku
nieumiejętnej uprawy, z wyniszczoną naturalną florą
bakteryjną.
Wytwarza szczególnie dużo ciepła, jest zalecany do
stosowania w inspektach i uprawach pod osłonami, gdyż
świetnie ogrzewa glebę podczas kiełkowania nasion.
EKOTORFMIX /
mieszanka torfu i
obornika
mieszkanka torfu i obornika
szczególnie polecany do stosowania na glebach zakwaszonych,
zdegradowanych, ubogich w próchnicę. Dobre efekty uzyskuje
się stosując w celu poprawy jakości gleb i zwiększenia plonów
w uprawie warzyw, owoców, roślin ozdobnych (rabatowych) i
trawników
BIOILSA
posypowy nawóz azotowy o kontrolowanym uwalnianiu
składników, zawierający 12,5% azotu organicznego.
Spowolnione uwalnianie azotu zapewnia optymalne
odżywienie roślin przez cały okres wegetacyjny.
Poprawia naturalną zdolność gleby do zaspokajania
potrzeb pokarmowych roślin w fosfor, potas
środek poprawiający własności gleby zawierający
ekstrakty z Biohumus Extra - nawozu naturalnego i
związki próchnicze (między innymi: kwasy humusowe,
auksyny, ligniny)
Zaleca się stosowanie jednorazowej dawki w
początkowych fazach rozwoju wegetatywnego upraw
jagodowych ( truskawek, malin, borówek czy porzeczek
), roślin warzywnych tj. cebuli, selera czy marchwi
HUMUS UP
znaczny wzrost mikrozy przy korzeniach wpływając
korzystnie na wzrost i zdrowie roślin , wzrost korzeni
zwłaszcza włosowatych co zwiększa pobieranie
składników pokarmowych przez rośliny , gromadzenie w
glebie składników pokarmowych i neutralizuje toksyny
str. 2
ROKOHUMIN płynny
wieloskładnikowy płynny nawóz organiczno-mineralnym
wyprodukowany
z materiału organicznego
ROKOHUMIN sypki
nawóz keratynowy z materiału białkowego wzbogacony
naturalnym humatem. Jest bogaty w azot i inne składniki
odżywcze w formie organicznej z powolnym ich
uwalnianiem do gleby w 2-letnim cyklu.
granulowany pelet wyprodukowany z owczych
odchodów zawierający substancje próchnicze
( kwasy humusowe ), związki mineralne ( azotany, tlenek
fosforu, tlenek potasu), oraz pierwiastki śladowe.
NAWÓZ OWCZY
FLOVIUM
AGRIFUL
płynny preparat humusowo-fluwowy
TOPMIX
NPK 4-2-10
naturalny nawóz o wysokiej zawartości potasu i materii
organicznej
TOPMIX
NPK 6-8-10
organiczny związek nawozowy zawierający doskonałą
kombinację wolno i szybko działających składników , wysoką
zawartość materii organicznej,
pelete organiczny - posiada specyficznie przekształcający się,
użyteczny fosfor, który silnie odkwasza (alkalizuje) glebę.
TOPMIX
NPK 4-10-2
BIOAGENASOL
powstaje w wyniku fermentacji zbóż za pomocą drożdży
z domieszką płynnych nawozów organicznych,
FLOROVIT pro
natura obornik
granulowany
w 100% nawóz naturalny pochodzenia zwierzęcego. Dzięki
nowoczesnej technologii przetwarzania i oczyszczania obornik
zachowuje wszystkie substancje próchnicze, odżywcze i
,zwiększa plonowanie i poprawia jakość odżywczą
,bezstresowe nasadzanie i przesadzanie roślin
ma uniwersalne zastosowanie i jest przeznaczony do
nawożenia
wszystkich rodzajów upraw i roślin bez wyjątku; ma
bardzo dobrą przyczepność do liści i jest odporny na
szybkie zasychanie na powierzchni liści. Umożliwia
całodzienną aplikację bez ryzyka uszkodzenia roślin.
ma uniwersalne zastosowanie: drzewa owocowe,
winorośl, krzewy owocowe ( malina, porzeczka,
truskawka ), zioła
ma uniwersalne zastosowanie, gospodarstwach
ekologicznych, także o dużym areale; wpływa przede
wszystkim na poprawę struktury gleby i poprawienie jej
reżimu wodnego, zabezpiecza przed przesuszeniem i
wypłukiwaniem składników odżywczych
poprawia strukturę gleby; rozlużnia gleby ciężkie;
regeneruje życie biologiczne; chroni korzenie przed
atakami grzybów pasożytniczych.
przeznaczony do nawożenia doglebowego wszystkich
roślin uprawy polowej, sadowniczych, ozdobnych i
użytków zielonych
przeznaczony do nawożenia doglebowego wszystkich
roślin uprawy polowej, sadowniczych, ozdobnych i
użytków zielonych
przeznaczony do nawożenia doglebowego wszystkich
roślin uprawy polowej, sadowniczych, ozdobnych i
użytków zielonych
nadaje się do upraw rolniczych, owoców, warzyw, traw jak i
kwiatów, a także wszelkiego rodzaju roślin i krzewów
ozdobnych.
szczególnie polecany do upraw ogrodniczych, w tym drzew i
krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych.
str. 3
FLOROVIT pro
natura obornik
owczy
granulowany
FLOROVIT Agro
Bionawóz
BIOSOL
mineralne, a jednocześnie pozbawiony jest patogenów oraz
nasion chwastów.
obornik zachowuje wszystkie substancje próchnicze, odżywcze
i mineralne, jednocześnie pozbawiony jest patogenów oraz
nasion chwastów. Nawóz rozpada się stopniowo uwalniając
składniki odżywcze oraz substancje humusowe, które
wpływają na poprawę struktury gleby.
Uniwersalny nawóz azotowo-potasowy, zawiera wolne
aminokwasy i betainy.
nawóz powstający z mikrobiologicznej biomasy grzybów,
zawiera azot, aminokwasy, chityny
szczególnie polecany do upraw ogrodniczych, w tym drzew i
krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych.
do stosowania dolistnego i doglebowego we wszystkich
uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.
stymuluje rozwój korzeni, stabilizuje grunt, zmniejsza
ryzyko erozji gleby oraz zmniejsza zagęszczenie (ugniatanie)
gleby, zwiększa transport substancji odżywczych
ILSADRIP FORTE
jest płynnym nawozem organicznym przeznaczonym do
fertygacji lub podlewania roślin uprawnych
Charakteryzuje się dużą zawartością azotu oraz
lewoskrętnych aminokwasów. Zawiera azot białkowy,
pochodzący z hydrolizy enzymatycznej, natychmiast
dostępny dla roślin, nie ulegający wymywaniu;
Pobudza rozwój korzeni włośnikowych, zwiększa
zdolność absorpcji składników odżywczych
dostarczanych w pożywce lub obecnych w roztworze
glebowym
Szczególnie zalecany w “trudnych” warunkach
środowiskowych (tj. stres termiczny, problemy z
pobieraniem składników odżywczych spowodowane
zasoleniem, niedostatek wody lub niedostateczne
nasłonecznienie);
BIOHUMUS nawóz
uniwersalny
nawóz powstający w wyniku przetrawienia substancji
organicznej - jak obornik, torf, kompost, odpady spożywcze
czy osady ściekowe - przez dżdżownice kalifornijskie.
można go stosować w różnych rodzajach upraw w ogrodach
warzywnych, ozdobnych i działkowych
BIOHUMUS nawóz
do roślin
kwitnących
BIOHUMUS nawóz
do roślin
zielonych
BIO-EKO2
j/w
j/w
j/w
j/w
str. 4
ZUMBA PLANT
N.P.K. Garrest
ORGANIK GREEN
GOLD VIRIDIS
AURUM ( OGG )
nawóz organiczny wzbogacony szczepami grzybów
mikoryzowych i antagonistycznych mikroorganizmów
Poprawia stan odżywienia roślin, zwiększa naturalną
odporność roślin, podnosi wartość przechowalniczą owoców i
warzyw, wspomaga zdrowy rozwój korzeni i części nadziemnej
roślin, zwiększa odporność roślin na szarą pleśń, alternariozę
oraz inne choroby powodujące więdnięcie i zgnilizny.
nawóz dolistny wyprodukowany na bazie żywych alg
(chlorella),
do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie
- wspomaga procesy fotosyntezy (zawiera chlorofil alfa i beta)
Happy Green
płynny nawóz do roślin ogrodowych , dostępny jest w trzech
rodzajach: Kwiaty, Owoce i Warzywa oraz Drzewa i Krzewy.
Bio Alga
naturalny, skoncentrowany nawóz dla roślin, zawierający
kultury żywych alg słodkowodnych
Obornik bydlęcy
suszony
granulowany
VERBIO-FLORA
jest to forma koncentratu, produkowany bezpośrednio jest
z przefermentowanego obornika naturalnego.
NAWÓZ
ORGANICZNY
ASTVIT / płynny
zawiera wszystkie niezbędne makroskładniki do prawidłowego
wzrostu i rozwoju roślin, takie jak azot, fosfor, potas, wapń,
magnez, siarka, sód jak również mikroelementy; żelazo,
mangan, cynk, miedź, bor, chrom wszystkie w postaci bardzo
dobrze przyswajalnej przez rośliny,
próchnica ze słomy w stałym stanie skupienia.
i metabolizm roślin, poprawia formowanie korzeni oraz
kiełkowanie, wzmacnia także system odpornościowy.
zwiększa aktywność i mikroorganizmów glebowych, pobudza
rośliny do intensywniejszego pobierania składników
pokarmowych, co powoduje zwiększenie masy korzeniowej
wspomaga kiełkowanie i adaptację sadzonek, zwiększa jakość i
ilość zbiorów, wzmacnia odporność na szkodniki i choroby,
uodparnia na trudne warunki atmosferyczne i pogodowe,
łagodnie i szybko regeneruje rośliny po chorobach,
przymrozkach i klęskach żywiołowych, zapobiega chorobom
wynikającym z braku składników odżywczych
ułatwia absorpcję składników zawartych w glebie
,jednocześnie ją użyźniając
można go stosować pod warzywa, drzewa i krzewy owocowe,
rośliny ozdobne oraz do nawożenia upraw rolniczych
jest źródłem materii organicznej, poprawiającej strukturę
gleby, retencję wodną, właściwości sorpcyjne, aktywność
biologiczną. Jego działanie jest zbliżone do obornika i
kompostów roślinnych; odgrywa ważną rolę w kształtowaniu
żyzności gleb; może być stosowany pod wszystkie rośliny
uprawy polowej na wszystkich glebach
w postaci płynnej dla wszystkich roślin warzywnych, krzewów i
drzew ozdobnych, sadowniczych ; poleca się do zasilania
szczególnie dla roślin uprawianych na części nadziemne jak:
pomidor, fasola, pietruszka zielona, sałata, ogórek, groszek,
róża, oraz wszystkie rośliny kwitnące.
str. 5
ASL
VERBIO-HUMUS
AZOCOR 105
granulat -azot o zróżnicowanym i przedłużonym
rozkładzie; składniki są zarówno pochodzenia
zwierzęcego (pióra, poroże i szpony) jak i roślinnego
(płytki) dostarczając w ten sposób substrat do upraw o
szerokiej gamie mikroorganizmów.
do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i
sadownictwie
str. 6
Nawozy potasowe
Nazwa
HORTISUL®
KALISOP pylisty
Główny składnik
siarczan potasu na bazie
siarczanowej 52 (+45)
51 % K2O i 45 % SO3
KALISOP granulowany
50 % K2O i 45 % SO3
Zastosowanie
Do nawożenia dolistnego, doglebowego,
fertygacji, nawóz płynny
Doglebowy, dla upraw wrażliwych na chlor
i mających duże zapotrzebowanie na
siarkę
Doglebowy, dla upraw wrażliwych na chlor
i mających duże zapotrzebowanie na
siarkę
Siarczan potasu pylisty
PRODUCENT
K+S Polska Sp. z o.o.
Poznań
K+S Polska Sp. z o.o.
Poznań
K+S Polska Sp. z o.o.
Poznań
K+S Polska Sp. z o.o.
Poznań
K+S Polska Sp. z o.o.
Poznań
Siarczan potasu
granulowany
Nawozy potasowo-magnezowe
Nazwa
Główny składnik
Zastosowanie
Producent
Magnesia-Kainit R
Nawóz potasowo-magnezowy z
domieszką sodu i siarki (sól potasowa)
- 11 (+5+27+10)
Siarczan potasu zawierający sole
magnezu i siarkę
30 (+10+42)
nawóz płynny potasowo-magnezowosodowy z dodatkiem miedzi
Nawóz granulowany, doglebowy
K+S Polska Sp. z o.o.
Poznań
Nawóz granulowany, polecany do
upraw wrażliwych na chlorki
K+S Polska Sp. z o.o.
Poznań
Patentkali
PRP® EBV
EauBleu®Vegetal
PRP Polska Sp z o.o.
Warszawa
str. 7
Nawozy magnezowe
Nazwa
Główny składnik
Zastosowanie
Nr świadectwa
ESTA® Kieserit pylisty
Siarczan magnezu
27 % MgO i
55 % SO3.
Siarczan magnezu
25 % MgO i
59 % SO3.
16 % MgO, 32 %SO3
MgCO3 – 44%,
CaCO355%,mikroskładniki -1%,
Nawóz doglebowy
NE/149/2011
Nawóz doglebowy
NE/150/2011
Nawóz płynny, dolistny
doglebowy
NE/18/2005
NE/140/2011
ESTA® Kieserit
granulowany
EPSO Top®
AKRA Magnesia
Nawozy fosforowe
Nazwa
Fosforyt Mielony
Główny składnik
Nawóz zawiera znaczne ilości
przyswajalnego fosforu (30%)
oraz wapnia (ok. 50%).
Zastosowanie
Doglebowo, przesiewnie
Nr świadectwa
NE/58/2006 (Zakłady
Chemiczne”Siarkopol”)
Physio-Mescal G18
P 18, 65 CaCO3, 5 MgO
NE97/2007 (Timac Agro)
Fosforyt EKO
Nawóz zawiera znaczne ilości
przyswajalnego fosforu (30%)
Doglebowo, wysoka zawartość
wapnia, dodatkowo wyciąg z alg
Nawóz doglebowy, przedsiewny
NE/107/2008 Gdanskie
Zakłady Nawozów Fosforowych
„Fosfory”
Nawozy fosforowo-potasowe
Nazwa
Nawóz ekologiczny 0-8-18
Główny składnik
8% P2O5, 18%K2O, 8% K2O
Zastosowanie
Nawóz doglebowy, granulowany
Nr świadectwa
NE/125/2010, Luvena
str. 8
Nawozy z borem
Nazwa
Główny
składnik
Zastosowanie
Nr świadectwa
Bormax
bor
Nawóz płynny, polecany dla roślin o dużym zapotrzebowaniu na bor
EKOSOL
Wysokoborowy
bor
EKOSOL
Wysokoborowy
MAX
bor
Nawóz płynny, polecany dla roślin o dużym średnim zapotrzebowaniu na bor
(rzepak, buraki pastewne i cukrowe, kukurydza, warzywa kapustne, burak
ćwikłowy, seler, drzewa owocowe
Nawóz płynny, polecany dla roślin o dużym średnim zapotrzebowaniu na bor
(rzepak, buraki pastewne i cukrowe, kukurydza, warzywa kapustne, burak
ćwikłowy, seler, drzewa owocowe
NE/104/2008
(Intermag)
NE/165/2012,
Ekoflora
NE/157/2012,
Ekoflora
Nawozy z miedzią
Nazwa
LABICUPER – roztwór nawozowy miedzi
Główny składnik
Cu
Zastosowanie
Nawóz płynny
Nr świadectwa
NE/28/2005
Nawozy z wapniem
Nazwa
CALIO
Lithovit
Ekosol Calcium
Główny
składnik
wapń
wapń
wapń
Zastosowanie
Nr świadectwa
Nawóz płynny
Nawóz w formie stałej, do oprysków dolistnych
Nawóz płynny, do stosowania w jabłoniach
NE/108/2008 (Intermag)
NE/122/2009
NE/159/2012
str. 9
Nawozy z siarką
Nazwa
Wigor
S Pro
Główny składnik
Zawiera
minimum 87%
siarki (S)
całkowitej
Akra
Blatt
Akra
Plus 9
zawiera siarkę i
mikroelementy
zawiera siarkę i
mikroelementy
Zastosowanie
Do nawożenia roślin siarkolubnych, takich jak: rzepak, groch, rośliny
motylkowe, kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, warzywa cebulowate,
rzodkiewka, pomidory, dynia, fasola, ogórek, papryka, ziemniaki.
Do zakwaszania gleby - przed założeniem plantacji lub posadzeniem roślin.
Nr świadectwa
NE/170/2012
Zakłady Chemiczne
„Siarkopol” Tarnobrzeg
AgrO – Kombi, Kluczbork
AgrO – Kombi, Kluczbork
str. 10
Nawozy wieloskładnikowe
Nazwa
Akra SAAT
Główny składnik
Zastosowanie
Środek wspomagający kiełkowanie i rozwój
siewek NE/113/2009
Akra Blatt
Mikroelementy :
Mg, Na, Cu, Zn, Mn, S
Nawóz płynny, mikroelementowy
Akra Plus 9
Mg, Na, Cu, Zn, Mn, S, Si, Mo
Nawóz płynny, mikroelementowy
NE/117/2009
Doglebowy środek przyśpieszający rozkład
resztek pożniwnych
NE/118/2009
Buraki cukrowe i pastewne, warzywa korzeniowe,
NE/160/2012
Rzepak, rzepik, gorczyca, słonecznik
NE/161/2012
Rzepak, rzepik, gorczyca, słonecznik
NE/162/2012
Kukurydza (na ziarno, kiszonkę z całych roślin
lub kolb, na zielonkę, na susz)
Ziemniaki
NE/162/2012
Słoma zbóż, kukurydzy, rzepaku, gryki, łodygi
strączkowych, słonecznika, tytoniu. Do oprysku
na słomę po zbiorach
tytoń
NE/166/2012
NE/168/2012
płynny: Mg0, B,
Pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies, trawy
nasienne i paszowe
Rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne
płynny: Mg0, B,
Uniwersalny nawóz do roślin sadowniczych
NE/172/2012
Akra Stroh R
EKOSOL B
EKOSOL R/Z
EKOSOL R
EKOSOL KU
EKOSOL K
EKOSŁOMA
EKOSOL Tb
EKOSOL Z
EKOSOL S
EKOSOL SAD
Superkoncentrat
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Co, Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, do stosowania
jesiennego i wiosennego, płynny: Mg0, B, Cu, Fe,
Mm, Mo, Zn,
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, do stosowania
wiosennego, płynny: Mg0, B, Cu, Fe, Mm, Mo, Zn,
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn,
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy,
Co, Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
płynny: Mg0, B,
płynny: Mg0, B,
Nr świadectwa
NE/142/2011
NE/116/2009
NE/164/2012
NE/167/2012
NE/169/2012
str. 11
EKOSOL WL
Superkoncentrat
EKOSOL T
Superkoncentra
t
EKOSOL WS
Superkoncentra
t
EKOSOL JG
Superkoncentra
t
EKOSOL SL
Superkoncentrat
EKOSOL KO
Superkoncentra
t
EKOFLORA KP
Superkoncentrat
EKOFLORA KR
Superkoncentrat
EKOFLORA
STANDARD
EKOFLORA KR
EKOFLORA BC
EKOFLORA KB
EKOFLORA DN
EKOFLORA PM
EKOFLORA CB
EKOSOL
Superkoncentrat
EKOSOL
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
winorośl
NE/173/2012
Truskawki, poziomki
NE/174/2012
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Wiśnie, czereśnie
NE/175/2012
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Jabłonie, grusze
NE/176/2012
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Śliwy, morele, brzoskwinie
NE/177/2012
Krzewy owocowe: czarna porzeczka, porzeczka
czerwona, malina, agrest, aronia, borówka,
żurawina, malinojeżyna
Kapusta biała i czerwona, włoska, brukselska,
pekińska, kalarepa, rzodkiew, rzodkiewka
Warzywa korzeniowe:marchew, pietruszka, seler,
pasternak
Uniwersalny nawóz do upraw warzywniczych
NE/178/2012
Warzywa liściowe
NE/182/2012
Burak ćwikłowy, boćwina
NE/183/2012
Kalafior, brokuł
NE/184/2012
Warzywa dyniowate
NE/185/2012
Pomidor, papryka
NE/186/2012
Warzywa cebulowe: cebula, por , czosnek,
szczypiorek
Uprawy polowe, sadownicze, zboża
NE/187/2012
Uprawy polowe, sadownicze, zboża
NE189/2012NE209/2012
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawóz mineralny wieloskładnikowy, płynny: Mg0, B,
Cu, Fe, Mm, Mo, Zn
Nawozy mikroelementowe z różnymi kombinacjami
mikroskładników
NE/179/2012
NE/180/2012
NE/181/2012
NE/188/2012
str. 12
Wapna magnezowe
Producent
Nr świadectwa
DOLOKORN®90
60 %CaCO3, 30 %MgCO3
PHYSIOMAX 975
Wapno nawozowe zawierajace
magnez
76%CaCO3, 3% MgO
Górnicze Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna,
Siewierz
NE/126/2010,
Techmot
NE/98/2007
NE/5/2005
Nawóz wapniowo-magnezowy
weglanowy
„Winna”
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.,
NE/6/2005
Nawóz wapniowo-magnezowy
„Laskowa”
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.,
NE/7/2005
Nawóz wapniowo-magnezowy
węglanowy
„Jaźwica
Nawóz wapniowo-magnezowy
węglanowy
odmiana 05
Nawóz wapniowo-magnezowy
węglanowy
odmiana 05
Nawóz wapniowo-magnezowy
węglanowy
odmiana 07
RADKOWIT
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.,
NE/8/2005
Kopalnia Jurkowice, Kopalnie Dolomitu S.A.,
NE/13/2005
Kopalnia Piskrzyn, Kopalnie Dolomitu S.A.,
NE/14/2005
Kopalnia Budy, Kopalnie Dolomitu S.A.,
NE/15/2005
LAFARGE KRUSZYWA Sp.z o.o., Kopalnia Dolomitu
Radkowice,
NE/24/2005
Nawóz wapniowo-magnezowy
węglanowy
odmiana 03
Nawóz wapniowo-magnezowy
węglanowy
odmiana 03
Jeleniogórskie Kopalnie Surowców
Mineralnych S.A. w
NE/36/2005
Jeleniogórskie Kopalnie Surowców
Mineralnych S.A. w
NE/37/2005
Nazwa
Skład
str. 13
Wapno nawozowe zawierające
magnez
odmiana 05
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo –Handlowe
Wapno nawozowe zawierające
magnez
(odmiana 05)
Wapno nawozowe zawierające
magnez
Wapno nawozowe 03 zawierające
magnez
Wapno nawozowe 05 zawierające
magnez
Wapno nawozowe zawierające
magnez
odmiany 05
Wapno nawozowe zawierające
magnez
odmiany 05
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo –
Handlowe
”DOLOMIT” Kopalnia Ząbkowice
NE/59/2006
Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „
S.A.
Żelatowa”
NE/63/2006
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Dolomit” sp. z o.o.,
Kraków
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych
S.A.,Kielce
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych
S.A.
177, 25-116 Kielce,
Przedsiebiorstwo Wielobranżowe „PROMAG”
Sp. z o.o., Żelisławice
NE/74/2007
Jeleniogórskie Kopalnie Surowców
Mineralnych Lipiński i
Mandrela Spółka Jawna, Szklarska
Porębą,
NE/112/2008
NE/75/2007
NE/76/2007
NE/105/2008
str. 14
Wapna
L.p.
1.
8.
9.
Nazwa
Nawóz wapniowy
weglanowy
Wapno kredowe
pochodzenia
naturalnego-kopalina
Nawóz wapniowy
weglanowy odmiana 05
Nawóz wapniowy
weglanowy odmiana 04
Wapno nawozowe
„Eko-Calcium”
Nawóz wapniowyPN-C-87007-2-04-50
Nawóz wapniowy –PN – C –
87007 – 2 – 04 –05
PRP SOL- Sodek wapnujacy
AGROCARM MP
10.
AGROCARM M MP
11.
AGRODOL RO (odmiana 03)
12.
AGRODOL RO (odmiana 05)
13.
14.
Wapno nawozoweweglanowe
Wapniak Kornicki
15.
Wapno nawozowe odmiana 04
16.
Wapno nawozowe
odmiana 07a (wapno
kredowe podsuszone)
Wapno nawozowe
2.
3.
4.
5.
6.
7.
17.
Producent
Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
Nr świadectwa
NE/2/2004
Kopalnia Kredy Jeziornej Rynowo,
NE/12/2005
Nawóz wapniowy weglanowy odmiana 04
NE/16/2005
Nawóz wapniowy weglanowy odmiana 04
NE/17/2005
Kopalnia Wegla Brunatnego „Bełchatów”,
S.A. wRogowcu
„Lhoist Bukowa” Sp. z o.o., Bukowa
NE/23/2005
Zakład Wapienniczy Wojcieszów Spółka z
o.o.,
PRP POLSKA sp. z o.o.
Omya Sp. z o.o.,
tel. (22) 525 89 00, www.omya.pl
Omya Sp. z o.o.,
tel. (22) 525 89 00, www.omya.pl
Omya Sp. z o.o.,
tel. (22) 525 89 00, www.omya.pl
Omya Sp. z o.o.,
tel. (22) 525 89 00, www.omya.pl
WAPIENNIK WEGIERKA Krystyna Malmuk
NE/32/2005
OMG sp. z o.o. Wólka Nosowska, tel. 083
358 79 81,
Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z
o.o.Tarnów Opolski, tel.
HaGe Polska Sp. z o.o.,Zołedowo,
Przedsiebiorstwo Wielobran_owe „RAFPOL”, Huta Stara
NE/27/2005
NE/33/2005
NE/129/2010
NE/130/2010
NE/131/2010
NE/132/2010
NE/66/2006
NE/67/2006
NE/72/2006
NE/102/2008
NE/103/2008
str. 15
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Wapno nawozowe odmiana
04
Wapno nawozowe odmiana
06 A (wapno kredowe
suche)
Wapno nawozowe odmiana
04
Wapno nawozowe
odmiana 04
Wapno nawozowe odmiana
04
Nawóz wapniowy
weglanowy
24.
Wapno kredowe
25.
Wapno nawozowe
niezawierające
magnezu węglanowe
Kujawit wapno nawozowe
weglanoweodmiana
05
26.
Nordkalk Sp. z o.o. Kraków
NE/110/2009
Koszelowskie Zakłady Kredowe,
Koszelówka
NE/114/2009
Nordkalk Sp. z o.o. Kraków
NE/119/2009
EGM, Kraków
NE/124/2009
Nordkalk Sp. z o.o. Kraków
NE/136/2011
Zakład Przerobu surowców Mineralnych
„MINERAŁ”
Gwda Mała 15
Kopalnia Wapnia Lubiatowo „LUB-CAL”
Spółka z o.o.,
Lubiatowo
Kopalnia granitu „Kamienna Góra” Sp. z
o.o. Zakład
Produkcyjny „Celiny”, Celiny
Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
Warszawa,
NE/138/2011
NE/139/2011
NE/171/2012
NE/215/2013
Środki poprawiające właściwości gleby:
Nazwa
Główny składnik
Zastosowanie
Nr świadectwa
str. 16
AKRA Granulat
Kombi
AKRA N-Bakterie
HUMAC AGRO
Bio-vegetal
koncentrat w
płynie
Bio-vegetal suchy
koncentrat
Substancja organiczna
Poprawia strukturę gleby
NE/113/2009
Substancja organiczna
Substancja organiczna
Preparat zawierający kultury bakterii
Wzbogaca glebę w bakterie wiążące azot
??????????
Poprawia strukturę gleby, zwiększa przyswajalność
nawozów
NE/143/2011
NE/216/2013
NE/156/2012,
ZBYMAR
Preparat zawierający kultury bakterii
Poprawia strukturę gleby, zwiększa przyswajalność
nawozów
NE/155/2012,
ZBYMAR
Bio-vegetal
granulat
Preparat zawierający kultury bakterii
Poprawia strukturę gleby, zwiększa przyswajalność
nawozów
NE/154/2012,
ZBYMAR
BIOMASS
SUGAR®
BioMass Sugar® formuła złożona z cukrów,
makroelementów i pierwiastków śladowych
wytwarzana z surowców odnawialnych na
bazie ekstraktów z trzciny cukrowej.
90% substancji organicznych w postaci:
- próchnicy (TAP - Trwała Aktywna
Próchnica),
- pozytywnych mikroorganizmów
(azotobakter, nitrosomonas, bakterie
fotosyntetyzujące, pozytywne pałeczkowce i
grzyby),
całkowita zawartość ekstraktu humusowego
– 15 %
w tym kwasy humusowe – 12 %
w tym kwasy fulwowe – 3%
Ogranicza i eliminuje populację patogenicznych
nicieni glebowych oraz pędraków chrabąszczy,
stymuluje wzrost oraz krzewienie się darni,
przyspiesza wzrost systemu korzeniowego traw,
zwiększenie zdolności sorpcyjnej gleb, zwiększa
ilość
związków próchniczych i składników
pokarmowych, poprawia strukturę agregatową
gleb,
NE/152/2011
Humus Active
Humistar (płynny
koncentrat
próchnicy
glebowej)
HUMVIT-EKO dla
roślin ozdobnych z
liści
i kwitnących
ASTVIT
Na bazie biohumusu (wemikompostu)
PRÓCHNICZKA EKO
Bogate źrodło materii organicznej próchnicy, doskonale przyswajalnej przez
rośliny. Zawiera zróżnicowaną i aktywną
Mikroorganizmy, krzemionka
NE/147/2011
podnosi pojemność wodną i pokarmową gleby,
poprawia życie biologiczne w glebie tworząc
sprzyjające warunki do rozwoju pożytecznych
mikroorganizmów, np. Nitrosomonas i Nitrobacter
– odpowiedzialnych za przemiany azotu w glebie.
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
NE/146/2011
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży,
przeciwko chorobom grzybowym, do zaprawiania
nasion
Bogate źrodło materii organicznej - próchnicy,
doskonale przyswajalnej przez rośliny. Zawiera
zróżnicowaną i aktywną florę bakteryjną,
NE/128/2010
NE/134/2010
NE/123/2010
str. 17
CONDIT
BACTERIOSOL
PODKORZEŃ
KORA MIELONA
Neem GR
HUMVIT-EKO dla
roslin iglastych
HUMVIT-EKO dla
krzewów i drzew
lisciastych
HUMVIT-EKO dla
juk, dracen i palm
HUMVIT-EKO dla
kaktusów
HUMVIT-EKO dla
paproci
HUMVIT-EKO dla
ozdobnych z lisci
HUMVIT-EKO dla
kwitnacych
AlgaPlant
florę bakteryjną, promieniowce i grzyby.
promieniowce i grzyby.
Na bazie kompostu
W skład produktu wchodzą substancje
pochodzenia roślinnego, substancje mineralne i
mieszanka naturalnego kompostu roślinnego.
środek poprawiający właściwości gleby, oprawia
warunki startu i rozwoju roślin.
polepszacz podłoża zawiera zaszczepione
żywe kultury korzennej mikroflory. W jego
składzie występują grzybnie i kultury
bakteryjne oraz składniki humusowe.
kompostowana pochodzi z drzew iglastych,
kompostowana przez cały rok
uzyskiwany jest z wytłoków owoców
drzewa Neem (Miodla Indyjska).
NE/115/2009
NE/111/2009
NE/109/2009
NE/99/2007
Na bazie biohumusu (wemikompostu
Przeznaczona jest do sporządzania mieszanek i
podłoży oraz do ściółkowania
środek poprawiający właściwości gleby ,dostarcza
substancji organicznej, składników pokarmowych
naturalnego pochodzenia takich jak azot, potas,
fosfor, wapń, magnez i siarka oraz
mikroelementów łatwo przyswajalnych przez
rośliny. Środek korzystnie wpływa na biologiczną
aktywność gleby i wytwarzanie substancji
organicznej. Poprawia strukturę gleby oraz
usprawnia gospodarkę wodną.
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
Na bazie biohumusu (wemikompostu
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
NE/90/2007
Na bazie biohumusu (wemikompostu
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
NE/89/2007
Na bazie biohumusu (wemikompostu
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
NE/88/2007
Na bazie biohumusu (wemikompostu
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
NE/87/2007
Na bazie biohumusu (wemikompostu
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
NE/88/2007
Na bazie biohumusu (wemikompostu
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
NE/86/2007
Wodna zawiesina zawierająca algi morskie,
Środek przyśpieszający pobieranie składników
pokarmowych, wpływa na procesy wzrostowe i
NE/83/2007
NE/95/2007
NE/91/2007
str. 18
AlgaminoPlant
HumiPlant
EKO-Użyźniacz,
Host International
Użyźniacz
Glebowy – UG
max
MIKRO-VITAL
BIOJODIS-3
BactoFil
ZIMOWY HUMVIT
EKO
HB-101
Wodna zawiesina zawierająca 18 % alg
morskich, 10 % hydrolizatu białkowego
zaw. kwasy alginowe, naturalne auksyny,
gibereliny, alfaaminokwasy
Kwasy huminowe, ful winowe,
mikroelementy
Na bazie biohumusu (wemikompostu
NE/82/2007
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży,
intensyfikuje wzrost systemu korzeniowego
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
NE/81/2007
Koncentrat mikroorganizmów i
mikroelementów
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
NE/69/2006
Koncentrat mikroorganizmów
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
Preparat mikrobiologiczny
Na bazie biohumusu (wemikompostu
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży
Środek poprawiający właściwości podłoży, najlepszy w okresie zimowym we wszystkich podłożach
i rodzajach gleby, jak i dla wszystkich roślin.
NE/39/2005
NE/34/2005
NE/31/2005
NE/30/2005
Mieszanina soków roślinnych zawierających
ekstrakty drzewa cedrowego, sosny,
cyprysów i platana. Wspomaga procesy
rozwoju i odporność roślin.
Wspomaga procesy rozwoju i odporność roślin.
NE/29/2005
Preparat polepszający warunki dla kiełkujących
nasion, polecany przy sadzeniu i przesadzaniu
roślin, rozmnażaniu materiału szkółkarskiego.
Aktywator wzrostu
Środek poprawiający właściwości gleby i podłoży,
poprawiający ukorzenianie się roślin
NE/26/2005
SADZVIT EKO
LABIMAR 10 S
BIO-ALGEEN S90
reprodukcyjne rośliny
Środek przyśpieszający pobieranie składników
pokarmowych, wpływa na procesy wzrostowe i
reprodukcyjne rośliny
Wyciag z wodorostów morskich, zawiera bor
Wyciąg z glonów morskich i wodorostów
NE/73/2007
NE/4/2005
NE/3/2005
str. 19
Download