spis treści

advertisement
spis treści
OD AUTORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
STAROŚĆ JAKO BILANS
rozdział i
Posiwiała Europa – siwiejące kontynenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
rozdział ii
Oblicza starości – między mitami a rzeczywistością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
rozdział iii
Biologiczne podłoże i zdrowotne skutki starzenia się człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . 53
rozdział iV
Psychospołeczne i kulturowe korelaty statusu ludzi starych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
rozdział V
Komponenty jakości życia ludzi starszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
rozdział Vi
Relacje między pokoleniami w starzejącym się świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
rozdział Vii
Czynniki sprzyjające marginalizacji i izolacji społecznej seniorów . . . . . . . . . . . . . . 151
starość jako zadanie
rozdział Viii
Zadania rozwojowe w starości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
rozdział iX
Profilaktyka starzenia się i starości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
rozdział X
Seniorzy jako pracownicy i konsumenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
8
Spis treści
rozdział XI
Wsparcie – pomoc – opieka w starości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
starość jako wyzwanie
rozdział XII
Konsekwencje społeczne starzenia się populacji – możliwe scenariusze . . . . . . . . . . 331
rozdział XIII
Polityka społeczna jako kreator i gwarant warunków pomyślnego starzenia się –
ujęcie holistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
rozdział XIV
Warstwowa struktura programów gerontologicznych
senioralnej polityki społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
rozdział XV
Strategie i programy kierunkowe polityki starości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
rozdział XVI
Domeny programowe i zadania polityki społecznej adresowanej do ludzi starych . 419
rozdział XVII
Zasady i narzędzia w procesie wdrażania strategii polityki senioralnej . . . . . . . . . . . 435
podsumowanie
Między wiedzą a polityczną obietnicą i rzeczywistością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Download