Tu wpiszcie nazwę szkoły

advertisement
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Gimnazjum nr 1
im. Jana Heweliusza
w Grudziądzu
Gmina – Miasto Grudziądz
W pigułce
Podstawowym
aktem
prawnym
określającym ustrój gminy-miasto Grudziądz
jest ustawa z dnia
8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz Statut gminymiasto Grudziądz wydany na jej podstawie.
Od 1 stycznia 1999 r. gmina-miasto
Grudziądz jest miastem na prawach powiatu.
Funkcje organów w mieście sprawują: Rada
Miejska Grudziądza, która składa się z 23
radnych
oraz
Prezydent
Grudziądza.
Urząd Miejski w Grudziądzu jest jednostką
pomocniczą Prezydenta Grudziądza, który za
jej pomocą realizuje zadania gminy.
www.bip.grudziadz.pl
Grudziądz
(niem. Graudenz,
łac. Graudensis, ros. Грудзёндз) –
miasto
na
prawach
powiatu
w województwie kujawsko-pomorskim
nad Wisłą. W latach 1975-1998 miasto
leżało w administracyjnych granicach
województwa
toruńskiego.
Liczba
mieszkańców miasta wynosi 99 003 co
daje mu 4. miejsce pod względem
wielkości w województwie i 40. miejsce
w Polsce. Miasto ciągnie się w kierunku
południkowym
ponad
12,5
km,
w kierunku równoleżnikowym tylko 6,2
km. Na południe od ujścia Osy wznosi
się Kępa Forteczna (86,1 m n.p.m.), zaś
na południe od niej – Kępa
Strzemięcińska (79,3 m n.p.m.).
http://pl.wikipedia.org
ZMIANY … zacznijmy od naszej
szkoły
Krótka historia powstania
W dniu 1 września 1960 roku
nastąpiło uroczyste otwarcie
nowego budynku szkolnego
przy ulicy Mazurskej 2. Obecni
na nim byli przedstawiciele
władz oświatowych, Miejskiej
Rady Narodowej, Komitetu
Rodzicielskiego,
Związku
Nauczycielstwa Polskiego oraz
cała młodzież. Uroczystość
odbyła się na tarasie szkolnym.
Rozbudowa placówki edukacyjnej
– zmiany na przestrzeni lat
W roku 1987 podjęto wreszcie budowę nowego
pawilonu szkolnego. Został on oddany do użytku 28
marca 1988 roku. Z tej okazji odbyła się w szkole
uroczystość, podczas której złożono podziękowania
osobom szczególnie zasłużonym dla zrealizowania tej
bardzo potrzebnej inwestycji, m.in. panu inżynierowi
Rzeszotkowi. Szkoła powiększyła się o 14 izb
lekcyjnych i nowy pokój nauczycielski, nie licząc
pomieszczeń gospodarczych i szatni usytuowanych
w suterenie. W latach późniejszych na sale lekcyjne
adaptowano również inne pomieszczenia w
podziemiach. W różnych okresach mieściły się tam
m.in. świetlica szkolna, świetlica socjoterapeutyczna,
salka Caritasu, pracownia techniczna. Trzeba jednak
też wspomnieć, że w wyniku rozbudowy szkoła
poniosła jedną niepowetowaną stratę. Podczas
wykonywania wykopów pod fundamenty nowego
budynku doszło do katastrofy budowlanej –
naruszono podwaliny sali gimnastycznej. Budynek
trzeba było niestety rozebrać i mimo różnych
późniejszych planów
i przymiarek nigdy go nie
odbudowano.
U progu nowych zmian
W ostatnich latach w szkole wprowadzono wiele zmian.
Szkoła wypiękniała, jest zadbana, czysta i funkcjonalna.
Zmodernizowano boisko szkolne, wybudowano boisko do
kosza. Z europejskiego Funduszu Społecznego szkoła
otrzymała aż trzy pracownie komputerowe. Na terenie
placówki funkcjonuje od 2005 r. Posterunek Straży
Miejskiej.
Działają pracownie: terapeutyczna, logopedyczna,
socjoterapeutyczna, świetlice i biblioteki multimedialne.
Zespół szkół posiada certyfikat „Szkoły przyjaznej dysleksji”,
stara się o uzyskanie z Ministerstwa Środowiska i MEN
Zielonego Certyfikatu, z uwagi na bogatą i znaczącą
działalność ekologiczną.
(…) Grudziądz zmienia się turystycznie, jest atrakcyjniejszy
pod względem wizualnym i pod względem możliwości
zwiedzania i spędzania czasu wolnego. Istnieją, i zmieniają się
najstarsze zakątki miasta – takie jak…..
Zespół spichrzy
Dawny Pałac Opatek przy ul.
Klasztornej, zbudowany w 1730 r.
w stylu barokowym. Na uwagę
zasługują nisze między oknami
z rzeźbami świętych zakonników
i zakonnic benedyktyńskich.
Pierwsze spichrze budowane
były w poł. XIV w., stan
obecny pochodzi z XVI-XVIII
wieku. Wewnątrz kondygnacje
z zachowanymi konstrukcjami
drewnianymi
i
stropami
belkowymi.
http://w3.man.torun.pl
Pałac Opatek
Zabytki… - ciąg dalszy
Brama Wodna stanowi fragment obwarowań
miejskich z pocz. XIV w., pełniła funkcję bramy
wjazdowej do zamku i miasta, zamykana tzw.
broną.
Dawny klasztor benedyktynek w stylu
barokowym, zbudowany w latach 1729-1731.
Obecnie siedziba muzeum w Grudziądzu.
Pomnik Żołnierza Polskiego na Rynku Starego
Miasta, odsłonięty 11 października 1986 r.
w miejsce zniszczonego przez hitlerowców
w 1939 r. Pomnika Niepodległości.
http://w3.man.torun.pl
http://www.grudziadz.pl
http://www.grudziadz.pl
http://www.grudziadz.pl
…i nowe atrakcje turystyczne o które
zadbała gmina
Czy nasza miejscowość stała
się
bardziej
atrakcyjna
turystycznie? Czy rozwinęła się
infrastruktura turystyczna?
Jest
sporo
atrakcji
turystycznych - zabytki, kultura,
lasy, jezioro. (…..) Jednak moim
zdaniem powinno być
więcej
restauracji
przyciągających
turystów i więcej miejsc, gdzie
rodzina mogłaby miło spędzić
czas. Wiem , że są organizowane
rajdy rowerowe jak i piesze , na
których młodzież, dzieci i dorośli
spędzają czas , lecz
to jest
jeszcze za mało.
Zmienia się również komfort życia
codziennego mieszkańców Grudziądza
Czy łatwiej jest kupić rzeczy
potrzebne do życia? Czy
powstały nowe sklepy albo
centra
handlowe? Czy
jakość życia jest lepsza niż
20 lat temu?
- Oczywiście, że łatwiej,
zwłaszcza dla osób , które
korzystają z Internetu . Jest
to bardzo wygodne dla osób
niepełnosprawnych.
Powstały
nowe
hipermarkety, m.in.: Carrefour,
Piotr i Paweł, Biedronka.
Jakość życia znacznie się
polepszyła.
Zmiany w trosce o zdrowie
mieszkańców to …. nowy szpital
21
grudnia
to
historyczny
dzień
dla
grudziądzkiego lecznictwa. Zamknięty został
stary szpital, a pierwsi pacjenci trafili już do
obiektów
w
Węgrowie.
W
Grudziądzu
zaprezentowano publicznie nowy kompleks
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego imienia
doktora Władysława Biegańskiego. Budowana
przez 25 lat lecznica pochłonęła blisko ćwierć
miliarda złotych. Ukończono ją dzięki środkom
kontraktu wojewódzkiego 2007, część jej
wyposażenia
zostanie
zakupiona
dzięki
pieniądzom
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
KujawskoPomorskiego.
… Grudziądzkie Solanki zmiana do pozazdroszczenia
W czerwcu 2006 udostępniono Grotę Solankową - pierwsza
możliwość grupowych kąpieli oraz gimnastyki w solance. W niecały
rok później, w maju 2007 nastąpiło otwarcie kolejnych 4 basenów
z solanką o różnym stężeniu oraz całą gamą usług towarzyszących,
służących poprawie i utrzymaniu zdrowia : 2 gabinety masażu, sale
gimnastyczną, sala fitness, salon kosmetyczny, 2 sauny, pokój opieki
nad dziećmi, bary witaminowe. Koncepcja budowy tego obiektu,
zapewnia ogromną elastyczność usług związanych z utrzymaniem
zdrowia.
http://www.geotermiagrudziadz.pl
Gmina również zabiega o czystość naszego
środowiska i otoczenia, zmieniając je
ulepszając
Czy
w
Grudziądzu
jakość
środowiska
naturalnego poprawiła
się ?
Czy
wprowadzono
nowe pojemniki
do
segregacji śmieci?
- Jest dużo pojemników
do segregacji śmieci, ale
w kilku miejscach jeszcze
ich brakuje. Są również
specjalne pojemniki na
psie odchody.
i
Ogród botaniczny
Jak zmieniła się estetyka
naszego miasta?
-Nasze miasto z pewnością jest
ładniejsze. Wiele kamienic jest
wyremontowanych. W parkach
jest różnorodna roślinność. Jest
więcej zieleni i nasadzonych
kwiatów.
DZIŚ
(…) Zmieniła się także na przestrzeni lat infrastruktura
drogowa w Grudziądzu – drogi są remontowane,
powstają nowe ronda, powstała obwodnica
(…) W Grudziądzu powstają nowe boiska
„ORLIK” – i dobrze bo młodzież będzie rozwijać się
także sportowo
W skład Zespołu Projektowego
wchodzą…
Aleksandra Miąsko
29.01.1994r. kl. III b
Natalia Dobrzyńska
11.04.1994r. kl. III b
Karolina Szczepańska
22.11.1994r. kl. III b
Joanna Radziszewska
02.08.1995r. kl. II a
Dominika Zawiślak
04.09.1995r. kl. II a
Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu im. Jana
Heweliusza
Opiekun: Halina Stodolska
Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20
lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a
także ewentualnego usunięcia.
Download