suplement diety czy lek?

advertisement
SUPLEMENT DIETY
CZY LEK?
PREPARATY POTASU W CHOROBACH
SERCOWO-NACZYNIOWYCH.
SUPLEMENT DIETY
CZY LEK?
PREPARATY POTASU W CHOROBACH
SERCOWO-NACZYNIOWYCH.
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
Dr n. med. Katarzyna Nabrdalik
Katedra i Klinika Chorób Wewętrznych,
Diabetologii i Nefrologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
41-800 Zabrze, 3 Maja 13/15
Tel. +48 32 271 2511
Faks +48 32 271 4617
3
Potas jest niezbędnym elementem codziennej diety i odgrywającym ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Prawidłowa
ilość jonów potasu w organizmie sprawia między innymi, że
impulsy pomiędzy komórkami nerwowymi przewodzone są
sprawnie, utrzymana jest prawidłowa kurczliwość mięśni oraz
miarowa praca serca. Aby utrzymać prawidłowy poziom potasu u pacjentów z jego niedoborem wskazane jest stosowanie
preparatów potasu przepisanych przez lekarza, zawierających określoną ilość jonu potasowego, w większości przypadków najlepiej chlorku potasu, ze ściśle określonym sposobem
dawkowania oraz zaleceniem okresowego kontrolowania stężenia potasu we krwi.
Sposób żywienia człowieka ustalony został w trakcie milionów
lat, gdy ludzie i ich przodkowie spożywali pokarm opierający się
na roślinach i mięsie dzikich zwierząt. Prawidłowa dieta powinna
dostarczać organizmowi odpowiednie ilości potasu, jednak dieta
współczesnego człowieka przeszła w ciągu ostatnich 10 tysięcy
lat głęboką przemianę, głównie z powodu unowocześnienia hodowli zwierząt, rolnictwa, metod produkcji żywności i technologii
jej dystrybucji. Oceniono, że nasi przodkowie żyjący w epoce kamienia łupanego spożywali w diecie zdecydowanie więcej potasu
niż sodu. Aktualnie, w następstwie zmian cywilizacyjnych sytuacja
uległa istotnemu odwróceniu, a niedobór potasu stał się jednym
z czynników przyczyniających się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
Cywilizacja sprawiła, że w diecie współczesnego człowieka przeważają wysoko przetworzone produkty żywnościowe, nadmiar
tłuszczy, cukrów prostych, duża ilość soli kuchennej oraz niewielka ilość warzyw i owoców, co w konsekwencji doprowadza do
spożywania w nadmiarze sodu i niedoboru potasu.
4
Ponadto, przyjmowanie niektórych leków, szczególnie odwadniających oraz tych stosowanych w chorobach serca i naczyń, może
przyczyniać się do niedoboru, ale też i nadmiaru stężenia potasu we krwi. Należy mieć świadomość, że nie tylko niedobór, lecz
również nadmiar potasu może być niebezpieczny, szczególnie dla
osób obciążonych schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Dlatego
też zwłaszcza w tej grupie pacjentów istotne jest dążenie do utrzymania prawidłowego stężenia potasu we krwi.
NIEDOBÓR POTASU
Najpowszechniejszym zaburzeniem elektrolitowym organizmu
ludzkiego spotykanym w codziennej praktyce lekarskiej jest niedobór potasu. Ponad 20% hospitalizowanych pacjentów charakteryzuje się występowaniem niedoboru potasu. Potencjalne przyczyny
tego stanu to: niewystarczająca ilość potasu w diecie, wysokie spożycie sodu, niedobór magnezu i leczenie lekami odwadniającymi.
Objawy niedoboru potasu dotyczą w największym stopniu mięśni
oraz nerek i są to: uogólnione osłabienie mięśni, niedrożność porażenna jelit, zaburzenia rytmu serca.
Wykazano, że średnie dobowe spożycie potasu w diecie dorosłych mężczyzn wynosi od 2,9 do 3,2 g (74–82 mmol), a kobiet
od 2,1 do 2,3 g (54–59 mmol); tylko 10% mężczyzn i mniej niż
1% kobiet spożywa minimum 4,7 g/d (120 mmol) potasu.
Minimalne dobowe spożycie potasu wynosi ok. 1,6–2,0 g (40–50
mmol), natomiast zalecane spożycie powinno wynosić 4,7 g (120
mmol). Niska zawartość dobowa potasu w pożywieniu jest uważana za ważny czynnik sprzyjający rozpowszechnieniu nadciśnienia
tętniczego i chorób sercowo-naczyniowych.
5
OCHRONNY WPŁYW POTASU
NA UKŁAD SERCOWO–NACZYNIOWY
Już w 1928 roku naukowcy wykazali, że podawanie potasu może
obniżyć podwyższone ciśnienie krwi. W badaniach przeprowadzonych na osobach zdrowych udowodniono, że podwyższone
ciśnienie tętnicze wywołane obciążeniem sodem może być złagodzone w następstwie zwiększenia dobowej zawartości potasu
w diecie.
Wykazano, że doustne uzupełnianie potasu w określonej dawce
dobowej prowadzi do redukcji skurczowego i rozkurczowego
ciśnienia tętniczego zarówno u ludzi chorujących na nadciśnienie, jak i osób zdrowych. Odpowiednia zawartość potasu w diecie przyczynia się także do zahamowania rozwoju miażdżycy
w naczyniach krwionośnych. Jednak wskazane jest stosowanie
preparatów potasu przepisanych przez lekarza.
LECZENIE NIEDOBORU POTASU
I ZAPOBIEGANIE JEGO WYSTĄPIENIU
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
zalecają zwiększenie potasu w diecie do 4,7 g/d (120 mmol).
W ogólnie zdrowej populacji, charakteryzującej się prawidłową
funkcją nerek, spożywanie takiej ilości potasu w diecie nie pociąga
za sobą żadnego ryzyka, ponieważ nadmiar potasu zostanie wydalony z moczem. Jednakże wśród osób z nieprawidłową funkcją
nerek wskazane jest zredukowanie dobowej ilości spożywanego
potasu do < 4,7 g z uwagi na ryzyko wystąpienia arytmii sercowych w przypadku zbyt dużej zawartości potasu we krwi. Do leków
powszechnie stosowanych, które upośledzają wydzielanie potasu,
6
zalicza się: inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, blokery receptora dla angiotensyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne
i leki odwadniające oszczędzające potas, a do stanów klinicznych,
w których może wystąpić upośledzone wydalanie potasu, należą:
cukrzyca, przewlekła choroba nerek, mocznica, ciężka niewydolność serca i niewydolność kory nadnerczy.
Osoby starsze zagrożone są wystąpieniem zbyt dużego stężenia potasu we krwi z uwagi na częste współistnienie więcej niż
jednego z powyższych schorzeń lub stosowania więcej niż jednego leku, który upośledza wydalanie potasu.
Starania o zwiększenie stężenia potasu we krwi są szczególnie istotne w przypadku niektórych schorzeń predysponujących do groźnych arytmii, mianowicie niewydolności serca, po zawale serca lub
z chorobą niedokrwienną serca. Najprostszym rozwiązaniem jest
zwiększenie spożycia potasu w diecie, jednak potas w pokarmach
jest związany głównie z fosforanami, a nie z chlorkami, dlatego jest
mało efektywny w zmniejszaniu utraty potasu towarzyszącej utracie
chlorków, co ma miejsce w przypadku terapii lekami odwadniającymi czy w przypadku wymiotów. Chlorek potasu jest dostępny
w postaci tabletek lub płynu i obie postacie są dobrze wchłaniane
z przewodu pokarmowego, jednakże forma płynna leku ma mocny,
nieprzyjemny smak i często nie jest dobrze tolerowana.
SUPLEMENTY POTASU DOSTĘPNE BEZ RECEPTY
CZY RECEPTUROWE PREPARATY POTASU?
Suplement diety, według obowiązujących przepisów prawnych,
jest środkiem spożywczym, a nie produktem posiadającym właściwości produktu leczniczego.
7
Także zbiór międzynarodowych norm żywnościowych uznaje
suplementy diety zawierające witaminy i mikroelementy za żywność. Lek natomiast, zgodnie z Ustawą o Prawie Farmaceutycznym,
jest produktem leczniczym, będącym substancją lub mie szaniną
substancji, przedstawianą jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób u ludzi i zwierząt lub podawana w celu
postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub
modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie
farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
Suplementy potasu, które w przeciwieństwie do leków wydawanych z przepisu lekarza można kupić nie tylko w aptece, lecz także w supermarkecie czy na stacji benzynowej, cieszą się coraz
większą popularnością jako substytuty soli kuchennej.
Suplementy zwiększające masę mięśniową i panacea, głównie dzięki szerokiej ich reklamie za pomocą środków informacji
publicznej przekonujących o ich zdecydowanej skuteczności, przy
jednoczesnym łatwym, niczym nieograniczonym dostępie do nich.
Pacjent często nie jest świadom wielu zagrożeń, które niejednokrotnie wiążą się z niekontrolowanym przyjmowaniem reklamowanych
substancji.
Potencjalnie szkodliwy wpływ samowolnie stosowanych suplementów potasu wynika z ryzyka wystąpienia zbyt wysokiego
stężenia potasu we krwi, szczególnie w niektórych grupach
pacjentów. Należy mieć świadomość, że suplement potasu nie
jest lekiem i nie powinien być stosowany w sytuacjach niedoboru
potasu, a potencjalnie niebezpieczne może być bezkrytyczne
stosowanie profilaktyczne suplementów potasu (mimo że zawierają one zwykle ok. 6–10 razy mniej potasu, to często stosowane
8
są w „megadawkach”) również w populacji osób „teoretycznie”
zdrowych, szczególnie starszych, u których może występować
np. zaawansowane stadium przewlekłej choroby nerek, dotąd
niezdiagnozowanej.
W sprzedaży dostępnych jest wiele suplementów potasu, na opakowaniach których widnieją informacje, że stosowanie tych preparatów wskazane jest w celu uniknięcia niedoborów potasu i przeciwdziałaniu objawom związanym z jego niedoborem.
Należy zwrócić uwagę osób chętnie sięgających po produkty
dostępne bez recepty, że preparaty te w przypadku niekontrolowanego stosowania mogą doprowadzić do wystąpienia, groźnego dla zdrowia, nadmiaru potasu we krwi.
W celu uniknięcia niekontrolowanego spożywania suplementów potasu i potencjalnie groźnych dla życia skutków ubocznych
w przypadkach, w których istnieje konieczność stosowania preparatów potasu z uwagi na jego zbyt niskie wartości lub ryzyko
wystąpienia niedoboru.
Wskazane jest stosowanie preparatów potasu przepisanych
przez lekarza, zawierających określoną ilość jonu potasowego, w większości przypadków najlepiej chlorku potasu, ze ściśle
określonym sposobem dawkowania oraz zaleceniem okresowego kontrolowania stężenia potasu we krwi.
9
NOTATKI
JEDYNY LEK W POSTACI KAPSUŁEK
ZAWIERAJĄCY POTAS O KONTROLOWANYM UWALNIANIU
Kaldyum (Kalii chloridum). Skład i postać: kapsułki twarde, o przedłużonym uwalnianiu. Każda kapsułka zawiera 600 mg potasu chlorku, co odpowiada
8 mmoli jonów potasu (315 mg jonów potasu). Wskazania: Profilaktyka i leczenie następstw stanów niedoboru potasu w organizmie spowodowanych
różnymi stanami chorobowymi jak wymioty, biegunka, nadczynność nadnerczy, zwiększona utrata potasu przez nerki, leczenie sodopędnymi lekami
moczopędnymi i kortykosteroidami. Dawkowanie i sposób podania: Lek należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w czasie lub po posiłku.
Dawkowanie powinno zostać ustalone według indywidualnych potrzeb. Zwykle u osób dorosłych: profilaktycznie 2–3 kapsułki (16–24 mmol K+) na dobę.
Leczniczo: 5–12 kapsułek (40–96 mmol K+) na dobę przy regularnej kontroli poziomu potasu w surowicy. Jeśli dawka dobowa przekracza 2 kapsułki,
powinna być podawana w dwóch lub w większej liczbie dawek podzielonych. Przeciwwskazania: Hiperkaliemia, skąpomocz, bezmocz i mocznica
w ostrej niewydolności nerek, mocznica w przewlekłej niewydolności nerek, nieleczona choroba Addisona, ostre odwodnienie, niedrożność przewodu
po­kar­mowego lub zwężenie przełyku utrudniające połykanie. Specjalne ostrzeżenia i środki ostroż­ności dotyczące stosowania: Zaleca się regularną
kontrolę stężenia potasu w surowicy i okre­sowe wykonanie badania EKG w czasie leczenia, zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu krążenia i nerek.
Stosowanie leku Kaldyum w ciąży wymaga dokładnej oceny przewagi korzyści nad zagrożeniami. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku
choroby wrzodowej, istniejącej lub stwierdzonej w wywiadzie. Podobnie szczególnej ostrożności wymaga nagłe odstawienie leku Kaldyum w leczeniu
skojarzonymi z glikozydami naparstnicy, gdyż rozwijająca się hipokaliemia nasila toksyczne działanie glikozydów naparstnicy. Działania niepożądane:
Rzadko występują nudności, biegunka oraz ból brzucha. W sporadycznych przypadkach może dojść do krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia, perforacji i niedrożności przewodu pokarmowego, głównie w razie występowania pre­dysponujących czynników ryzyka. Pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu nr 8221 wydane przez MZ. Kategoria dostępności leku: Rp. Podmiot odpowiedzialny: EGIS Pharmaceuticals PLC, Węgry. Dodatkowych
informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292; www.egis.pl.
KAL/LINIAM/PdP/15/02/002
LICENCJĘ NA ODPOWIEDNI POZIOM POTASU POSIADA TYLKO LEK
Download