Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorski

advertisement
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Propozycje tematów prac MAGISTERSKICH
OGRODNICTWO S2
Rok akademicki 2015/2016
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Temat pracy dyplomowej
Opiekun pracy
Katedra Ogrodnictwa
Wpływ żywienia roślin azotem i mikroelementami Dr hab. Renata
na plon i jakość brokuła
Dobromilska, prof. nadzw.
Ocena wartości odżywczej i trwałości
Dr hab. Monika Grzeszczuk,
przechowalniczej kwiatów ślęzawy trójwrębnej
prof. nadzw.
(Malope trifida Cav.)
Porównanie planowania i wartości biologicznej
wybranych odmian papryki rocznej (Capsicum
Prof. dr hab. Dorota Jadczak
annum L.)
Efekt dolistengo stosowania Tytanitu i Ekolistu w
Prof. dr hab. Dorota Jadczak
uprawie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)
Wpływ mikoryzacji na plonowanie truskawki
Dr hab. Grzegorz Mikiciuk
rosnącej w warunkach niedoboru wody
Wpływ czynników agrotechnicznych na cechy
morfologiczne, wartość dekoracyjną i plon cebul
Dr hab. Piotr Żurawik
Galtonia Decne.
Wpływ różnych preparatów chemicznych i
warunków przechowywania na trwałość pozbiorczą
Dr hab. Piotr Żurawik
ciętych kwiatów Galtonia candidans (Baker)
Decne.
Reakcja wybranych gatunków roślin rabatowych na Dr hab. Agnieszka
traktowanie nanocząsteczkami srebra
Zawadzińska
Ocena jakości i trwałości pozbiorczej wybranych
Dr hab. Agnieszka
gatunków kwiatów ciętych przechowywanych w
Zawadzińska
roztworach nanosrebra i środków komercyjnych
Wpływ tlenku azotu na jakość roślin z rodzaju
Dr inż. Piotr Salachna
Eucomis
Wpływ obróbki wstępnej na wartość odżywczą
Dr hab. Barbara Wójcikmrożonego szpinaku zwyczajnego (Spinacia
Stopczyńska, prof. nadzw.
oleracea L.)
Ocena wpływu ozonowania i warunków
przechowywania na zdrowotność i jakość owoców Dr hab. Ireneusz Ochmian
borówki wysokiej
Wpływ czasu maceracji miazgi przygotowanej z
Dr hab. Ireneusz Ochmian
ciemnych winogron na jakość uzyskanego wina
Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Projekt rewaloryzacji założenia parkowego
Dr hab. Grzegorz Nowak
Projekt zagospodarowania terenu przy szkole
Dr hab. Grzegorz Nowak
Projekt zagospodarowania terenu użyteczności
Dr hab. Grzegorz Nowak
publicznej
Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku
Dr inż. Marcin Kubus
18.
19.
20.
21.
22.
Projekt zagospodarowania terenu użyteczności
Dr inż. Marcin Kubus
publicznej
Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
Wpływ zabiegu mikoryzacji na wybrane cechy
Dr hab. Małgorzata
fizjologiczne truskawki rosnącej w warunkach
Mikiciuk
niedoboru wody
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Wpływ witaminy C i amidu kwasu nikotynowego
na namnażanie w kulturach in vitro celozji
Dr inż. Marcelina Krupapierzastej (Celosia argentea var. cristata) w
Małkiewicz
warunkach stresu solnego
Genetyczne zróżnicowanie wybranych odmian
Dr hab. Miłosz Smolik
jagody goji (Lycium barbarum).
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Choroby wybranych gatunków drzew i krzewów
Dr hab. Iwona Adamska
owocowych rosnących na terenie Ostoi
Download