wysoka przyswajalność gwarancja jakości wzrost plonów

advertisement
wysoka przyswajalność
gwarancja jakości
wzrost plonów
Rosnące niedobory siarki
Ze względu na ograniczenie emisji
tlenków siarki do atmosfery, od lat
90 - tych zawartość tego pierwiastka
w glebie maleje. Prowadzony przez
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze
monitoring wskazuje, że około 70%
gleb cechuje się niską zasobnością
w dostępną dla roślin siarkę.
Rozwiązaniem jest - nawóz, który:
»» zawiera siarkę w bezpośrednio przyswajanej przez rośliny formie siarczanowej
»» nie wymaga wcześniejszego przetworzenia przez mikroorganizmy glebowe
»» w przeciwieństwie do tradycyjnych nawozów siarkowych nie zakwasza gleby
Postępujące zakwaszenie
Zdecydowana większość gleb naszego
kraju (blisko 75%) to gleby zakwaszone,
natomiast zużycie wapna nawozowego
w Polsce zmniejszyło się dramatycznie
po zniesieniu dotacji w roku 2004.
w przeciwieństwie do wapna i kredy:
»» jest łagodny dla roślin i nie zagraża życiu mikroorganizmów glebowych
»» rozkłada się znacznie szybciej
»» zawiera wapń dostępny dla roślin jako składnik pokarmowy
N+S
– jest źródłem siarki oraz wapnia dla odżywienia roślin,
poprawia wydajność upraw i zwiększa jakość plonu, a także oddziałuje korzystnie
na glebę. Wielkość plonu jest uzależniona od składnika pokarmowego, który
znajduje się w minimum. Warto więc pamiętać, że plonotwórcze działanie azotu
wynika nie tylko z wielkości dawki - jego efektywność warunkowana jest obecnością
i równowagą innych składników mineralnych, z czego bardzo ważne są zarówno
siarka, jak i wapń.
Niedobór 1 kg siarki w glebie ogranicza pobieranie
nawet 15 kg azotu przez rośliny uprawne.
Ilość siarki wynoszona z plonem popularnych roślin została przedstawiona w tabeli
Przeciętny plon
[t/ha]
Zawartość siarki w plonie
[kg/ha]
Pszenica
5
13-17
Ziemniak
30
12-15
Kukurydza
5
12-15
Roślina
Objawy niedoborów siarki w kukurydzy
Kukurydza nawożona
pozwala na poprawę właściwości
plonotwórczych gleby we wszystkich trzech obszarach
NAWOŻENIE
JEDNOCZESNE
UŻYŹNIANIE
POPRAWA WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
»» Poprawia strukturę gleb ciężkich, gliniastych i nadmiernie zagęszczonych
na skutek użytkowania ciężkiego sprzętu (w których wykształciła się
tzw. podeszwa płużna). Poprawia warunki powietrzno-wodne: ułatwiając drenaż,
pozwala na osuszenie i napowietrzenie gleb.
»» Wspiera tworzenie korzystnej struktury na glebach lekkich. Zmniejsza
ryzyko wystąpienia procesów erozyjnych. Co ważne - zwiększa ilość wiązanej
przez nie wody (dawka melioracyjna wynosi 2-3 t/ha).
»» Neutralizuje toksyczność glinu. Obecne w glebach kwaśnych jony Al3+
w obecności siarczanów w roztworze glebowym przekształcają się w jony
kompleksowe [AlSO4]+ lub związki cząsteczkowe Al(OH)SO4, które są łatwo
wymywane w głąb profilu glebowego.
»» Jest przydatny w uprawie gleb zasolonych - siarczan wapnia łagodzi skutki
zasolenia i toksyczne działanie Na2CO3 i NaHCO3 z jednej strony poprzez tworzenie
mniej toksycznego Na2SO4, który ponadto łatwo podlega wymywaniu, a z drugiej
poprzez obniżanie alkalicznego odczynu gleb zasolonych.
»» Stymuluje aktywność mikroorganizmów, a dzięki temu: przyspiesza rozkład
resztek pożniwnych i zwiększa ilość azotu mineralnego oraz innych składników
pokarmowych, zwiększa stabilność materii organicznej, wspiera agregację gleby.
»» Zwiększa odporność roślin na mróz i suszę. Dodatkowo zmniejsza podatność
na choroby, dzięki siarce, która jest pierwiastkiem niezbędnym do produkcji
przeciwciał. Zawartość wapnia pozwala natomiast zahamować inwazyjność
patogenów, zwłaszcza grzybów.
»» Prowadzi do wzrostu ilości i jakości plonów.
Rzepak
W przypadku rzepaku niedobór siarki zakłóca proces budowy kwiatów i ich
kolorystykę, co ma istotne znaczenie dla wabienia pszczół. Zakłócenia te mogą
prowadzić do zawiązywania małej ilości łuszczyn, a co za tym idzie - spadku
plonu. Siarka wpływa też na wzrost zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku czyni roślinę bardziej wydajną, zwiększając ilość oleju możliwą do uzyskania
z plantacji. Wpływa też na zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych
- poprawia wartość odżywczą i jakość oleju rzepakowego.
Niedobór 1 kg siarki w przypadku rzepaku ogranicza pobieranie nawet
15 kg azotu,
hamuje wzrost roślin i zmniejsza produkcję oleju. Wpływ nawożenia siarczanem
wapnia na wielkość plonu został przedstawiony poniżej.
Plon nasion rzepaku [t/ha]
bez nawożenia związkami siarki
przy nawożeniu siarczanem wapnia
4,08
4,37
Na podstawie: Malarz W., Kozak M., Kotecki A., Wpływ wiosennego nawożenia różnymi nawozami siarkowymi
na wysokość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego odmiany ES Saphir, Rośliny Oleiste, tom XXXII, 2011
Objawy niedoborów siarki w rzepaku
Pokrój zdrowej rośliny
Zboża
Siarka korzystnie wpływa na skład białek zapasowych zbóż, zwiększa wartość
przemiałową ziarna i podnosi wartość technologiczną uprawy. Stosunek wysokości
nawożenia N:S powinien wynosić 7:1. Dobre odżywienie azotem i siarką zwiększa
zawartość glutenu w ziarnie pszenicy. W przypadku jęczmienia browarnego pozwala
na utrzymanie właściwej zawartości białka – poniżej 11,5%.
Ziemniak
Dzięki siarce zwiększa się pobieranie podstawowych makro- i mikroelementów
– wzra­sta jakość plonu, dzięki większej zawartość skrobi, karotenu i witaminy C
w bulwach ziemniaka. Dodatkowo pierwiastek ten obniża zawartość cukrów
redukujących, co zmniejsza intensywność ciemnienia enzymatycznego oraz
poprawia jakość bulw przeznaczonych do produkcji frytek i chipsów. Siarka pozwala
też na dłuższe przechowywanie plonów.
Burak
Dobre odżywienie buraków cukrowych siarką i wapniem zwiększa zawartość
cukru w korzeniach i przeciwdziała gromadzeniu się w nich szkodliwych związków
azotowych. Pozwala też na zachowanie mięsistej i zdrowej struktury liści. Przy
średnim plonie w wysokości 40 t/ha, pobieranie siarki przez buraki kształtuje się
na poziomie 20 kg.
Objawy niedoborów siarki w buraku
Pokrój zdrowej rośliny
Dawkowanie
może być stosowany od wczesnej wiosny do późnej jesieni pod
wszystkie uprawy – zarówno polowe, sadownicze, warzywnicze, jak i na użytki
zielone – niezależnie od rodzaju gleby. Szczególnie polecany jest w uprawie
roślin krzyżowych, oleistych i okopowych, w przypadku gleb mało zasobnych
w siarkę, w uprawie roślin cechujących się zwiększonym zapotrzebowaniem na ten
pierwiastek, a także w przypadku gleb o odczynie kwaśnym, gleb ciężkich i gleb
zasolonych.
Nawóz można stosować wedle przyjętej agrotechniki – przed siewem, podczas
sadzenia roślin oraz pogłównie. Zaleca się przedsiewne stosowanie nawozu
w sposób, który zapewni jego dobre wymieszanie z glebą na głębokości 15 - 20 cm.
Dodatkowym atutem nawozu jest fakt, że jego stosowanie obniża gęstość nasypową
gleby, a co za tym idzie – siarkomax zmniejsza uciążliwość i koszty uprawy gleb
ciężkich i gliniastych.
Na glebach kwaśnych dawkę można zwiększyć 2 lub 3-krotnie. Na glebach bardzo
kwaśnych i ciężkich może ona wynieść nawet 3 t/ha. Optymalne dawkowanie
należy ustalić w oparciu o analizy glebowe i wymagania pokarmowe danego
gatunku rośliny uprawnej.
ROŚLINY ROLNICZE
Roślina lub grupa
roślin
Rzepak ozimy
Rzepak jary
Gorczyca
Termin i sposób stosowania
jesienią, przed siewem pod bronę lub kultywator
jesienią, pod orkę
wiosną, przed siewem, pod bronę
jesienią, pod płytką orkę, kultywator lub bronę
wiosną, przed siewem
Dawka nawozu
(kg/ha/rok)
450-500
400-450
400-450
Burak cukrowy
jesienią, pod orkę; wiosną, przed siewem
350-400
Ziemniak
jesienią, pod orkę; wiosną, przed sadzeniem
200-300
Zboża
jesienią, pod orkę; wiosną, przed siewem
200-230
Rośliny strączkowe jesienią, pod orkę; wiosną, przed siewem
200-260
Kukurydza
300-400
jesienią, pod orkę; wiosną, przed siewem
ROŚLINY WARZYWNE
Roślina lub grupa
roślin
Pomidor
Ogórek
Termin i sposób stosowania
Dawka nawozu
(kg/ha/rok)
jesienią, przed przyoraniem; wiosną
500-600
jesienią, przed płytką orką (płytkie przykrycie)
100-150
wiosną, wymieszać z glebą
150-200
jesienią, przed przyoraniem
200-300
wiosną, wymieszać z ziemią
300-400
jesienią, przed przyoraniem; wiosną, przed siewem
350-400
Kukurydza cukrowa jesienią, przed przyoraniem; wiosną, przed siewem
300-400
Papryka
Groch zielony,
fasole
Cukinia
jesienią, płytko rozmieścić
150-200
wiosną, wymieszać na głębokość 10-15 cm
200-250
Warzywa kapustne
pod orkę zimową, równomiernie
Kapusta biała
wiosną, przed sadzeniem, wymieszać z glebą
na głębokość sadzenia
400-450
500-600
pod orkę zimową
150-200
Kapusta czerwona
wiosną, przed sadzeniem, wymieszać z glebą na
głębokość sadzenia
200-250
Kapusta włoska
pod orkę zimową; wiosną, przed siewem
150-200
Brokuł, kalafior
pod orkę zimową; wiosną, przed siewem
100-150
Rzodkiewka
pod orkę jesienną; wiosną, przed siewem
75-120
Warzywa korzeniowe
Burak czerwony
jesienią lub wiosną, płytko wymieszać z glebą
300-420
Marchew,
pietruszka
jesienią, rozmieścić głęboko; wiosną, przed siewem
300-450
jesienią, płytko rozmieścić
400-500
wiosną, na głębokość ok. 15 cm
500-600
przed założeniem plantacji
300-400
Seler
Szparagi
od 3-go roku, po zbiorze kłączy
75-100
Warzywa cebulowe
Cebula
Czosnek
jesienią, pod orkę, rozmieścić płytko lub po orce na
powierzchnię, zabronować
150-250
wiosną, wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm
200-300
forma jesienna – przed sadzeniem
250-350
forma wiosenna – jesienią pod orkę
200-300
Warzywa liściowe
Sałata
jesienią, na orkę i zabronować
150-200
wiosną, wymieszać z glebą na głębokość ok. 10 cm
200-250
zimowy – pod uprawki przedsiewne
Szpinak
wiosenny – jesienią pod orkę, wymieszać
z wierzchnią warstwą gleby
100-150
ROŚLINY SADOWNICZE
Drzewa owocowe ziarnkowe
Roślina lub grupa
roślin
Jabłoń, grusza
Termin i sposób stosowania
Dawka nawozu
(kg/ha/rok)
sady ekstensywne – jesienią, po zbiorze
150-200
sady intensywne – latem, w pełni wegetacji
300-350
Drzewa owocowe pestkowe
Śliwa
Czereśnia
wczesna – po letnim zbiorze
150-200
późna – latem po zbiorze
200-250
zaraz po zbiorze
150-200
gleby lekkie – zaraz po zbiorze
Wiśnia
Morela, brzoskwinia
lub na początku jesieni
250-350
gleby średnie – zaraz po zbiorze
200-300
zaraz po zbiorze
150-200
Krzewy owocowe
Truskawka
po zbiorze, między rzędami, wymieszać z glebą
300-400
Porzeczka czarna
po zbiorze
400-500
Porzeczka czerwona po zbiorze
300-400
Agrest
po zbiorze
400-500
Malina
późną jesienią
300-400
Borówka, żurawina
późną jesienią
150-200
jest nawozem odżywczym, który dodatkowo
poprawia też właściwości fizyczne, chemiczne
i mikrobiologiczne gleby
Wysokiej jakości granulat
pozwala na łatwiejszą
i bardziej precyzyjną
aplikację nawozu.
Poprawia jego właściwości
transportowe i ułatwia
magazynowanie.
Wyjątkowy, doceniany już przed wieloma laty siarczan wapnia i nieoceniona
rola, jaką odgrywa w rozwoju roślin i kształtowaniu środowiska glebowego,
daje mu przewagę nad innymi nawozami siarkowymi.
Dobra cena, w połączeniu z dużym potencjałem produ­kcyjnym i stojącymi
przed rolnictwem wyzwaniami sprawia, że nawożenie siarką jest już
standardem, a nie tylko zabiegiem uzupełniającym.
44% SO3 18% S
30% CaO
22% Ca
»» pozwala niewielkim nakładem osiągnąć wielkie korzyści
»» jest źródłem siarki i wapnia w łatwo przyswajalnych formach
»» warunkuje efektywność fotosyntezy i odżywienia roślin
»» rozluźnia zagęszczoną glebę i sprzyja tworzeniu trwałej
struktury gruzełkowej
»» stabilizuje warunki powietrzno-wodne gleby
»» pozwala neutralizować toksyczność rozpuszczalnych
związków glinu
www.siarkomax.pl
tel: +48 668 678 013
[email protected]
Download