Projekt "Profesjonalizacja przedsiębiorstw medycznych woj

advertisement
Projekt "Profesjonalizacja przedsiębiorstw medycznych woj. podlaskiego
A) SZKOLENIA I WARSZTATY (01.2011-06.2011 r).
I. Wykorzystanie technik negocjacyjnych. Efektywne i skuteczne negocjacje z partnerem
instytucjonalnym (16 h/grupę).: rola i znaczenie negocjacji w biznesie, model finansowania w
służbie zdrowia, kontraktowanie usług medycznych, zamówienia publiczne w służbie
zdrowia, procedura przetargowa – konkurs ofert, negocjacje, istota efektywnej komunikacji,
strategie negocjacyjne, techniki negocjacyjne, asertywność w negocjacjach, follow up – czyli
co dalej?
II. Komunikacja interpersonalna i marketingowa w służbie zdrowia (32 h/gr.) .:
istota komunikacji interpersonalnej, komunikaty formalne i nieformalne w sektorze jednostek
budżetowych, uczestnicy komunikacji marketingowej, komunikacja marketingowa w
internecie, kanały osobowe i bezosobowe w komunikacji marketingowej, komunikacja
interpersonalna, sukces zawodowy w oparciu o komunikację marketingową, sukces w
relacjach z pacjentem w oparciu o elementy komunikacji marketingowej, kreowanie
wizerunku menedżmentu, lekarzy w służbie zdrowia, biznesowe zasady komunikacji,
komunikacja wewnętrzna przedsiębiorstwa, wykorzystanie zachowań asertywnych w
poprawie komunikacji i w zależności od typu klienta, praktyczne sposoby komunikacji z
klientem – informacja zwrotna.
III. Strategie zarządzania w służbie zdrowia: coaching, intermentoring (16 h/grupę):
typologia coachingu, różnice w stosowaniu coachingu, korzyści ze ich stosowania dla
pracownika, menedżera i organizacji z segmentu służby zdrowia, podstawowe narzędzie w
coachingu – pytania, definicja coachingu zachowań, analiza potrzeb coachingowych w firmie,
harmonogam wprowadzenie coachingu zachowań do firm z segmentu służby zdrowia, analiza
ryzyk sposoby ich minimalizacji, intermentoring – coach czyli mentor, konieczne
predyspozycje dla mentora – coacha z doświadczeniem, cechy wspólne dla coachingu i
intermentoringu, zalety intermentoringu, przykładowa prezentacja coachingu, omówienie
tematów procesów coachingowych i ich przebiegu na podstawie rzeczywistych klientów z
instytucji finansowych, którzy poddali się coachingowi w okresie 2008-2010 roku, pokazowa
symulacja I sesji coachingowej.
IV. BHP w branży medycznej (25 h/gr.) .: zagrożenia i ryzyko w procesach pracy,
kształtowanie warunków pracy, ochrona pracowników, wypadki i choroby zawodowe,
konsultacje: BHP w służbie zdrowia. Celem realizacji modułu szkoleniowego jest aktualizacja i
uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu BHP W BRANŻY MEDYCZNEJ- szkolenie nie
posiada charakteru szkoleń obowiązkowych.
Zajęcia zrealizowane zostaną w formie dwudniowych zjazdów weekendowych na terenie woj.
podlaskiego (1 zjazd misięcznie/grupę). Forma zajęć to min.: prezentacje multimedialne,
ćwiczenia, symulacje, pokazowa 30 minutowa sesja coachingowa. W ramach wsparcia BO
projektu dodatkowo otrzymają: pełny zestaw materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe,
lunch, kolację oraz nocleg.
Uczestnik szkolenia uiszcza opłatę w wysokości 20% kosztów szkolenia jako wkład własny.
Wysokość wkładu własnego zależy od liczby uczestników szkolenia- maksymalna liczba
uczestników 40 osób.
Informacje i wstępna rekrutacja- Krzysztof Dawidowski OIL Białystok, e-mail:
[email protected]
Download