Skale CHA2DS2 VASc oraz HAS-BLED

advertisement
Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego
60-631 Poznań,
ul. Dojazd 34
SKALE CHA2DS2 VASc oraz HAS-BLED oraz protokół do oceny stanu chorego w tych skalach
stosowany w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu
Imię i Nazwisko:
, lat
CHA2DS2VASc
Niewydolność serca/dysfunkcja lewej
komory (EF ≤ 40%)
Nadciśnienie tętnicze
Wiek ≥ 75 lat
Cukrzyca
Udar mózgu/TIA/incydent zakrzepowozatorowy
Choroba naczyniowa (zawał serca,
miażdżyca naczyń obwodowych, blaszki
miażdżycowe w aorcie)
Wiek 65–74 lata
pkt.
Data:
pkt.
HAS-BLED
Nadciśnienie tętnicze (a)
1
1
1
1 lub 2
2
1
2
Nieprawidłowa czynność nerek lub
wątroby (b,c)
Udar mózgu
Krwawienie (d)
Niestabilne wartości INR (e)
1
1
1
1
Podeszły wiek (np. > 65 lat)
1
1
Leki (ASA, KLOPIDOGREL, NLPZ)
lub Alkohol (f)
Łącznie:
1 lub 2
Płeć żeńska
1
Łącznie:
aciśnienie tętnicze skurczowe >160 mm Hg
b przewlekła dializoterapia, stan po przeszczepieniu nerki lub stężenie kreatyniny w surowicy >200 µmol/l
c
przewlekła choroba wątroby (np. marskość) lub cechy biochemiczne istotnego uszkodzenia wątroby (np. bilirubina >2 ×
górna granica normy + ALT/AST/fosfataza zasadowa >3 × górna granica normy)
d
krwawienie w wywiadzie i/lub predyspozycja do krwawień (np. skaza krwotoczna, niedokrwistość itd.)
e
wahające się duże wartości lub często poza przedziałem terapeutycznym (np. >40% oznaczeń)
f
jednoczesne przyjmowanie leków przeciwpłytkowych lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Wynik w skali
CHADS2-VASC
Roczne ryzyko
udaru (%)
Wynik w skali
HAS-BLED
Roczne ryzyko
krwawienia(%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1,3
2,2
3,2
4,0
6,7
9,8
9,6
6,7
15,2
0
1
2
3
4
5
1,13
1,02
1,88
3,74
8,70
12,50
Piśmiennictwo:
1. Lip GYH, Frison L, Halperin JL, et al. Comparative validation of a novel risk score for predicting bleeding risk in anticoagulated patients
with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2011; 57:173-80.
2. Pisters R, Lane DA, Nieuwelaat R, et al. A novel, user-friendly score (HAS-BLED) to assess one-year risk of major bleeding in atrial
fibrillation patients: The Euro Heart Survey. Chest 2010; 138:1093-100.
Podpis lekarza
Download