ISLAM W POLSCE

advertisement
ISLAM W POLSCE
Tytuł projektu : " Islam religią światową"
Nauczyciel: Irena Lisowska – Krypciak
Uczniowie: Kuba Kulik, Damian Truszkiewicz
Patryk Zima, Jarek Michalik
Szkoła: Gimnazjum
Miejscowość: Wojkowice
1
HISTORIA
I
Pierwsze kontakty Polski z islamem
sięgają XIII wieku – najazdu Mongołów. Na
terenie Polski Muzułmanie obecni są od
ponad 600 lat. Są to Tatarzy polskolitewscy, których przodkowie pojawili się w
XIV wieku jako uchodźcy ze Złotej Ordy,
znad Wołgi i ze stepów .
2
RELACJE Z PAŃSTWEM POLSKIM
Islam jest religią oficjalnie uznaną przez
państwo polskie. Zgodnie z ustawą
z 1936 r jedyną organizacją oficjalnie
reprezentującą wyznawców islamu jest
Muzułmański Związek Religijny .
3
LICZBA WYZNAWCÓW

Liczbę wszystkich wyznawców islamu,
wraz z cudzoziemcami - Muzułmanami
przebywającymi w Polsce, szacuje się na
ok. 20-25 tys. To m.in. uchodźcy,
studenci
i biznesmeni z krajów islamskich.
4
HISTORIA ZWIĄZKU
MUZUŁMANÓW POLSKICH

Związek działa nieformalnie od 1991 roku. W
grudniu 1999 został uznany i zarejestrowany
przez władze polskie jako stowarzyszenie.
Muzułmanie polscy mogli w końcu zacząć
działać na rzecz kultury islamu w swoim
ojczystym kraju.
5






1.Popieranie i upowszechnianie twórczości naukowej
i kulturalno- duchowej w dziedzinie islamu.
2.Popieranie i upowszechnianie praw człowieka na
obszarze kultury islamu
3.Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska.
4. Świadczenie pomocy bezdomnym i bezrobotnym.
5. Świadczenie pomocy dzieciom uzdolnionym.
6. Świadczenie pomocy Muzułmankom.
6
MECZETY W POLSCE





- Meczet w Bohoniki
- Meczet w Gdańsku
- Meczet w Kruszynianach
- Meczet w Warszawie
- Meczet w Białymstoku
7
Polskie Meczety
Bohoniki
Gdańsk
Kruszyna
8
INICJATYWY NA RZECZ
DIALOGU
Od 1997 roku w Polsce działa Rada
Wspólna Katolików
i Muzułmanów. Z jej inicjatywy każdego
roku 26 stycznia odbywa się w kościele
katolickim Dzień Islamu.
Główne obchody mają miejsce w
Warszawie w kościele św. Andrzeja Boboli.
Muzułmański Związek Religijny organizuje
również otwarte dla wyznawców innych
religii modlitwy o pokój i sprawiedliwość
na świecie.
9
Download