Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
Pożyczki JEREMIE
Najtańsze pożyczki dla
przedsiębiorców z Dolnego Śląska!
Inicjatywa JEREMIE
JEREMIE – Joint European Resources for Micro – to Medium
Enterprises
JEREMIE to inicjatywa, która powołana została w 2007 roku przez
Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Ideą inicjatywy
jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych
instrumentów inżynierii finansowej.
JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu
aktywności gospodarczej przedsiębiorstw z sektora MŚP, również
tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – start-upy.
Produkty inicjatywy JEREMIE pojawiają się tam, gdzie
dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować
rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP lub wymagają od nich
spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.
Dla kogo?
JEREMIE skierowany jest do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, w tym również do osób rozpoczynających
działalność gospodarczą, którzy:
• Posiadają siedzibę lub prowadzą działalność
gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego;
• Zatrudniają do 250 pracowników;
• Mają roczny dochód firmy nie przekraczający 50 mln
euro lub posiadają sumę bilansową do 43 mln. Euro;
• Mają własny pomysł na biznes, a nie posiadają środków
na jego realizację, historii kredytowej lub
wystarczających zabezpieczeń.
Na co?
• Finansowanie inwestycji polegających m. in. na
zakupie, budowie lub modernizacji obiektów
produkcyjno-usługowo-handlowych;
• Tworzenie nowych miejsc pracy;
• Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub
technologicznych;
• Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia,
aparaty, w tym także zakup środków transportu
bezpośrednio związanych z celem realizowanego
przedsięwzięcia;
• Inne cele gospodarcze przyczyniające się do
rozwoju firmy.
Pożyczka
maks.
700 tys. zł.
Brak
prowizji
Pożyczka
Okres
spłaty
maks.
60 m-cy
JEREMIE
Oprocentowanie
od 0%
Karencja
maks.
6 m-cy
Jakie zabezpieczenie?
Weksel własny in blanco,
Weksel poręczony przez poręczycieli,
Umowa przewłaszczenia,
Poręczenie funduszu poręczeń,
Cesja wierzytelności z rachunku lokat
terminowych,
• Umowa przelewu wierzytelności,
• Hipoteka,
• Inny, uzgodniony przez strony sposób.
•
•
•
•
•
Fundusze pożyczkowe
Przedsiębiorco nie zwlekaj!
To Twoja szansa na rozwój
Firmy!
Napiszemy
wszystko
za Ciebie 
Dlaczego my?
Firmę tworzy doświadczony i wykwalifikowany zespół
pracowników realizujący od lat projekty z zakresu szeroko pojętego
doradztwa finansowo-gospodarczego.
W 2011 roku pracownicy wywodzący się z warszawskiej spółki
PKF Consult sp. z o.o. w wyniku przekształceń utworzyli Spółkę
Profesjonalne Doradztwo Biznesowe sp. z o.o. sp. k.. W procesie zmian
i rozwoju przedsiębiorstwa – w styczniu 2013 r. powstała także firma
PDB Katarzyna Markowska, której kluczowym elementem sukcesu są
ludzie realizujący przez lata usługi konsultingu na najwyższym
poziomie, czego świadectwem są ich niezwykle wysokie kwalifikacje,
a przede wszystkim zaś rzesza zadowolonych klientów (ich referencje).
Dla naszych klientów pozyskaliśmy
już ponad 18 000 000 zł
Co nas wyróżnia?
• przystępna cena, akceptowalna rynkowo;
• pełen pakiet komplementarnych usług z zakresu
doradztwa finansowo-gospodarczego;
• liczne sukcesy potwierdzone pisemnymi referencjami;
• profesjonalnie przygotowany zespół, posiadający
doświadczenie w zakresie świadczonych usług,
ustawicznie podnoszących swe kwalifikacje;
• jasno zdefiniowany profil odpowiedzialności;
• korzystanie z własnych, zaawansowanych narzędzi
diagnostycznych.
Proces pozyskania pożyczki
przez PDB
•Spotkanie i rozmowa
z doradcami;
•Analiza potrzeb Wnioskodawcy
związanych z inwestycją;
•Przedstawienie Wnioskodawcy
dostępnych opcji;
•Dobór odpowiedniej Instytucji
Finansującej
Analiza sytuacji
Wnioskodawcy
Przygotowanie
dokumentacji
•Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
wg obowiązującego wzoru;
•Sporządzenie wymaganych
załączników do wniosku;
•Informacje nt. firmowych
dokumentów niezbędnych do
dołączenia przez Wnioskodawcę do
wniosku wraz z ich weryfikacją
zgodności i kompletności;
•Oddanie Wnioskodawcy kompletu
dokumentacji aplikacyjnej.
• Złożenie przez Wnioskodawcę
otrzymanego kompletu dokumentacji
do wybranej Instytucji Finansującej;
• Dokonywanie ewentualnych korekt oraz
uzupełnień w trakcie weryfikacji
dokumentacji;
• Weryfikacja wniosku przez Instytucję
Finansującą – do 30 dni;
• Decyzja Komisji Pożyczkowej;
• Podpisanie umowy pożyczkowej,
otrzymanie środków pieniężnych przez
Wnioskodawcę
Złożenie dokumentów
oraz decyzja Instytucji
Finansującej
PDB Katarzyna Markowska
ul. M. Konopnickiej 15
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 64 67 100
kom. 605 167 143 lub 605 167 455
[email protected]
www.doradcypdb.pl
Download