z ogniem w głowie 2

advertisement
Z OGNIEM W GŁOWIE 2 – SPOTKANIA Z NIEMIECKĄ
DRAMATURGIĄ DLA MŁODZIEŻY
w ramach XVII DNI DRAMATURGII
18 – 22 X 2016
IDEA
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu w dniach 18 – 22 października 2016 roku zrealizuje 2. edycję
międzynarodowego projektu artystyczno-badawczego: Z OGNIEM W GŁOWIE – SPOTKANIA
Z NIEMIECKĄ DRAMATURGIĄ DLA MŁODZIEŻY w ramach XVII Dni Dramaturgii.
Z OGNIEM W GŁOWIE to polsko-niemieckie spotkania poświęcone dramaturgii i teatrowi dla młodzieży,
na które składają się czytania nowych tekstów, warsztaty ze specjalistami, wykłady, przedstawienia
spektakli dla nastolatków na żywo i na video.
Podczas projektu polscy goście spotkają się ze specjalistami z Niemiec, wymienią się doświadczeniami,
wiedzą i dobrymi praktykami. Młodzież obejrzy czytania nowych, specjalnie na te okazję
przetłumaczonych tekstów niemieckich.
Druga edycja projektu (pierwsza odbyła się w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym w 2014 r.) przybliży
nowe, nie tylko „dramatyczne ” formy teatru dla nastolatków, jak teatr tańca, performans czy teatr
nowych mediów, zgłębi temat teatru partycypacyjnego młodzieży i edukacji teatralnej.
Dramaturdzy, reżyserzy, pedagodzy teatru, kuratorzy, autorzy z obu krajów opowiedzą o swoich
praktykach i otworzą przestrzeń ogólnopolskiej dyskusji na temat młodzieży w teatrze i teatru wśród
młodzieży. A młodzież z Wałbrzycha zaprosi wszystkich gości do prowadzonego przez siebie klubu
festiwalowego.
5 dni tematycznych, 12 ekspertów, 4 autorów, 4 spektakle, niezliczone emocje.
A wszystko dla młodzieży i o młodzieży.
Z OGNIEM W GŁOWIE to okazja do ogólnopolskiej dyskusji o tym, jakie miejsce zajmuje młodzież w
polskim teatrze. Dlatego gorąco zapraszamy do udziału w dniach dramaturgii dyrektorów teatrów,
pracowników działów literackich i edukacyjnych, dramaturgów, kuratorów, pedagogów teatru,
nauczycieli, badaczy i wszystkich zainteresowanych.
Kuratorkami projektu są Iwona Nowacka i Dorota Kowalkowska.
Honorowy Patronat: Prezydent Wałbrzycha Dr Roman Szełemej
Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Partnerzy: Kinder-und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland , Stowarzyszenie
Pedagogów Teatru, Instytut Teatralny –Teatroteka Szkolna, „Dialog”, e-teatr.
Z OGNIEM W GŁOWIE 2 - ZAPOWIEDŹ FILMOWA
https://youtu.be/Q6zzskqYyJU
PROGRAM |18 – 22 X 2016
18.10.2016 (wtorek) NA PIERWSZY OGIEŃ: OTWARCIE DNI DRAMATURGII
hasło dnia: TEATR W KLASIE
12.00 – 14.00 – otwarcie dni Dramaturgii W SZKOLE:
Tutaj jest wszystko reż. Magdalena Miklasz – prezentacja spektaklu w Zespole
Szkół nr 2 w Wałbrzychu (produkcja Teatru Dramatycznego im. Szaniawskiego
w ramach Konkursu im. Dormana)
16.00 –18.00 | SCENA KAMERALNA – Z teatrem do szkoły | Justyna Czarnota,
Grzegorz Grecas - prezentacja na temat polskiego teatru w klasie dla młodzieży
i I edycji Konkursu im. Jana Dormana
18. 00 – 19.00 | DUŻA SCENA– „My” reż. Łukasz Duda – prezentacja spektaklu
z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu – finału programu Teatralna
[de]KONSTRUKCJA VII plus
19.00 | FOYER – FIRE SHOW: otwarcie MŁODEGO KLUBU FESTIWALOWEGO /
Recital Mai Nowickiej
19.10.2016 (środa)
hasło dnia: NOWE FORMY TEATRU DLA MŁODZIEŻY
15.30 – 17. 00 | SCENA KAMERALNA – Polski taniec i młodzież | Paweł Sakowicz –
choreograf, tancerz, kurator projektu Poruszyciele#Wałbrzych
17.00 – 17.15 – przerwa
17.15 – 18.45 | SCENA KAMERALNA – GenerationISM – teatr eksperymentalny
i produkcja kulturalna dla dzieci i młodzieży | Anna Teuwen / Kampnagel dramaturżka, dziennikarka
18.45 – 19.00 – przerwa
19.00 – 20.30 | DUŻA SCENA – CZYTANIE sztuki „Smutek & Melancholia” | Bonn Park
/ reż. Amadeusz Nosal + spotkanie z autorem i twórcami
/prowadzenie: Marta Bryś
obsada: Roksana Lewak, Andżelika Cegielska, Piotr Tokarz
przekład: Iwona Nowacka
od 20. 30 | FOYER – FIRE SHOW: MŁODY KLUB FESTIWALOWY / Zabawa karaoke
20.10.2016 (czwartek)
hasło dnia: TEATR PARTYCYPACYJNY MŁODZIEŻY
15:30 – 17.00 | SCENA KAMERALNA – Metody pracy z młodzieżą grupy Skart |
Philipp Karau / Skart – reżyser, artysta wideo, współzałożyciel grupy Skart
17.00 – 17.15 – przerwa
17.15 – 18.45 | SCENA KAMERALNA – Partycypacyjny teatr muzyczny. O różnych
formach uczestnictwa młodzieży w wybranych przedstawieniach
Cezarego Tomaszewskiego | Cezary Tomaszewski – choreograf, reżyser,
performer
19.00 – 20.30 | DUŻA SCENA – CZYTANIE sztuki „Ty, Hitler” | Kristo Šagor / reż.
Grzegorz Jaremko + dyskusja z autorem i twórcami /prowadzenie: Marta Bryś
obsada: Irena Sierakowska, Michał Kosela, Filip Perkowski, Rafał Kosowski
przekład: Iwona Nowacka
od 20:30 | FOYER – FIRE SHOW: MŁODY KLUB FESTIWALOWY
Koncert Filipa Świderskiego
21.10.2016 (piątek)
hasło dnia: EDUKACJA TEATRALNA W SZKOLE
10.00 – 14.00 – spotkanie Liderów Teatroteki Szkolnej – indywidualna praca
z autorami*
---------------15. 30 – 17.00 | SCENA KAMERALNA – Teatr i szkoła – miłosny romans? | Gunter
Mieruch / Bundesverband Theater in Schulen (Federalny Związek Teatr w
Szkołach) – nauczyciel teatralny, prezes Federalnego Związku Teatr w Szkołach
17.00 – 17.15 – przerwa
17.15 – 18. 45 | SCENA KAMERALNA – Teatr w szkole, czyli kto gra w tym spektaklu?
| Aleksandra Drzazga – nauczycielka, reżyserka, uczestniczka programu Liderzy
Teatroteki Szkolnej
19.00 – 20.30 | DUŻA SCENA – CZYTANIE sztuki „Królestwo zwierząt” duetu Nolte
Decar / reż. Joanna Bednarczyk + spotkanie z autorami (Jakub Nolte i Michel
Decar) oraz z twórcami /prowadzenie: Marta Bryś
obsada: Karolina Krawiec, Joanna Łaganowska, Irena Wójcik, Piotr
Mokrzycki, Czesław Skwarek, Ryszard Węgrzyn, Dariusz Skowroński
przekład: Iwona Nowacka
20:30 | PORUSZYCIELE#WAŁBRZYCH / FINAŁ programu edukacji tanecznej /
INSTALACJA / były PDT, ul. Drohobycka
Po PORUSZYCIELACH w MŁODYM KLUBIE FESTIWALOWYM party taneczne
22.10.2016 (sobota)
hasło dnia: TEATR DORASTANIA – PODSUMOWANIE
9.30–10.30 | SCENA KAMERALNA Idzie nowe. O aktualnych tendencjach w rozwoju
niemieckiego teatru dla młodzieży | Henning Fangauf – spotkanie z
wicedyrektorem Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik
Deutschland + podsumowanie części eksperckiej
10.30 – 11.00 – przerwa
11.00 – 15.30 | DUŻA SCENA– Dorosnąć? | Dorota Ogrodzka i Sebastian Świąder /
Stowarzyszenie Pedagogów Teatru – warsztaty dla młodzieży i nauczycieli
inspirowane spektaklem „Before your very eyes” kolektywu Gob Squad
15.45 – 16. 30 – przerwa
17.30 – 19.00 | SCENA KAMERALNA – „Dorosnąć”, reż. Grzegorz Stawiak – prezentacja
partycypacyjnego spektaklu z udziałem młodzieży Trzeciego Teatru + spotkanie
z twórcami
19.00 | DUŻA SCENA – spotkanie z Sarah Thom (Gob Squad) oraz prezentacja video
spektaklu BEFORE YOUR VERY EYES kolektywu Gob Squad (z polskimi
napisami)
DUŻA SCENA | OFICJALNE ZAMKNIĘCIE DNI DRAMATURGII DLA MŁODZIEŻY
* Podczas spotkań Z OGNIEM W GŁOWIE 2 odbywać się będzie zjazd Liderów
Teatroteki Szkolnej, która jest partnerem projektu. Więcej:
http://teatrotekaszkolna.pl/article/detail/25
Download