Gabinet Badań Audiologicznych znajduje się na I piętrze budynku

advertisement
Audiologia
Gabinet Badań Audiologicznych znajduje się na I piętrze budynku diagnostyczno-zabiegowego
Gabinet czynny:
czwartek, piątek w godzinach 7:30 - 14:30
Pacjenci z oddziałów szpitalnych na badania audiologiczne przyjmowani są od 7:30 do 11:00
Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w godzinach od 11:00 do 14:30
BADANIE AUDIOMETRYCZNE (badanie słuchu tonalne progowe)
Informacje ogólne:
Badanie polega na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości
od 125 Hz do 10000 Hz. W trakcie badania do ucha pacjenta przesyłane są sygnały dźwiękowe
o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Badanie pozwala zdiagnozować, czy
osoba badana słyszy prawidłowo, określić rodzaj niedosłuchu lub stopień uszkodzenia słuchu.
Przygotowanie do badania:
Nie ma specjalnych zaleceń.
Opis badania:
Badanie jest wykonywane w wyciszonym pomieszczeniu w pozycji siedzącej. Badany na głowie
ma założone słuchawki, przez które jest podawany sygnał dźwiękowy (przewodnictwo
powietrzne). Audiometr wyposażony jest w urządzenie regulujące natężenie dźwięku. Badany
informuje badającego o usłyszanym dźwięku naciskając odpowiedni przycisk. Oznaczenie
progu słyszalności powtarza się dla każdej częstotliwości kilkakrotnie. Tempo pomiaru jest
dopasowywane do czasu reakcji badanego. Wynik badania przekazywany jest w formie
wykresu.
Czas badania: kilkadziesiąt minut
Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane u pacjentów w każdym wieku, a
także u kobiet ciężarnych.
1/1
Download