Jak wykonać kopię bazy danch w celu wysłania jej do serwisu lub w

advertisement
Jak wykonać kopię bazy danch w celu wysłania jej do serwisu lub w celu archiwizacji ?
KROK 1
Uruchomić program Abak, w oknie głównym zaznaczyć hasło Konfiguracja z listy wybrać Kopia bezpieczeństwa
KROK 2
Nacisnąć klawisz Backup
KROK 3
Wskazać miejsce gdzie kopia bazy danych ma zostać zapisana.
KROK 4
W zależności od wersji programu plik bazy danych może mieć nazwy :
sof07, fap01,fap02,fap03
Nie zmieniać nazwy pliku bazy danych.
Po wskazaniu miejsca do zapisu kopii bazy danych wybrać klawisz Zapisz
KROK 5
Po wykonaniu i zapisanu kopii bazy danych program wyświetli komunikat świadczący o tym iż operacja powiodła się.
Zapisany plik kopii bazy danych można przenieść w inne miejsce w celu archiwizacji w przypadku zmiany systemu
operacyjnego, komputera lub prowadzenia archiwizacji w celach bezpieczeństwa.
W przypadku oczekiwania pomocy serwisu należy plik bazy danych wstawić zako załącznik do wiadomosci e-mail i
przesłać na adres [email protected] wraz z numerem NIP użytkownika oraz opisem celu wysłania kopii bazy danych.
Plik bazy danych wysyłany do serwisu producenta programu nie może posiadać zmienionej nazwy oryginalnej na inną jak
też nie może być kompresowny innym narzędziem niż systemowe.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards