Nazwa szczepionki Wskazania Szczególne zalecenia Producent 60

advertisement
Lp.
1
2
Nazwa szczepionki
Wskazania
Engerix B 20mcg
Szczepionka przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B (WZW typu
B) - stosowana u młodzieży od 16. roku
życia i dorosłych.Szczepionka przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
(WZW typu B) - stosowana u młodzieży
od 16. roku życia i dorosłych.
Engerix B 10mcg
Szczepionka przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B (WZW typu
B) - stosowana u noworodków,
niemowląt, dzieci i młodzieży do 15.
roku życia włącznie.Szczepionka przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
(WZW typu B) - stosowana u
noworodków, niemowląt, dzieci i
młodzieży do 15. roku życia włącznie.
Szczególne zalecenia
1. Osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na
zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt
seksualny.
2. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach
szczepień obowiązkowych.
3. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi
z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorym
z cukrzycą oraz pacjentom dializowanym (patrz cykl szczepień: cz. I.B. PSO).
4. Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych.
1. Osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na
zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt
seksualny.
2. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach
szczepień obowiązkowych.
3. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi
z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorym
z cukrzycą oraz pacjentom dializowanym (patrz cykl szczepień: cz. I.B. PSO).
4. Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych.
Producent
Uwagi
Cena
szczepionki w
PLN
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
60,00
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
55,00
3
Szczepionka przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B (WZW typu
B) - jest wskazana do stosowania u
młodzieży od 15. roku życia. Szczepionka
Hepavax - Gene TF 20
przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B (WZW typu B) - jest wskazana
do stosowania u młodzieży od 15. roku
życia.
1. Osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na
zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt
seksualny.
2. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach
szczepień obowiązkowych.
3. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi
z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorym
z cukrzycą oraz pacjentom dializowanym (patrz cykl szczepień: cz. I.B. PSO).
4. Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych.
1. Osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na
zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt
seksualny.
2. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach
szczepień obowiązkowych.
3. Przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi
z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorym
z cukrzycą oraz pacjentom dializowanym (patrz cykl szczepień: cz. I.B. PSO).
4. Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych.
IBSS BIOMED
30,00
4
Prevenar 13
Szczepionka przeciwko pneumokokom.
Czynne uodpornienie
przeciwko chorobie inwazyjnej,
zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha
środkowego wywołanym przez bakterie
Streptococcus pneumoniae. Szczepionka 1. Dzieciom urodzonym przedwcześnie.
2. Dzieciom i dorosłym chorym na niektóre
przeznaczona dla dzieci i dorosłych - bez choroby przewlekłe (należącym do tzw. grup ryzyka), takie jak niedobory odporności, brak
ograniczenia wiekowego.Szczepionka śledziony, choroby układu krwiotwórczego, serca, płuc, nerek, cukrzyca, wady lub urazy czaszki
przeciwko pneumokokom.
albo mózgu, przewlekłe choroby ucha środkowego i głuchota. 3. Szczepionkę zaleca się także
Czynne uodpornienie przeciwko
zdrowym dzieciom między 2. a 5. rokiem życia, kótre uczęszczają do żłobków, przedszkoli lub
chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i przebywają w domu dziecka.
ostremu zapaleniu ucha środkowego
wywołanym przez bakterie
Streptococcus pneumoniae. Szczepionka
przeznaczona dla dzieci i dorosłych - bez
ograniczenia wiekowego.
Wyeth Lederle
Vacinnes
280,00
5
Pentaxim
Szczepoionka uodparniająca na błonicę,
tężec, krztusiec i poliomyelitis, jak
również zakażenia wywołane przez
Haemophilus influenzae typu b (takie
jak zapalenie opon mózgowordzeniowych, posocznica, zapalenie
tkanki łącznej, zapalenie stawów,
zapalenie nagłośni i inne). Szczepoionka
uodparniająca na błonicę, tężec,
krztusiec i poliomyelitis, jak również
zakażenia wywołane przez Haemophilus
influenzae typu b (takie jak zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych,
posocznica, zapalenie tkanki łącznej,
zapalenie stawów, zapalenie nagłośni i
inne).
Sanofi Pasteur
Stosowana u dzieci do
24 miesiąca życia.
120,00
6
Infanrix IPV Hib
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi,
krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom
Haemophilus influenzae typu b, takim
jak zapalenie opon mózgowordzeniowych, posocznica, zapalenie
tkanki łącznej, zapalenie stawów,
zapalenie nagłośni i inne.
Wskazana do aktywnego
uodporniania dzieci od 6 tygodnia życia.
Szczepionka przeciwko błonicy,
tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i
zakażeniom Haemophilus influenzae
typu b, takim jak zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, posocznica,
zapalenie tkanki łącznej, zapalenie
stawów, zapalenie nagłośni i inne.
Wskazana do
aktywnego uodporniania dzieci od 6
tygodnia życia.
Szczepionka jest również zalecana jako szczepionka uzupełniająca u dzieci uprzednio
uodpornianych DTP, polio i antygenami Hib. Szczepienie stosuje się udzieci do 36 miesiąca
życia.
Szczepionka
INFANRIX-IPV+Hib nie
zabezpiecza przed
infekcją innymi
serotypami
GlaxoSmithKline
Haemophilus
Biologicals S.A. influenzae, ani przed
zapaleniem opon
mózgowordzeniowych
wywołanym przez
inne drobnoustroje.
120,00
7
8
Skojarzona szczepionka przeznaczona do
szczepienia dzieci - bakteryjno-wirusowa do
szczepienia pierwotnego i uzupełniającego
przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi
(kokluszowi), wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B, poliomyelitis (polio) i
zakażeniom wywoływanym przez
Haemophilus influenzae typu b takim jak
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
posocznica, zapalenie tkanki łącznej,
zapalenie stawów, zapalenie nagłośni i
inne.Skojarzona szczepionka przeznaczona
do szczepienia dzieci - bakteryjno-wirusowa
do szczepienia pierwotnego i
uzupełniającego przeciw błonicy, tężcowi,
krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis
(polio) i zakażeniom wywoływanym przez
Haemophilus influenzae typu b takim jak
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
posocznica, zapalenie tkanki łącznej,
zapalenie stawów, zapalenie nagłośni i inne.
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Szczepionka przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu A. Zalecana jest
dla dzieci od 1 roku życia do 18 roku
Havrix Junior ( WZW A ) życia włącznie. Szczepionka przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
Zalecana jest dla dzieci od 1 roku życia
do 18 roku życia włącznie.
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Infanrix Hexa
Preparat nie jest
przeznaczony do
stosowania u dzieci
powyżej 36 miesiąca
życia.
Należy ją podawać
domięśniowo,
młodzieży i dzieciom w mięsień
naramienny, małym
dzieciom - w przednioboczną część uda.
220,00
110,00
9
Szczepionka przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu A. Szczepionka
Havrix Adult zalecana jest dla osób od
19 roku życia włącznie.Szczepionka
Havrix Adult ( WZW A )
przeciw wirusowemu zapaleniu
wątroby typu A. Szczepionka Havrix
Adult zalecana jest dla osób od 19 roku
życia włącznie.
10
Twinrix Adult ( WZW A
+B)
Szczepionka przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu A i typu
B.Szczepionka przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu A i typu B.
Rotarix
Szczepionka przeciw
rotawirusom.Szczepionka przeciw
rotawirusom.
11
U osób z grup zwiększonego ryzyka: osoby udające się na obszary o dużej częstości
występowania WZW typu A, homoseksualiści, osoby chore na hemofilię, osoby narażone na
częste zastrzyki, osoby często zmieniające partnerów seksualnych, ludzie kontaktujący się z
osobami zakażonymi, osoby z przewlekłymi chorobami wątroby lub obciążone ryzykiem ich
wystąpienia, populacje o dużej częstości występowania WZW typu A. Szczepienie przeciw
WZW typu A jest także zalecane osobom o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem HAV ze
względu na narażenie zawodowe (np. personel medyczny, osoby związane bezpośrednio z
produkcją i dystrybucją żywności).
Szczepionka przeznaczona jest do uodparniania wcześniej nieuodpornionych dorosłych i
młodzieży od 16 roku życia włącznie, narażonych na zakażenie wirusami zapalenia wątroby
typu A i typu B.
Szczepionka Rotarix jest wskazana do czynnej immunizacji niemowląt w wieku od 6. do 24
tygodni w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit spowodowanemu zakażeniem
rotawirusem.
Szczepionkę należy
podawać
domięśniowo, w
mięsień naramienny. Zgodnie z oficjalnymi
zaleceniami. Pierwszą
dawkę podaje się w
dowolnie wybranym
terminie. W celu
uzyskania
długotrwałej ochrony
zalecane jest podanie
drugiej dawki w
dowolnym czasie
GlaxoSmithKline
pomiędzy 6
Biologicals S.A. miesiącem, a 5 rokiem
(ale najlepiej
pomiędzy 6 a 12
miesiącem) od
pierwszego
szczepienia.
Szczepienie powinno
być poprzedzone
przeprowadzeniem
dokładnego wywiadu
lekarskiego (ze
szczególnym
uwzględnieniem
poprzednich szczepień
i działań
niepożądanych, które
mogły być nimi
spowodowane) oraz
badaniem lekarskim.
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.,
MSD
180,00
200,00
Szczepionka Rotarix
jest przeznaczona
wyłącznie do
stosowania
doustnego.
320,00
12
13
Silgard
Cervarix
Szczepionka przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV). Do
chorób tych należą rak szyjki macicy,
zmiany przednowotworowe żeńskich
narządów płciowych (w tym szyjki
macicy i sromu) oraz brodawki
narządów płciowychSzczepionka
przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV). Do chorób tych należą
rak szyjki macicy, zmiany
przednowotworowe żeńskich narządów
płciowych (w tym szyjki macicy i sromu)
oraz brodawki narządów płciowych Szczepienia przeciw HPV najlepiej przeprowadzać jeszcze przed inicjacją seksualną,
najwcześniej w 9 roku życia. Zaleceniami do ich wykonania obejmuje się już 11-12 letnie
dziewczęta. Zaszczepić mogą się również kobiety aktywne seksualnie, które zgodnie z
rejestracją preparatów, nie ukończyły 26 roku życia. W indywidualnych przypadkach można
rozważyć zabieg także u starszych kobiet.
Szczepionka przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV). Do
chorób tych należą rak szyjki macicy,
zmiany przednowotworowe żeńskich
narządów płciowych (w tym szyjki
Cervarix jest szczepionką stosowaną u osób od ukończenia 9 roku życia przeznaczoną do
macicy i sromu) oraz brodawki
profilaktyki zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy)
narządów płciowychSzczepionka
oraz raka szyjki macicy związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami wirusa
przeciw wirusowi brodawczaka
brodawczaka ludzkiego (HPV).
ludzkiego (HPV). Do chorób tych należą
rak szyjki macicy, zmiany
przednowotworowe żeńskich narządów
płciowych (w tym szyjki macicy i sromu)
oraz brodawki narządów płciowych
Merck Sharp and
Dohme
240,00
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
320,00
14
Varilrix
OSOBY ZDROWIE - szczepionka jest zalecana do czynnego uodpornienia przeciw ospie
wietrznej osób zdrowych, od ukończenia 9. miesiąca życia. Szczepienie jest także zalecane dla
osób zdrowych pozostających w bliskim kontakcie z pacjentami zagrożonymi ciężkim
przebiegiem ospy wietrznej w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa ospy na tych
pacjentów.
PACJENCI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA (zagrożeni
ciężkim przebiegiem ospy wietrznej) - szczególne zalecenia dotyczące zaszczepienia się dla
pacjentów z białaczką, poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, pacjentów
zakwalifikowanych do przeszczepienia narządu, np. nerki, pacjentów z chorobami przewlekłym,
tj. zaburzeniami matabolicznymi lub endokrynologicznymi, z przewlekłymi chorobami układu
Szczepionka przeciwko ospie
krążenia lub oddechowego, z mukowiscydozą, z zaburzeniami nerowowo-mięśniowymiOSOBY GlaxoSmithKline
wietrznej.Szczepionka przeciwko ospie
ZDROWIE - szczepionka jest zalecana do czynnego uodpornienia przeciw ospie wietrznej osób Biological S.A.
wietrznej.
zdrowych, od ukończenia 9. miesiąca życia. Szczepienie jest także zalecane dla osób zdrowych
pozostających w bliskim kontakcie z pacjentami zagrożonymi ciężkim przebiegiem ospy
wietrznej w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa ospy na tych pacjentów.
PACJENCI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA (zagrożeni ciężkim przebiegiem ospy
wietrznej) - szczególne zalecenia dotyczące zaszczepienia się dla pacjentów z białaczką,
poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, pacjentów zakwalifikowanych do
przeszczepienia narządu, np. nerki, pacjentów z chorobami przewlekłym, tj. zaburzeniami
matabolicznymi lub endokrynologicznymi, z przewlekłymi chorobami układu krążenia lub
oddechowego, z mukowiscydozą, z zaburzeniami nerowowo-mięśniowymi
230,00
15
16
Neis Vac C
Szczepionka przeciwko meningokokom.
Czynne uodparnianie dzieci po
ukończeniu 2 miesiąca życia, młodzieży i
dorosłych przeciwko zakażeniom
wywołanym przez Neisseria meningitidis
grupy C.Szczepionka przeciwko
meningokokom.
Czynne
uodparnianie dzieci po ukończeniu 2
miesiąca życia, młodzieży i dorosłych
przeciwko zakażeniom wywołanym
przez Neisseria meningitidis grupy C.
Baxter AG
Szczepionka nie
zabezpiecza przed
zakażeniami
wywołanymi przez
meningokoki innych
grup.
W celu uzyskania
odporności przed
sezonem aktywności
kleszczy, który
rozpoczyna się wiosną,
najkorzystniej jest
podać pierwszą i
drugą dawkę w
miesiącach zimowych.
Trzecia dawka
Szczepionka przeciwko kleszczowemu Szczególnie zaleca się szczepienie turystom, rolnikom, osobom przebywającym na łonie natury,
powinna być podana
zapaleniu mózgu.
pracownikom leśnictwa, staży pożarnej, granicznej, wojska, pracującym w terenie
Baxter Polska Sp. przed rozpoczęciem
FSME-IMMUN Junior
Czynne
funkcjonariuszom policji i straży miejskiej, a także pracownikom innych grup zawodowych,
Z o.o.
następnego sezonu
uodparnianie dzieci powyżej 1 roku
którzy z racji swego zawodu mogą przebywać choćby czasowo w obszarach zamieszkiwanych
aktywności kleszczy.
życia do 16 roku życia.
przez kleszcze.
Przedłużenie odstępu
pomiędzy trzema
dawkami może
spowodować brak
dostatecznej ochrony
przed zakażeniem u
szczepionej osoby w
okresie między
szczepieniami.
Czas trwania
odporności - od 3 do 5
lat.
130,00
120,00
17
18
19
FSME - IMMUN
Boostrix Polio
NIMENRIX
W celu uzyskania
odporności przed
sezonem aktywności
kleszczy, który
rozpoczyna się wiosną,
najkorzystniej jest
podać pierwszą i
drugą dawkę w
miesiącach zimowych.
Trzecia dawka
Szczepionka przeciwko kleszczowemu Szczególnie zaleca się szczepienie turystom, rolnikom, osobom przebywającym na łonie natury,
powinna być podana
zapaleniu mózgu.
pracownikom leśnictwa, staży pożarnej, granicznej, wojska, pracującym w terenie
Baxter Polska Sp. przed rozpoczęciem
Czynne
funkcjonariuszom policji i straży miejskiej, a także pracownikom innych grup zawodowych,
Z o.o.
następnego sezonu
uodparnianie pacjentów powyżej 16
którzy z racji swego zawodu mogą przebywać choćby czasowo w obszarach zamieszkiwanych
aktywności kleszczy.
roku życia.
przez kleszcze.
Przedłużenie odstępu
pomiędzy trzema
dawkami może
spowodować brak
dostatecznej ochrony
przed zakażeniem u
szczepionej osoby w
okresie między
szczepieniami.
Czas trwania
odporności - od 3 do 5
lat.
Szczepienie przypominające (tzw.
booster) przeciwko błonicy, tężcowi,
krztuścowi i poliomyelitis dla osób w
wieku od 4 lat.
Szczepionka pomaga chronić przeciw
zakażeniom wywoływanym przez
bakterie (drobnoustroje) Neisseria
meningitidis typu A, C, W-135 i Y.
Szczepionka przeznaczona dla osób
powyżej 12 miesiąca życia.
Szczepionka Boostrix
GlaxoSmithKline Polio nie jest
Biological S.A. wskazana do
szczepienia
podstawowego.
Bakterie Neisseria
meningitidis typu A, C,
W-135 i Y mogą
powodować poważne
choroby takie jak:
GlaxoSmithKline
zapalenie opon
Biological S.A.
mózgowordzeniowych –
zakażenie tkanek,
które otaczają mózg i
rdzeń kręgowy; sepsę
– zakażenie krwi.
120,00
95,00
190,00
20
21
22
Hexacima
Vaxigrip
Bexero
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi,
krztuścowi, wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B, poliomyelitis
(inaktywowana) i haemophilus typ b.
Wskazana do
szczepienia pierwotnego i
uzupełniającego niemowląt i dzieci w
wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy.
Szczepionka przeciw grypie
Szczepionka przeciwko Meningokokom
grupy B, wskazany do czynnego
uodparniania osób w wieku od 2
miesięcy i starszych
przeciw inwazyjnej chorobie
meningokokowej wywoływanej przez
Neisseria meningitidis grupy B.
Sanofi Pasteur
S.A.
Szczepienie wskazane w szczególności u pacjentów narażonych na pojawienie się
konsekwencji niebezpiecznych dla zdrowia i życia po przebytej grypie.
Sanofi Pasteur
S.A.
Novartis
190,00
Szczepionka
VAXIGRIP chroni
osoby dorosłe i dzieci
przed trzema
szczepami wirusa
zawartymi w
szczepionce po około
2-3 tygodniach po
szczepieniu.
Szczepionka nie
chroni przed
przeziębieniem, mimo
że niektóre jego
objawy są podobne
do grypy.
Szczepionkę należy
wstrzykiwać głęboko
domięśniowo, najlepiej
w przednio-boczną
część uda
u niemowląt lub w
obszarze mięśnia
naramiennego u
starszych pacjentów.
390 zł
Download