Kolokwium – rekordy gr

advertisement
Kolokwium– struktury gr.A
1) Mając daną strukturę do przechowywania informacji o pojedynczym pracowniku
struct TPracownik
{ string imie, nazwisko;
double pensja;
};
napisz funkcję
a) wyświetlającą dane pracownika na konsoli
b) pobierającą dane pracownika
c) napisz funkcję, która dla danych jako parametry dwóch pracowników zwraca w wyniku pracownika,
który zarabia więcej.
2) Następnie mając daną strukturę TZakladPracy służącą do przechowywania informacji o osobach
zatrudnionych w danym zakładzie pracy (max. 20 osób).
struct TZakladPracy
{
int n;//liczba zatrudnionych osob
TPracownik prac[20];
};
Napisać funkcje, która
a) dla danej przez parametr struktury oblicza ilu pracowników w zakładzie zarabia powyżej kwoty
przekazanej przez drugi parametr funkcji
b) oblicza oblicza maksymalne zarobki w zakładzie
c) średnie zarobki w zakładzie
Kolokwium – struktury gr. B
1) Mając daną strukturę do przechowywania informacji o produkcie
struct TProdukt
{ string nazwa;
int ile_szt;
double cena;
};
napisz funkcję
a) pobierającą dane produktu
b) która dla danego przez parametr produktu zwróci jego całkowitą wartość.
2) Następnie mając daną strukturę TMagazyn służącą do przechowywania informacji o produktach
przechowywanych w magazynie (max. 100 rodzajów produktów).
struct TMagazyn
{
int n;//liczba różnych produktów
TProdukt prod[100];
};
a) Napisz funkcje, która dla danej przez parametr struktury oblicza łączną wartość produktów w
magazynie.
b) Napisz funkcje, która dla danej przez parametr struktury która wyświetla dane produktów o ilości sztuk
wyższej od przekazanej przez drugi parametr funkcji.
Kolokwium matematyka – struktury gr. A
1) Mając daną strukturę do przechowywania informacji o produkcie
struct TProdukt
{
string nazwa;
int ile_szt;
double cena;
};
napisz funkcję pobierającą dane produktu
2) Mając daną strukturę do przechowywania informacji o liczbie zespolonej
struct TZesp
{
double re,im;
};
napisz funkcję, która dla danej przez parametr liczby zespolonej oblicza jej moduł.
Download