1) Po wykonaniu następujących instrukcji przypisania

advertisement
Egzamin z „Wstępu do Informatyki” 2014/2015 semestr I
Imię i nazwisko:..................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
(3 pkt) W tablicy dane znajdują się
liczby całkowite. Element o wartości zero
oznacza koniec danych. Zadeklaruj tablicę odwr
do przechowywania 100 liczb rzeczywistych i
zapisz do niej odwrotności niezerowych
elementów tablicy dane.
11
12
suma
(2 pkt) Podaj 8-bitową reprezentację
uzupełnieniową liczby całkowitej –25
2)
…………………………………………………...
a następnie otrzymany zapis potraktuj jako zapis w
reprezentacji unsigned i podaj jego wartość
dziesiętną
…………………………………………………...
3)
(1 pkt) Podaj reprezentację dwójkową
liczby (B3C)16
…………………………………………………...
4)
(3 pkt) Napisz funkcję pierwszaCyfra,
której wynikiem jest pierwsza cyfra liczby
całkowitej będącej parametrem funkcji
int pierwszaCyfra(int n){
5)
(3 pkt) Dla danej liczby h wyświetl na
ekranie używając pętli for następujący ciąg
liczb,
poprzedzony
odpowiednią
ilością
gwiazdek, np. dla h=5 ciąg gwiazdek i liczb
wygląda następująco:
5
*4
**3
***2
****1
6)
(3 pkt) Napisz instrukcję switch, która
dla danego w zmiennej całkowitej dt numeru
dnia tygodnia (0 – niedziela, 1 – poniedziałek,
… , 6 – sobota) wyświetli godziny pracy urzędu
w tym dniu, lub informację, że urząd jest
nieczynny.
Godziny pracy urzędu:
Pn: 10-14
Wt: 10-19
Śr-Pt: 11-16
So-Nd: Nieczynne
Dla niepoprawnych danych należy wyświetlić
komunikat o błędzie danych wejściowych
7)
(2 pkt) Po wykonaniu następujących
instrukcji przypisania
x = 5 * 2 / 4 * 3;
x = x % 4;
y = 5.0 * 2.0 / 4.0 * 2.0;
wartość zmiennej x (typu int) i y (typu float)
wynosi:
..........................................................................................................
………………………………………………
8)
(3 pkt) Napisz instrukcję if, która dla
danych: ile – liczba całkowita nieujemna
oznaczająca liczbę sztuk produktu, cenaJ –
liczba rzeczywista oznaczająca cenę jednej
sztuki, obliczy i wyświetli koszt zakupu partii
towaru zawierającej ile sztuk. W obliczeniach
należy uwzględnić następującą promocję: przy
zakupie od 2 do 6 sztuk udzielane jest 7% rabatu,
zaś przy zakupie od 7 do 20 sztuk rabat wynosi
10%, natomiast powyżej 20 sztuk rabat wynosi
12%
10)
(2 pkt) Dokończ ciąg instrukcji, który
wczytuje liczbę całkowitą do zmiennej m aż do
momentu, gdy będzie ona należała do przedziału
[0,4).
9)
(3 pkt) Dokończ program, który wyświetla
komunikat "parzyste", jeśli wszystkie cyfry danej
liczby całkowitej n są parzyste albo komunikat
"różne" w przeciwnym przypadku.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n;
cin >> n;
int m;
do
{
11)
(3 pkt) Napisz ciąg instrukcji, który obliczy
ile elementów an wyrażających się zależnością
an=5*n dla n=1,2,3,4,... można dodać do
siebie, aby nie przekroczyć wartości 200.
12) (2 pkt) Dopisz ciąg instrukcji, który dla
wczytanej z klawiatury liczby n wypisuje na
ekranie takie liczby z przedziału [1,n], które
zakończone są cyfrą 2 i są podzielne przez 8
unsigned int n;
cin>>n;
Download