(Generator komunikatów).

advertisement
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH
EMCS PL
PRACA Z APLIKACJAMI
1
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR
GENERATOR – jest aplikacją umożliwiającą wprowadzanie oraz walidację
wprowadzonych danych poprzez formularz, a następnie zapisanie na dysku
lokalnym komunikatu XML odpowiadającego wprowadzonym danym.
Walidacja przeprowadzana jest na poziomie struktury dokumentu, bez
odwoływania się do systemów zewnętrznych.
Generator jest zbudowany w dwóch wariantach:
online oraz offline.
Generator online to aplikacja dostępna dla użytkownika przez przeglądarkę
internetową, generator offline to aplikacja typu desktop niewymagająca
połączenia z Internetem.
Generatory umożliwiają otworzenie komunikatu XML w celu przejrzenia jego
zawartości, edycji i zapisu wprowadzonych zmian.
Oba warianty generatorów umożliwiają wydruk lub zapisanie w pliku PDF
utworzonych dokumentów.
2
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR
Generator umożliwia zapisanie komunikatu w postaci pliku XML. Do
zapisania pliku nie jest wymagane poprawne wypełnienie wszystkich pól i
otrzymany plik XML może nie być zgodny z XSD.
Generator umożliwia wczytanie wcześniej zapisanego w postaci pliku XML
komunikatu oraz kontynuację edycji zawartości komunikatu. Wcześniej
wypełnione pola (i zapisane w pliku) pozostają wypełnione i udostępnione do
edycji. Wczytywać możemy komunikaty pochodzące z EMCS PL oraz możemy
je wydrukować do postaci PDF lub wysłać na urządzenie wyjściowe (drukarka).
Wczytywany plik XML nie musi być zgodny z definicją XSD, tzn. nie wszystkie
wymagane pola muszą być wypełnione, jednakże struktura (nazwy znaczników
i ich kolejność) musi być poprawna.
3
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR
Generator umożliwia wydruk zdefiniowanego przez użytkownika komunikatu.
Jeśli atrybuty wskazane w specyfikacji komunikatu, jako opcjonalne użytkownik
pozostawił niewypełnione, to na wydruku pojawi się puste pole z etykietą
danego atrybutu.
Wydruk komunikatu będzie skutkował utworzeniem dokumentu formacie PDF,
który użytkownik będzie mógł zapisać na dysku.
Jeśli sekcja wskazana w specyfikacji komunikatu, jako opcjonalna nie została
wypełniona, to nie zostanie wydrukowana.
Jeśli sekcja, która według specyfikacji komunikatu może wystąpić wielokrotnie, to sekcja
ta zostanie wydrukowana tyle razy, ile została wypełniona w komunikacie.
Jeśli atrybuty, wskazane w specyfikacji komunikatu, użytkownik pozostawił
niewypełnione, to na wydruku pojawi się puste pole z etykietą danego atrybutu.
Wydrukowany dokument w stopce posiada swoją nazwę oraz informację o
numerze strony i łącznej liczbie stron.
4
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR
Generator dla ułatwienia wypełnienia formularzy danych dla komunikatów, w
przypadku niektórych pól wyświetla listę wartości.
Listy wartości pochodzą ze słowników publikowanych przez system EMCS PL.
Dla poprawnego wypełnienia formularzy konieczne jest posiadanie aktualnych
słowników. Aktualizacja polega na wgraniu do generatora pliku z aktualną
definicją słowników.
Plik ze słownikami można uzyskać wysyłając do EMCS PL komunikat PL705 z
żądaniem przesłania słowników. Odpowiedzią jest komunikat zawierający
definicję słowników (PL733).
W wersji online generatora aktualizacji słowników dokonuje Administrator, w
wersji offline aktualizacji słowników dokonuje użytkownik generatora (Podmiot).
5
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR
Uwagi dotyczące działania Aplikacji Generator Online EMCS PL w
przeglądarkach internetowych
Aby Aplikacja EMCS PL działała w sposób poprawny, niezbędne są
odpowiednie ustawienia przeglądarek internetowych.
W zależności od używanej przeglądarki należy zastosować następujące
ustawienia:
W przeglądarkach Internet Explorer 7 oraz Internet Explorer 8 należy wybrać
w menu Narzędzia opcję Zabezpieczenia oraz wybrać zakładkę Zaufane
witryny. Następnie należy wybrać opcję Poziom niestandardowy i w opcji
Pobieranie ustawić właściwość Automatyczne monitowanie pobierań
(Automatic prompting for file downloads) oraz Pobieranie plików na Włącz
(Enabled).
6
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR
Aby zmiany zostały wprowadzone należy wybrać opcję Ok a następnie
Zastosuj.
Uwaga: Do zmiany ustawień konieczne są uprawnienia administracyjne.
7
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR
W przeglądarce Firefox 3.6 należy wejść w menu Narzędzia, następnie
wybrać Opcje i zakładkę Prywatność. Następnie należy zaznaczyć pole
wyboru Akceptuj ciasteczka. Aby zmiany zostały wprowadzone należy wybrać
Ok
W przeglądarce Opera 10.62 należy wejść w pozycję Menu, następnie wybrać
Ustawienia oraz wybrać opcję Preferencje. Następnie należy wybrać
podzakładkę Zaawansowane, wybrać opcję Ciasteczka i zaznaczyć pole
wyboru Akceptuj ciasteczka. Aby zmiany zostały wprowadzone należy kliknąć
Ok
8
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR – Tworzenie nowego komunikatu
Aby utworzyć nowy komunikat, z listy rozwijanej Typ komunikatu należy
wybrać typ komunikatu który chcemy utworzyć (przykładowo: IE818 - Raport
odbioru), i następnie kliknąć w przycisk Nowy komunikat:
9
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR – Tworzenie nowego komunikatu
Należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Są one oznaczone *. Aby przejść
do następnej zakładki należy wybrać przycisk Dalej. Przejście do następnej
zakładki powoduje zapisanie w formularzu komunikatu wpisanych danych:
10
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR – Tworzenie nowego komunikatu
Ostatnią zakładką jest zakładka Wyniki Walidacji. Przy przejściu na zakładkę,
Generator sprawdza czy zostały wypełnione wszystkie wymagane pola. Jeśli
tak się nie stało, w polu Wyniki walidacji zostaną wypisane numery
niepoprawnie wypełnionych pól wraz z podaniem przyczyny niepoprawnej
walidacji:
11
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR – Tworzenie nowego komunikatu
Komunikat można w każdej chwili zapisać do pliku xml, używając opcji Zapisz
lub wydrukować do pliku pdf, za pomocą opcji Drukuj. W ten sam sposób
można postąpić z komunikatem niekompletnym lub zawierającym błędy.
Aby powrócić do strony głównej Generatora, należy kliknąć w przycisk Anuluj.
Użycie tej opcji spowoduje utratę wprowadzonych danych.
12
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR – Edycja istniejącego komunikatu
Aby zmodyfikować istniejący komunikat z listy rozwijanej Typ komunikatu
należy wybrać typ komunikatu który chcemy edytować (przykładowo: IE818 Raport odbioru), i następnie kliknąć w przycisk Wczytaj komunikat:
13
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR – Edycja istniejącego komunikatu
Aby wczytać komunikat do edycji, należy kliknąć w przycisk Przeglądaj. W
oknie Wysyłanie pliku należy wskazać plik komunikatu:
Po wskazaniu pliku należy kliknąć w przycisk Wyślij, a następnie Wczytaj
komunikat.
14
SYSTEM PRZEMIESZCZANIA
oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL
GENERATOR – Edycja istniejącego komunikatu
Załadowany plik można edytować w taki sam sposób jak w przypadku
tworzenia nowego komunikatu, z tą różnicą, że pola które zostały wypełnione
przed zapisaniem do pliku są już wypełnione.
Komunikat można w każdej chwili zapisać do pliku xml, używając opcji Zapisz lub wydrukować do
pluku pdf, za pomocą opcji Drukuj. W ten sam sposób można postąpić z komunikatem
niekompletnym lub zawierającym błędy.
Aby powrócić do strony głównej Generatora, należy kliknąć w przycisk Anuluj. Użycie tej opcji
spowoduje utratę wprowadzonych danych.
15
PRACA Z APLIKACJAMI – EMCS ONLINE
GENERATOR
16
PRACA Z APLIKACJAMI – EMCS ONLINE
GENERATOR
17
Download