Lekcja 25 Temat: Układ zasilania gazowego, rodzaje, budowa

advertisement
Lekcja 25
Temat: Układ zasilania gazowego, rodzaje, budowa, działanie.
Budowa instalacji gazowej zależy od rodzaju układu zasilania benzyną lub olejem
napędowym. W silnikach benzynowych stosowane są różne układy zasilania, które
ogólnie dzieli się na gaźnikowe i wtryskowe. Wtrysk benzyny może być
jednopunktowy (centralny) lub wielopunktowy (oddzielny wtryskiwacz na każdy
cylinder).
Dodatkowo w celu ograniczenia emisji spalin samochody wtryskowe wyposażane są
w katalizatory spalin.
W zależności od rodzaju układu zasilania benzyną dobiera się odpowiedni rodzaj
instalacji gazowej, różniącej się elementami montowanymi w komorze silnika, czyli
„Przód instalacji”.
Instalacje gazowe ogólnie dzieli się na mikserowe (lub inaczej tradycyjne) i na
wtryskowe, a dokładniej na generacje:
 mikserowe 1-szej generacji - to proste w budowie instalacje. Z reduktoraparownika gaz po odparowaniu zasysany jest do miksera. Wybór paliwa
(benzyna/gaz) odbywa się za pomocą przełącznika.
 mikserowe 2-ej generacji - to rozbudowane instalacje 1-szej generacji
wyposażone dodatkowo w Układ Sterujący ilością gazu współpracujący z
sondą lambda służący do zmiany ilości gazu przepływającego pomiędzy
reduktorem-parownikiem a mikserem.
 wtryskowe 3-ej generacji - to instalacje wtryskowe, w których następuje
indywidualne doprowadzenie gazu z „Reduktora-parownika” do każdego
cylindra przez „Wtryskiwacz gazu” lub „Rozdzielacz gazu” z centralnym
(jednopunktowym) sterowaniem ilością gazu.
 sekwencyjny wtrysk gazu 4-tej generacji - to instalacje wtryskowe, w których
następuje indywidualne doprowadzenie gazu z „Reduktora-parownika” do
każdego cylindra przez „Wtryskiwacz gazu” lub „Rozdzielacz gazu” z
centralnym (jednopunktowym) sterowaniem ilością gazu.
Wlew gazu - jednokierunkowy zawór kulowy, za pomocą którego napełniamy
zbiornik gazu naszego pojazdu. Montowany jest zawsze po przeciwnej stronie niż
wydech, zazwyczaj na niewielkim wysięgniku pod zderzakiem tylnym lub (mój
przypadek) w zderzaku tylnym (estetyczniej)
Zbiornik gazu - wykonany z wysokogatunkowej stali pojemnik o kształcie
toroidalnym lub cylindrycznym. Musi posiadać odpowiedni certyfikat
dopuszczający do eksploatacji na okres 10 lat. W mojej furze jest to toroidalny
zbiornik o pojemności 45 litrów w miejscu koła zapasowego
Wielozawór - montowany na zbiorniku gazu i ważna część gazowego układu
zasilania. Ma za zadanie ograniczać ilość gazu w zbiorniku podczas tankowania
do 80% jego objętości całkowitej, zabezpieczać przed nagłym wzrostem ciśnienia,
ograniczać nadmierny wypływ gazu oraz pokazywać aktualną ilość gazu, jaka
pozostała w zbiorniku.
Reduktor zwany też parownikiem - element odpowiedzialny za rozprężanie i
przejście naszego paliwa ze stanu ciekłego w stan gazowy. Parowanie gazu
powoduje znaczne obniżenie temperatury i w celu zredukowania go ciepło
dostarczane jest z układu chłodzenia silnika samochodu. W reduktorze
zainstalowany jest elektrozawór odcinający lub doprowadzający gaz do układu
reduktora-parownika. Komora parownika połączona jest z mikserem. W czasie
pracy silnika wytwarza się podciśnienie, które działa na dźwignię otwierającą lub
zamykająca zawór doprowadzający gaz. Za pomocą śruby regulacyjnej ustawia
się ilość gazu dopływającego do silnika w czasie jałowej pracy silnika.
Elektrozawór - jest urządzeniem otwierającym przepływ gazu. Gaz w stanie
płynnym dostaje się w elektrozaworze do komory odstojnikowej. Przez filtr w
górnej części i tłoczek gazu kierowany jest na wyjście elektrozaworu. Tłoczek na
wyjściu zmienia swoje położenie pod wpływem napięcia na cewce zaworu. Jeśli
zapłon w samochodzie jest wyłączony lub przełącznik benzyna/gaz jest w pozycji
benzyna, brak napięcia na cewce powoduje zamknięcie dopływu gazu. Zmiana
pozycji tych dwóch elementów powoduje napięcie na cewce i co za tym idzie
otwarcie przepływu gazu.
Mikser - jeden z najważniejszych elementów w gazowym układzie zasilania. W
mikserze następuje wymieszanie powietrza z odpowiednią ilością gazu.
Odpowiednikiem miksera jest w benzynowych silnikach gaźnik. Mikser odpowiada
za dostarczenie odpowiedniej ilości gazu w stosunku do ilości pobranego przez
silnik powietrza. Ilość ta odpowiada za prawidłowe spalanie, tak aby w spalinach
pozostała najmniejsza ilość gazu lub tlenu. Precyzyjność pracy miksera ma
decydujące znaczenie dla całej pracy silnika, jego osiągów i ilości zużytego gazu.
Emulator - służy do odłączania pracy wtryskiwaczy w pojazdach z
wielopunktowym wtryskiem paliwa. Emulator odcina prąd od wtryskiwaczy, dla
każdego osobno, jednocześnie wysyłając do układu sterującego impulsy
symulujące dalszą pracę wtryskiwacza. Dzięki temu nie denerwuje nas bez
przerwy kontrolka "check engine". Jednocześnie centralka alarmowa nie
zapamiętuje błędów odłączenia wtryskiwaczy w czasie pracy na gazie. Emulator
posiada także ważną funkcję automatycznego włączenie układu wtrysku benzyny
dzięki czemu w przypadku awarii elektryki układu zasilania systemu gazowego nie
zatrzymamy się na drodze.
Układ sterujący mieszanką powietrzno-gazową w silniku. Sterowanie odbywa się
za pomocą mikroprocesora utrzymującego mieszankę na odpowiednim poziomie.
Sygnały sterujące systemem pobierane są z sondy lambda z aktualnej prędkości
obrotowej silnika (RPM) oraz z czujnika położenia przepustnicy (TPS). Analizując
uzyskane sygnały mikroprocesor steruje pracą attuatora korygując zawartość
mieszanki. Konfiguracja poprzez interfejs komputerowy.
Attuator czyli regulator przepływu - steruje w układzie ilością gazu zasysanego
przez mikser. Regulując przekrój przepływu attuator zmniejsza lub zwiększa ilość
przepływającego gazu. Silnik krokowy zastosowany w tym urządzeniu posiada
możliwość przyjęcia 250 pozycji, które ustawia na podstawie sygnałów
uzyskanych z układu sterującego.
W systemach 1-szej generacji mieszanka gazowo-powietrzna powstaje w mikserze i nie
podlega regulacji w czasie pracy silnika.
Zasada działania gazowego układu zasilania 1-szej generacji.
1. Po otwarciu elektrozaworu wypływu na wielozaworze zamontowanym na zbiorniku
gazu wskutek panującego w nim ciśnienia, gaz w fazie płynnej ze zbiornika
przedostaje się przewodem wysokociśnieniowym do reduktora - parownika
zintegrowanego z zaworem gazowym.
2. Gdy silnik nie pracuje lub jest zasilany benzyną elektrozawór gazu na reduktorzeparowniku oraz elektrozawór wypływu na wielozaworze są zamknięte – gaz nie
wypływa ze zbiornika.
3. Po otwarciu elektrozaworu gazu na reduktorze - parowniku i elektrozaworu na
wielozaworze przez wybranie przełącznikiem „zasilania gazem” i załączeniem
zasilania, gaz w fazie płynnej przedostaje się przewodem wysokociśnieniowym do
reduktora – parownika, gdzie w skutek podgrzania (płynem doprowadzonym
przewodami z układu chłodzenia silnika) odparowuje i przechodzi w stan lotny.
4. Z reduktora – parownika gaz w fazie lotnej przepływa przez przewody gazowe,
register a następnie przez mikser do kolektora ssącego i dalej do cylindrów silnika.
5. Elektrozawór benzyny służy do odcięcia dopływu benzyny do gaźnika podczas pracy
silnika na gazie (w silnikach gaźnikowych).
6. Przełącznik służy do wyboru podawanego do silnika rodzaju paliwa (gaz lub
benzyna).
7. W systemach IV generacji gaz w fazie lotnej wtryskiwany jest sekwencyjnie tj.
indywidualnie do każdego cylindra przez odrębne wtryskiwacze.
Gazowe Układy Zasilania 4-tej generacji to najnowocześniejsze rozwiązania dla zasilania
silników gazem. O zaawansowaniu technologicznym świadczy fakt, iż do sterowania
wtryskiwaczami gazu wykorzystuje się oryginalne sygnały sterujące wtryskiwaczami
benzyny (oddzielnie dla każdego cylindra).
Instalacje 4-tej generacji gwarantując spełnienie wymagań OBD (On Board Diagnostic) oraz
emisji spalin na poziomie EURO 3 i EURO 4.
Download