DOC - Europa EU

advertisement
KOMISJA EUROPEJSKA
KOMUNIKAT PRASOWY
Bruksela, 27 października 2014 r.
Terapie spersonalizowane — celem unijnych badań
nad rakiem piersi
Na zdjęciu: Projekt ASSURE dostosowuje badania przesiewowe w kierunku raka piersi. Tkanka piersi dotkniętej
inwazyjnym rakiem przewodowym zabarwiona hematoksyliną i eozyną. Prawa autorskie: ©VPH-PRISM
W większości krajów rozwiniętych rak piersi dotyka średnio jedną na osiem kobiet.
Zwiększenie wsparcia dla wczesnego wykrywania i bardziej skutecznego leczenia, w tym
lepszej opieki paliatywnej, to główne cele obchodzonego w październiku tego roku
Miesiąca Świadomości Raka Piersi. Obiecującym rozwiązaniem wydaje się medycyna
spersonalizowana,
dostosowująca
leczenie
do
stanu
konkretnego
pacjenta
i indywidualnych okoliczności – popularyzowana przez szereg projektów finansowanych
przez UE.
Z laboratorium do kliniki
Unijny projekt TRANSBIG przyczynia się do badań translacyjnych, tj. zmierzających
do zacieśnienia związku między badaniami laboratoryjnymi a terapią raka piersi – jak
podkreśla dr Fatima Cardoso, dyrektor naukowa z ośrodka badań klinicznych
Champalimaud w Lizbonie: „TRANSBIG przyczynia się do rozwiązania kwestii fragmentacji
badań translacyjnych zmierzających do zwalczania raka piersi, poprzez wzmocnienie
związków między czołowymi europejskimi badaczami w tej dziedzinie. Co więcej,
doprowadził on do skutecznego uruchomienia jednego z najbardziej innowacyjnych badań
w kierunku raka piersi w ciągu ostatnich dziesięciu lat”.
IP/14/1198
Wyniki badania, znanego jako MINDACT, zostaną udostępnione w 2015 r. Celem badania
klinicznego było sprawdzenie, czy analiza genomu pacjentki może pomóc lekarzom
w podjęciu trafnej decyzji, gdy pacjentce można oszczędzić chemioterapii po operacji raka
piersi.
Badania kliniczne wykazały, że chemioterapia, chociaż skuteczna, może również prowadzić
do przerzutów nowotworu, uszkodzeń serca, wczesnej menopauzy oraz upośledzenia
funkcji poznawczych. Jednocześnie – zdaniem dr Cardoso – duża część pacjentek
dotkniętych rakiem piersi najprawdopodobniej poddaje się nadmiernej terapii. Dzięki
wynikom MINDACT chemioterapia może ominąć nawet 10-20 proc. pacjentek.
Badaniem MINDACT, którym zarządza Europejska Organizacja ds. Badań i Leczenia
Nowotworów (EORTC) wspólnie z ciałem koordynującym projekt TRANSBIG: Breast
International Group (BIG), objęto ponad 6 600 kobiet w dziewięciu państwach.
„Setki tysięcy kobiet mogą skorzystać z zastosowania przełomowych odkryć naukowych
w metodach leczenia raka piersi ratujących życie” – stwierdziła unijna komisarz ds. badań,
innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn. „Badania nad rakiem stanowią priorytet
finansowania badań naukowych przez UE. Około 1,4 mld euro przeznaczono już na cel
translacyjnych badań nad rakiem w latach 2007 – 2013. Będziemy utrzymywać tę
koncentrację środków w ramach programu »Horyzont 2020«, mając na względzie
przyspieszenie przekazywania podstawowej wiedzy z korzyścią dla wczesnej diagnozy oraz
strategii prewencyjnych i terapeutycznych”.
Inne projekty badawcze UE dotyczące raka piersi, w tym: EPIC, w ramach którego
badano, jakie zmiany diety mogą potencjalnie zapobiec wystąpieniu raka piersi. Projekty
CareMore i CTCTrap koncentrują się na krążących komórkach nowotworowych i DNA
we krwi pacjenta, aby ukierunkować wczesne diagnozowanie i leczenie kobiet dotkniętych
przerzutami raka piersi. Z kolei w ramach ASSURE rozważa się sposoby dostosowania
badań przesiewowych w kierunku raka piersi do potrzeb pacjentki oraz opracowanie
rozwiązań alternatywnych do mammografii – nieskutecznej w wykrywaniu raka u kobiet
o dużej gęstości tkanki piersi.
Kolejny projekt, RATHER, poszukuje nowatorskich sposobów leczenia i spersonalizowanych
metod diagnostycznych, zwłaszcza w przypadku potrójnie negatywnego (TN) raka piersi
lub inwazyjnego raka zrazikowego (ILC). Są to trudne do leczenia nowotwory,
w przypadku których nie są jak dotąd dostępne terapie ukierunkowane. Celem projektu
MERIT jest natomiast opracowanie sposobu leczenia potrójnie negatywnego raka piersi za
pomocą zindywidualizowanych szczepionek RNA, opracowanych dla konkretnej pacjentki.
Kontekst
Rak piersi jest drugim najczęściej występującym nowotworem na świecie,
doprowadzającym do śmierci większej liczby kobiet niż inne nowotwory. W UE w roku
2012 stwierdzono raka piersi u rekordowej liczby 364 449 kobiet. W latach 2007 – 2013
UE zainwestowała 160 mln euro w badania nad rakiem piersi i zapewnia ciągłość tego
wsparcia za pośrednictwem „Horyzontu 2020”, nowego programu ramowego w zakresie
badań naukowych i innowacji na lata 2014 – 2020.
W dniu 1 stycznia 2014 r. Unia Europejska uruchomiła nowy program badań naukowych
i innowacji pod nazwą „Horyzont 2020”. W ciągu najbliższych siedmiu lat prawie 80 mld
euro zostanie zainwestowane w projekty z zakresu badań naukowych i innowacji,
wspierające konkurencyjność gospodarczą Europy i poszerzające granice wiedzy
człowieka. Środki z unijnego budżetu na badania są przeznaczane głównie na poprawę
warunków życia w takich dziedzinach jak zdrowie, ochrona środowiska, transport, żywność
i energia.
2
Dodatkowe informacje
BIG and TRANSBIG: www.BIGagainstbreastcancer.org
EPIC: http://epic.iarc.fr/
CareMore: http://www.caremorectc.eu/
CTCTRAP: http://www.utwente.nl/tnw/ctctrap/
ASSURE: http://www.assure-project.eu/
RATHER: http://www.ratherproject.com/
MERIT: http://merit-consortium.eu/
Strona programu „Horyzont 2020”: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Kontakt:
Michael Jennings (+32 2 296 33 88) lub na Twitterze: @ECSpokesScience
Monika Wcisło (+32 2 298 65 95)
Zapytania od obywateli: serwis Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e-mail
3
Download