Tu zobacz prezentację: Ciąża bez alkoholu

advertisement
Ogólnopolska kampania
edukacyjna
„Ciąża bez alkoholu”
Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Ciąża i alkohol
Alkohol jest społecznie akceptowaną
substancją toksyczną używaną w różnych
sytuacjach społecznych.
Używany w czasie ciąży
jest niebezpieczny
dla rozwoju dziecka!
Mity dotyczące wpływu
alkoholu na organizm:
Wino podnosi poziom hemoglobiny…
NIEPRAWDA!
Piwo wzmaga laktację (zwłaszcza piwo
Karmi)…
NIEPRAWDA!
Łożysko skutecznie chroni dziecko
przed szkodliwym działaniem alkoholu…
NIEPRAWDA!
Alkohol a ciąża
Przekonanie, że rozwijający się płód w
łonie matki jest bezpieczny i chroniony
przed
toksycznym
działaniem
rozmaitych teratogenów, nie jest zgodne
z
prawdą.
Cząsteczki
alkoholu
(C2H5OH) z łatwością przechodzą przez
łożysko.
Piwo, wino i wódka zawierają ten sam
alkohol etylowy, tylko w różnych stężeniach.
Szklanka 200 ml
5% piwa
Lampka 100 ml
Kieliszek 25 ml
10 % wina
40% wódki
= 10 gramów czystego alkoholu etylowego (porcja standardowa)
Czy polskie kobiety
piją alkohol w ciąży?
Badania potwierdzają, że kobiety w Polsce piją
alkohol w czasie ciąży i to wcale nierzadko.
Przyznaje się do tego 33% z nich.
Oznacza to, że trzy kobiety na 10 mogą urodzić
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Stopień
tych trudności zależeć będzie od
– częstotliwości picia,
– okresu ciąży,
– ilości jednorazowo wypijanego
alkoholu.
Wstrząsające liczby
Nawet troje dzieci na każde 1000 urodzeń żywych
może być dotkniętych płodowym zespołem
alkoholowym (Fetal Alcohol Syndrome).
To więcej niż liczba rodzących się dzieci z zespołem
Downa (1 na 700 urodzeń).
W Polsce rodzi się rocznie 300 000 dzieci. 0,3% to
900 dzieci z FAS.
Dziesięć razy więcej dzieci ma rozmaite
zaburzenia rozwojowe spowodowane alkoholem
klasyfikowane jako FAE (Fetal Alcohol Efect).
Dlaczego kobieta w ciąży
pije alkohol?
 Pije, nie wiedząc, że jest w ciąży
 Nie wie o możliwych szkodliwych skutkach dla





zdrowia i rozwoju dziecka
Ma negatywny stosunek do ciąży i nie
akceptuje jej
Jest niedojrzała, bardziej myśli o sobie i
swoim stanie niż o dziecku
Chce się zrelaksować i wyciszyć przy użyciu
alkoholu
Otrzymała błędne zalecenia
od rodziny, znajomych lub specjalistów –
„Kieliszek czerwonego wina nie zaszkodzi”
Jest uzależniona od alkoholu
Alkohol a ciąża
ŚCIANA MACICY
KOSMKI
ŁOŻYSKO
PĘPOWINA
PĘCHERZ PŁODOWY
PŁYN OWODNIOWY
Używanie alkoholu przez kobietę ciężarną jest
jedną z wiodących przyczyn wad wrodzonych i
zaburzeń rozwojowych u dzieci!
Jeśli dziecko w łonie matki
pije alkohol....
Może dojść do poronienia lub dziecko
urodzi się martwe
Może urodzić się przedwcześnie i może
być niezdolne do życia
Jeśli przeżyje - może mieć liczne wady
rozwojowe, cierpieć na płodowy zespół
alkoholowy (FAS) i być opóźnione w
rozwoju psychoruchowym
Kiedy ryzyko jest największe?
Alkohol jest szkodliwy w całym okresie
ciąży, lecz najgroźniejsze wady
powstają w 3 tygodniu po poczęciu, czyli
w momencie tworzenia się ważnych
dla życia organów.
Kobieta często jeszcze nie wie wtedy,
że jest w ciąży.
Skutki działania
alkoholu na płód
Dzieci narażone na działanie alkoholu w
czasie życia płodowego mogą cierpieć
na różnorodne zaburzenia rozwojowe
takie jak:
upośledzenie wzrostu
wady wrodzone i wady narządów
wewnętrznych
(serce, nerki)
uszkodzenia mózgu
wadliwe funkcjonowanie zmysłów
Najbardziej wrażliwy
na działanie alkoholu jest mózg!
Alkohol i mózg
 Alkohol powoduje śmierć komórek
mózgowych
 Zaburza migrację neuronów
 Uszkadza następujące obszary
mózgu: ciało modzelowate, móżdżek,
zwoje podstawy, podwzgórze, płaty
czołowe
Skutki działania alkoholu na płód
Jednym z najgroźniejszych, możliwych
skutków alkoholowego uszkodzenia płodu
jest
Fetal Alcohol Syndrome
(FAS Płodowy Zespół
Alkoholowy)
FAS to tylko około 10%
wszystkich uszkodzeń
wywołanych przez alkohol…
Skutki działania
alkoholu na płód
Spektrum zaburzeń rozwojowych
wywołanych alkoholem oraz wady
wrodzone (FASD)
Płodowy zespół
alkoholowy FAS
Co to jest FAS?
FAS to zespół objawów
obejmujacy:
 uszkodzenie mózgu
 opóźnienie wzrostu
 deformacje twarzy – charakterystyczne dla
FAS cechy dysmorficzne
Dysmorfia twarzy w przebiegu FAS
 Szeroko rozstawione oczy
 Szeroka nasada nosa
 Dodatkowy fałd skórny w
kącie oka
Dysmorfia twarzy w przebiegu FAS
 Brak rynienki
podnosowej
 Cienka górna warga
 Małożuchwie
 Nisko osadzone uszy
Wczesne rozpoznanie FAS
 Niezwykle ważne dla dalszego rozwoju
dziecka
 Zapobiega rozwojowi zaburzeń
wtórnych – czyli wzmacnianiu
istniejących deficytów
 Daje szansę wprowadzenia działań
terapeutycznych
Każdy lekarz ma uprawnienia do
postawienia diagnozy FAS – jest to
jednostka chorobowa
Trudności diagnostyczne
spowodowane są:
 Brakiem wiedzy
 Lękiem przed „etykietowaniem” dziecka
lub matki
 Nieumiejętnością diagnozowania
 Zaprzeczaniem picia przez matkę
 Brakiem ośrodków zajmujących się
diagnozą
Objawy FASD często mylone są z
następującymi zaburzeniami:
 ADHD (zespół nadpobudliwości
psychoruchowej)
 Zaburzenia zachowania
 Chorobą dwubiegunowa
 Zaburzenia psychotyczne
 Zachowania obsesyjno-kompulsywne
 Autyzm
 Zaburzenia osobowosci
 Zaburzenie z pogranicza
Dzieci z FASD
To jest Wojtuś.
Mama Wojtusia jest osobą
uzależnioną od alkoholu.
Wojtuś ma FAS:
jest mniejszy od
rówieśników,
rozwija się z opóźnieniem.
Dzieci z FASD
To jest Marysia.
Ma 17 lat i jest atrakcyjną nastolatką.
Jej mama piła dużo wina, zanim
dowiedziała się, że jest w ciąży.
Marysia ma FAE:
jest nadpobudliwa
i ma trudnosci w nauce.
Sytuacja społeczna dziecka z FASD
 Niedostateczna opieka ze strony rodziców
lub porzucenie
 Pobyt w domu dziecka lub rodzinie
zastępczej
 Odrzucenie przez środowisko rówieśnicze
 Trudności w rozwijaniu zdrowych relacji
 Trudności w przestrzeganiu norm i zasad
 Ograniczony dostęp do fachowej pomocy
Dzieci z FAS – zaburzenia wtórne
Brak wczesnego rozpoznania i wsparcia
oraz stabilnego, wspierającego
środowiska, nieuchronnie prowadzi do
powstania zaburzeń wtórnych u dzieci z
FAS:





przerwania nauki
ucieczek z domu
łamania prawa
nadużywania alkoholu i narkotyków
chorób psychicznych
Do kogo kierujemy tę wiedzę?
 Do kobiet w wieku rozrodczym?
 Do kobiet mających problem z piciem
alkoholu?
 Nastolatek?
 Mężczyzn?
DO WSZYSTKICH!!
Cele kampanii:
 Zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży
 Zwiększenie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na
płód
Grupa docelowa:
 Kobiety w wieku rozrodczym (w tym w ciąży)
 Całe społeczeństwo
Patronat: Minister Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne,
Biuro WHO w Polsce
Partnerzy:
Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka,
Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Fundacja „Daj
Szansę”,
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Towarzystwa
Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA”
Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w
ciąży, a każda ilość wiąże się z
ryzykiem uszkodzenia płodu.
W ciąży zalecana jest całkowita abstynencja!
Narzędzia wykorzystywane w
kampanii:
-
Spoty telewizyjne i radiowe
Artykuły prasowe i audycje telewizyjne
Rodzinne pikniki profilaktyczno - edukacyjne
Materiały edukacyjne
Szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek,
pracowników socjalnych
Do kampanii zgłosiło się
blisko
700
samorządów gminnych
Zespołowi FAS oraz innym
uszkodzeniom związanym z ekspozycją
płodu na alkohol można w 100%
zapobiec!!!
Wystarczy zachować abstynencję w
okresie ciąży.
Nie jesteśmy w stanie zmienić
przeszłości, ale mamy wpływ na
przyszłość!
Ważne adresy
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Szańcowa 25 Warszawa 022 5320 325
www.parpa.pl [email protected]
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski
ul. Hołdunowska 70a 43 – 143 Ledziny
tel/fax 032 216 79 17 www.fas.edu.pl
Fundacja „Daj Szansę”
ul. Piskorskiej 11 87 – 100 Toruń
tel. 056 648 23 63 fax. 056 659 91 43
[email protected]
Download