Informacja prasowa

advertisement
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
 +48 22 557 70 00
+48 22 557 70 01
[email protected]
5 czerwca 2008
Polska najatrakcyjniejszym krajem Europy dla przyszłych inwestorów
Raport Ernst & Young Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2008 dowodzi, że
zagraniczni inwestorzy bardzo chętnie uwzględniają Polskę w swoich planach
inwestycyjnych. Polska zajmuje ponadto drugie miejsce w Europie wśród krajów
tworzących nowe miejsca pracy i siódmą pozycję pod względem liczby lokowanych w
krajach Europy inwestycyjnych projektów.
W minionym roku Europa odnotowała rekordowy wzrost liczby zagranicznych inwestycji. Jest
więc nadal aktywnym graczem, lecz mniej dominującym niż w latach ubiegłych.
Przedsiębiorstwa upatrują swoją przyszłość w rozwoju rynków azjatyckich – w pierwszej
dziesiątce najatrakcyjniejszych pod względem inwestowania krajów świata znalazły się
Chiny, Hong Kong, Brazylia, Singapur, Indie, a na pozycji pierwszej – Stany Zjednoczone.
Polska znalazła się w 2007 poza dziesiątką najatrakcyjniejszych regionów inwestycyjnych
świata. W 2006 roku zajmowała na tej liście siódmą, a w 2005 znakomitą, piątą pozycję. Nie
mniej nadal przodujemy w Europie wśród krajów, które mogą pochwalić się przyrostem
miejsc pracy (drugie miejsce po Wielkiej Brytanii) i w minionym roku utworzyliśmy w wyniku
lokowanych w naszym kraju inwestycji zagranicznych 18 399 takich miejsc. Dość dobrze
wypadamy też w statystykach dotyczących liczby inwestycyjnych projektów – takich
projektów przyciągnęliśmy w minionym roku 146, co dało nam w rankingu siódmą pozycję
wśród krajów Europy. Choć Polska nie weszła do pierwszej dziesiątki, nadal postrzegana
jest jako kraj obiecujący oraz bardzo „przyszłościowy” – w rankingu preferowanych lokalizacji
przyszłych inwestycji zajęliśmy pierwsze miejsce w Europie, przed Niemcami, Rosją, Francją
i Rumunią.
„Fakt, że Polska jest na pierwszym miejscu wśród najczęściej rozważanych lokalizacji w
Europie, pokazuje, że oprócz spełnienia poszczególnych tzw. twardych kryteriów wyboru
lokalizacji, którymi kierują się inwestorzy - jak infrastruktura i transport czy koszty pracy ważne jest jak wygląda dany kraj w szerszej perspektywie.” – uważa Agnieszka Tałasiewicz,
Partner Ernst & Young, Dyrektor Zespołu ds. usług doradztwa w zakresie ulg i dotacji
inwestycyjnych – „Inwestor zaakceptuje np. infrastrukturę, która nie jest idealna, a także nie
do końca przejrzysty system podatkowy, jeśli dzięki temu trafi na dobry rynek, z
wykwalifikowanymi i rzetelnymi pracownikami, a dodatkowo będzie mógł skorzystać ze
wsparcia finansowego w kraju, który jest największym beneficjentem tej pomocy. W oczach
inwestorów całościowo Polska wypada na tle Europy bardzo dobrze.”
Duża aktywność w zakresie tworzenia miejsc pracy odróżnia Polskę od większości krajów
Europy, w których następuje spadek inwestycji przemysłowych (ogółem spadek ten wyniósł z
57% w 2006 do 40 % w 2006 roku). Dynamicznie rozwija się europejski sektor usług, co jest
oznaką nowoczesności, lecz zarazem złą wiadomością dla pracowników – usługi generują
mniej miejsc pracy niż przemysł.
Raport wskazuje na konieczność przeprowadzenia reform, które uczyniłyby Europę
miejscem bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Najważniejsze okazuje się zwiększenie
elastyczności rynków pracy, uproszczenie przepisów oraz wsparcie oferowane innowacjom.
Pod względem innowacyjności Europa przegrywa dziś ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami,
choć postrzegana jest jako miejsce, w którym nie brak ani innowatorów ani kreatywności ani
światowej klasy uczelni. Inwestorzy podkreślają jednak, że kraje europejskie mają problem z
przełożeniem pomysłów na sukces w biznesie – między innymi z powodu złych przepisów i
nadmiernej liczby regulacji prawnych. Polska tradycyjnie już nie weszła do elity krajów innowatorów, dlatego ważne wydają się wskazywane w raporcie wyzwania edukacyjne:
rozwój kultury innowacyjności, wyższa jakość szkoleń w zakresie nowych technologii,
wprowadzenie ulg podatkowych dla innowacyjnych firm czy rozwój przedsiębiorczości.
„Jeżeli Europa ma konkurować w zglobalizowanym świecie, musi zrestrukturyzować swoją
gospodarkę, intensywnie wykorzystując wiedzę, czyniąc to w sposób zrównoważony. Musi to
robić wszędzie, nie tylko w kilku ośrodkach zaawansowanych technologii” – zauważa w
komentarzu do raportu Danuta Hubner, Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej.
Zdaniem Partnera Ernst & Young, Dyrektora Zespołu Strategii Gospodarczej Krzysztofa
Rybińskiego „Polska powinna wykorzystać fakt, iż jest postrzegana jako najbardziej
atrakcyjna lokalizacja inwestycji w Europie do przyspieszenia koniecznych reform i
radykalnej poprawy stanu naszej infrastruktury technicznej i infrastruktury wiedzy. Wtedy w
kolejnych latach będziemy mogli utrzymać pozycję lidera i przyciągać coraz bardziej
zaawansowane technologicznie inwestycje.”
Badanie Atrakcyjność Inwestycyjna Europy jest cyklicznym badaniem, przeprowadzanym co
roku przez firmę Ernst & Young. W tegorocznej edycji wzięło udział 834 menedżerów –
przedstawicieli międzynarodowych inwestorów - z 43 krajów. 56% respondentów pochodziło
z Europy, 335 z Ameryki Północnej a 11% z Azji i innych obszarów.
Więcej informacji:
Emilia Szok
Public Relations
Ernst & Young
[email protected]
Tel. 22 557 64 01
Ernst & Young to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa
transakcyjnego. Na całym świecie zatrudniamy 130 000 pracowników, których łączą wspólne wartości oraz zaangażowanie w
wysoką jakość świadczonych przez nas usług. U podstaw naszego sukcesu leży pomaganie naszym pracownikom, klientom i
szerszemu społeczeństwu w realizacji ich potencjału.
Download