7. Alkohol i młodość

advertisement
Alkohol i młodość
Co warto wiedzieć na
temat alkoholu?
 Różne napoje alkoholowe zawierają tę samą
substancję chemiczną – alkohol etylowy, czyli
etanol. Wielu rodziców nigdy nie zgodziłoby
się, by ich dziecko wypiło kieliszek wódki,
tolerują jednak wypicie butelki piwa, mimo
że jest w niej tyle samo alkholu.
 To poważny błąd.
 Etanol jest substancją bardzo aktywną
biochemicznie, w większym stężeniu niszczy
tkankę biologiczną, rozieńczony wpływa na
pracę mózgu, systemu nerwowego i
hormonalnego.
 Zmienia stan naszych uczuć, sposób
myślenia. Powoduje ograniczenie
zdolności do prawidłowej oceny sytuacji i
zadań życiowych, upośledza koordynację
uczuć oraz kontrolę zachowania.
 Osoby nietrzeźwe robią rzeczy, których
później żałują: szkodzą swojemu zdrowiu
i życiu osobistemu, powodują cierpienie u
swoich najbliższych.
 Wypity alkohol niemal natychmiast
dostaje się do krwi. Poziom stężenia
alkoholu we krwi określa się w promilach.
Im więcej alkoholu, tym wyższe stężenie.
 Stężenie alkoholu we krwi (czyli stan
nietrzeźwości) zależy od ilości spożytego
etanolu, wagi ciała, płci, stanu zdrowia,
cech indywidualnych organizmu.
 Organizm metabolizuje alkohol (czyli
spala go). Szybkość tego procesu wynosi
ok. 10 g etanolu na godzinę, czyli ok. 1
standardowej porcji.
Niewielka ilość alkoholu
powoduje:
-obniżenie zdolności do myślenia w jasny
sposób oraz podejmowania decyzji
-ludzie czują się odważniejsi niż zwykle i łatwiej
podejmują ryzyko.
Większe dawki alkohoolu
powodują:
 Zahamowanie pracy innych obszarów
mózgu i systemu nerwowego
 Zaburzenia równowagi
 Wydłużenie czasu reakcji
 Trudności w mówieniu, chodzeniu,
utrzymania stanu czuwania
 A w niektórych przypadach mogą
prowadzić do zgonu.
 Ponadto picie alkoholu może prowadzić
do wstrzynania bójek, kłótni, używania
przemocy, głośniejszego niż zwykle
mówienia, nierozsądnch zachowań,
wygłupów, chichotania i innych głupich
lub nieprzyjemnych zachowań.
Alkohol i młodość
Dlaczego dzieci, młodzież
piją alkohol?
 Umiarkowane picie alkoholu jest atrakcyjne dla
wielu dorosłych. Dzieci obserwują takie
zachowania i również doznają pokusy, by
skorzystać z tych atrakcji. Uważają, że alkohol:
-ułatwia przeżywanie przyjemności
-przynosi ulgę w przykrych momentach życia
-ułatwia odpędzenie smutnych myśli
-uprzyjemnia spotkania z innymi ludźmi
Jest częścią celebrowania uroczystości i
sukcesów.
Nasze dorastające dzieci
często sięgają po alkohol:
Aby czuć się dorosłym
Aby dopasować się do otoczenia
Aby czuć się dobrze i być na luzie
Aby wyrazić swoja potrzebę buntu i chęć
zmierzenia się z ryzykiem
 Aby zaspokoić ciekawość




 By wyrazić swoją potrzebę niezależności
 Ponieważ ulegają pokusom reklamy i
mody
 By zaznać przygody
 Ponieważ alkohol jest łatwo dostępny.
Powody, dla których wielu
nastolatków nie pije:
Nie lubią smaku alkoholu
Nie lubią się upijać
Nie chcą utyć („brzuch piwny”)
Jest to sprzeczne z ich wartościami rodzinnymi
Jest to nielegalne
Uprawiają jakąś dyscyplinę sportową i chcą
zachować dobrą kondycję
 Nie chccą głupio wyglądać
 Nie chcą się ośmieszać
 Chcą mieć nad sobą kontrolę i jasno myśleć.






Dlaczego warto nie pić
alkoholu?
 Jest wilu ludzi młodych i dorosłych, którzy bez alkoholu
cieszą się życiem
 Mogą na trzeźwo tańczyć do rana, zapominając o całym
świecie
 Potrafią bez chcemicznego znieczulanie radzić sobie ze
stresem codziennego życia
 Nie potrzebują alkoholu by spotykać się z przyjaciółmi
 Nie ryzykują w głupi sposób z błahego powodu
 Nie tworzą sobie zagrożeń
 Nie rezygnują z prawdziwej wolności dla krótkich chwil
oszołomienia.
W TEJ GRZE
MASZ TYLKO
JEDNO ŻYCIE
Jakie szkody i zagrożenia
alkohol powoduje u
nastolatków?
 Powtarzające się picie alkoholu przez dzieci
i młodzież, nawet w ilościach, które są
nieszkodliwe dla dorosłych, może poważnie
uszkodzić ich życie i procesy rozwojowe:
-zaburza zdolnośc do uczenia się,
zapamietywania, logicznego rozumowania,
jest źródłem trudności w nauce i
przeszkadza w dalszej edukacji i karierze
zawodowej
 Hamuje rozwój emocjonalny i opóźnia
dojrzewanie- młody człowiek nastawia
się tylko na doraźne i natychmiastowe
przyjemności, nie uczy się dojrzałych i
skutecznych sposobów radzenia sobie ze
stresem i rozwiązywania problemów
zyciowych
 Wczesne picie alkoholu obniża
motywację do osiągania celów
życiowych i realizacji wartości
 Zwiększa ryzyko uzależnienia się od
alkoholu i nikotyny oraz sięgania po
narkotyki -
Badania amerykańskie pokazały,
że dzieci, które zaczęły
kontakotować się z alkoholem do
15 r. ż. czterokrotnie częściej niż
osoby, które zaczęły pić
do 20 r.ż., uzależniały się od
alkoholu
Upijanie się przez dzieci i młodzież
jest bardzo często przyczyną
poważnych i doraźnych szkód
związanych z:
 Wypadkami, zachorowaniami i śmiercią
 Konfliktami z prawem
 Większym prawdopodobieństwem stania się ofiarą
przestępstwa
 Ryzykownym sexem, groźbą zakażenia
chorobami wenerycznymi (w tym HIV), stosunkami
z pogranicza gwałtu, przypadkową inicjacją,
niechcianą ciążą.
Co zrobić, gdy moje dziecko
"eksperymentuje" z alkoholem?



Nie wpadaj w panikę.
W wielu wypadkach, gdy rodzice odkryją, że ich dzieci sięgają po
alkohol, są pełni złych przeczuć. Przeświadczenie o nieuchronności
choroby alkoholowej zaczyna determinować ich zachowanie. Pojawia
się równocześnie: żal do dziecka o to, że nie jest takie, jakie
chcielibyśmy, aby było oraz poczucie winy spowodowane
zachowaniem dziecka. To powoduje, że zarówno sposób naszego
zachowania, jak i sposób mówienia staje się nacechowany
wrogością i pretensjami. Nie ma lepszego sposobu na wywołanie
podobnej reakcji drugiej strony.
Nie nagłaśniaj nadmiernie sprawy.
Dziecko, gdy się zorientuje, jak bardzo rodzic boi się problemów z
alkoholem, może stosować picie jako temat zastępczy w wielu
trudnych sytuacjach. Rodzic urządzający aferę podpowiada dziecku,
w jaki sposób stosować "szantaż emocjonalny".
Porozmawiaj z dzieckiem o tym, co się wydarzyło.
Poczekaj z rozmową do wytrzeźwienia dziecka. Wyjaśnij powody
zachowania się dziecka. Staraj się nie oceniać dziecka. Uważnie
wysłuchaj tego, co ma do powiedzenia.
JAK POMÓC DZIECKU
NIE PIĆ ?










Rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu.
Naucz się naprawdę wysłuchiwać swoje dziecko.
Pomóż dziecku dobrze czuć się ze sobą.
Pomóż dziecku zbudować jasny system wartości.
Bądź dobrym modelem i przykładem.
Pomóż dziecku radzić sobie w sytuacjach nacisku ze
strony kolegów .
Ustal jasne zasady dotyczące alkoholu.
Zachęcaj dziecko do rzeczy zdrowych i twórczych.
Porozmawiaj z rodzicami innych dzieci.
Wiedz, jak postąpić, gdy coś
podejrzewasz.
DECYZJA NALEŻY
DO CIEBIE
 Powiedz dziecku, dlaczego martwi Cię jego
zachowanie.
Powiedz dziecku o wpływie alkoholu na zdrowie i
psychikę młodego organizmu. Wyjaśnij, dlaczego
alkohol jest szczególnie szkodliwy dla dzieci i ludzi
młodych. Objaśnij mechanizm uzależnienia (staraj się,
by te wszystkie informacje nie zabrzmiały jak groźby.
 Jednoznacznie określ swoje stanowisko wobec
picia alkoholu przez dziecko.
Poinformuj dziecko, że nie wolno mu pić. Nie czyń
żadnych wyjątków od tej reguły. Zdecydowanie
poinformuj, że powyższy zakaz dotyczy wszystkich
napojów alkoholowych (piwa też). Określ rodzaj kary,
którą zastosujesz, gdy dziecko złamie zakaz. Jasne
"reguły gry" pozwolą twemu dziecku oprzeć się
naciskom rówieśników. Wbrew pozorom dzieci lubią
jasne sytuacje, czują się lepiej, gdy znają granice
swego postępowania
 Zastosuj karę, gdy dziecko ponownie złamie
zakaz.
Konsekwentnie zastosuj karę, którą
zapowiedziałeś, gdy dziecko złamie zakaz.
Brak konsekwencji z Twojej strony może
sprowokować dziecko do podejmowania
kolejnych prób picia alkoholu.
 Współpracuj z innymi rodzicami.
Nie wmawiaj sobie, że to inne dzieci mają na
Twoją pociechę zły wpływ. Rozmawiaj z innymi
rodzicami o tym, jakie reguły dotyczące picia
obowiązują wśród przyjaciół Twego dziecka,
jak będziecie je egzekwować. Może się
zdarzyć, że Twoje doświadczenia przydadzą
się innym rodzicom i odwrotnie.
Download