Alkohol

advertisement
TRZEŹWA
MŁODOŚĆ
Szkolenie właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w gminie miejskiej Bolesławiec
Opracowanie: Maria Wojciechowska
Na drodze młodego człowieka do
alkoholu zawsze stoi sprzedawca,
który poprzez to co zrobi albo ułatwi,
albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.
Alkohol nie jest dobry dla rozwijającego
się młodego organizmu. W
całym
cywilizowanym świecie są ograniczenia
w sprzedaży alkoholu niepełnoletnim.
Wiedza sprzedawców jest tutaj bardzo
różna. Niektórzy doskonale orientują się,
że bariera „krew- mózg” jest u młodych
ludzi mniej doskonała, co powoduje, że
alkohol szybko przedostaje
się do
mózgu i układu nerwowego, z większą
intensywnością wpływa na zachowanie
młodych ludzi i na procesy rozwoju
biologicznego. Naruszenie tej bariery
powoduje, że nie ukształtuje się ona w
pełni.
Na drodze młodego człowieka do alkoholu
zawsze stoi sprzedawca, który poprzez to co zrobi
albo ułatwi, albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.
Alkohol powoduje obniżenie krytycyzmu, kontroli zachowania. Prawie każdy
widział zdemolowaną przez pijanych nastolatków wiatę autobusową itp. Prawie
każdy czytał/słyszał o nastolatkach, którzy będąc pod wpływem alkoholu,
podejmowali działania niezgodne z prawem, z powszechnie przyjętym
porządkiem. Młodzi ludzie szybciej się uzależniają niż osoby dorosłe. Młody
człowiek kształtuje swoją osobowość, uczy się, jak radzić sobie z trudnościami,
jakie przynosi życie ( np. zawód miłosny, porażka w szkole, rozczarowanie itp.).
Jeżeli naukę wspiera alkoholem, to tak, jakby uczył się jeździć samochodem
z zawiązanymi oczami. Nie opanuje umiejętności przeciwstawiania się
trudnościom. Alkohol wpływa negatywnie na wszystkie procesy związane
z uczeniem się i powoduje, że młody człowiek może stać się sprawcą i/lub ofiarą
przestępstwa.
Alkohol jest substancją chemiczną zmieniającą zachowanie.
Alkohol zagraża młodym ludziom. Kiedy sprzedawca udostępni niepełnoletniemu
alkohol, powinien wiedzieć, że młody człowiek może ponieść dotkliwe szkody.
Na drodze młodego człowieka do alkoholu
zawsze stoi sprzedawca, który poprzez to co zrobi
albo ułatwi, albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.
Mogą to być:
- wypadki i wiążąca się z nimi śmierć lub kalectwo;
- zwiększone prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
- większa podatność na stanie się ofiarą przestępstwa, rozboju, gwałtu,
morderstwa czy
nadużyć ze strony innych ludzi;
- zwiększone ryzyko używania innych substancji psychoaktywnych ( nikotyny,
narkotyków);
- przedwczesna, przypadkowa inicjacja seksualna w ryzykownych okolicznościach;
- problemy z prawem, czyny chuligańskie;
- utonięcia i wypadki podczas kąpieli;
- zatrucie alkoholowe;
- samobójstwa.
Na drodze młodego człowieka do alkoholu
zawsze stoi sprzedawca, który poprzez to co zrobi
albo ułatwi, albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.
Dlaczego alkohol jest atrakcyjny dla młodzieży?
Alkohol to napój znany i pity na całym świecie, to środek odurzający, silnie
wpływający na psychikę i funkcjonowanie organizmu oraz zachowanie człowieka.
Po wypiciu, alkohol zmienia świadomość, nastrój, wpływa na sposób myślenia,
mówienia, poruszania się, jego działanie ma przy tym skutki krótko –
i długoterminowe. Poza tym, przyspiesza bicie serca, zmienia ciśnienie krwi, jest
silnym obciążeniem dla wątroby bez działania, której nie mógłby zostać
strawiony i wydalony z organizmu.
Alkohol zakłóca funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu, powoduje
zaburzenia pamięci, utrudnia przypominanie sobie czegoś i zapamiętywanie
nowych informacji, wywołuje zakłócenia równowagi, osłabia refleks,
uniemożliwia koncentracje i utrudnia podejmowanie decyzji. Zakłóca działanie
zmysłów – wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku. Po alkoholu człowiek
często robi rzeczy, których normalnie by nie zrobił, zakłóceniu ulega, bowiem
zarówno moralna jak i zdroworozsądkowa ocena rzeczywistości.
Na drodze młodego człowieka do alkoholu
zawsze stoi sprzedawca, który poprzez to co zrobi
albo ułatwi, albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.
Dlaczego zatem młodzi ludzie tak chętnie po niego sięgają spędzając czas w
miejscach, w których jest podawany?
Może, dlatego że alkohol stwarza iluzje ciekawszego i pełniejszego życia, daje
złudzenie kontaktu i więzi, jednym obietnice luzu i relaksu innym zapomnienia.
Co się stało, że alkohol stał się modny, dlaczego integrujemy picie alkoholu
z innymi działaniami społecznymi? Dlaczego stał się formą spędzania wolnego
czasu?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy wziąć pod uwagę szereg czynników
takich jak: reklama, dostępność, cena.
W filmach alkohol kojarzony jest z dorosłością, przygodą, męskością i luzem.
Wygląda na to, że picie daje poczucie samodzielności i niezależności.
Wraz ze zmianą wzorów konsumpcji w Polsce oraz obfitym zaopatrzeniem sklepów
w napoje alkoholowe młodzi ludzie coraz częściej systematycznie piją piwo, a są
też tacy, którzy robią to codziennie.
Znaczący wpływ na picie mają reklamy, przekonują, że to napój, który ma się
kojarzyć z zabawą, energią, młodością, okazuje się, że aż 82% młodzieży uważa, że
piwo nie jest alkoholem.
Na drodze młodego człowieka do alkoholu
zawsze stoi sprzedawca, który poprzez to co zrobi
albo ułatwi, albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.
Duży wpływ ma jego dostępność i łatwość jego nabycia. Młody człowiek może po
prostu wejść do sklepu i kupić alkohol. Na sto przypadków w 85 udaje się go kupić
osobie poniżej 18 roku życia.
Zadając powtórnie pytanie, dlaczego alkohol jest dla młodych atrakcyjny musimy
zdać sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie są mniej odporni na presje rówieśników
i środowiska, alkohol nabiera przy tym dodatkowej wartości jako owoc zakazany,
funkcjonuje stereotyp, że picie świadczy o dorosłości.
Picie alkoholu przestało być czynnością typowo męską, pomnożyła się liczba okazji
do picia chociażby ze względu na możliwość zaproszenia kobiety na drinka czy
piwo.
Pojawiły się nowe grupy konsumentów – nastolatki kobiety, które łatwiej
przyswajają sobie nowe trunki nie przywiązując wagi do tradycji alkoholowych, są
nośnikami nowych wzorów picia. Dyskoteka, koncert, klub muzyczny to miejsca,
w których wypada bywać, jest to modne i na czasie, a są one nierozerwalnie
związane z konsumpcją alkoholu.
Na drodze młodego człowieka do alkoholu
zawsze stoi sprzedawca, który poprzez to co zrobi
albo ułatwi, albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.
Picie alkoholu jest postrzegane jako czynność społeczna, zachowanie grupowe,
stwarza poczucie więzi osobowej, bezpieczeństwa i współuczestnictwa. Napięcia
towarzyszące życiu współczesnego człowieka najłatwiej redukuje alkohol jak
również wszelkiego typu stresy, frustracje. Młodzież pije, ponieważ chce
dopasować się do kolegów, należeć do paczki, chce czuć się dorosłym. Młodzi piją,
bo chcą pozbyć się napięcia i niepewności, chcą swobodniej poczuć się w
towarzystwie, zwłaszcza wobec osób przeciwnej płci. Alkohol sprawia, że wstyd
i nieśmiałość odchodzi w niepamięć.
Ale na drodze młodego człowieka do alkoholu zawsze stoi sprzedawca, który
poprzez to co zrobi albo ułatwi, albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.
Na drodze młodego człowieka do alkoholu
zawsze stoi sprzedawca, który poprzez to co zrobi
albo ułatwi, albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download